HOTĂRÂRE nr. 1207 din 12 decembrie 2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 558/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, aprobată prin Legea nr. 196/2012, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 157/2012,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, cu suma de 9.549 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Art. 2
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2012.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
- mii lei -

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Judeţul

Suma alocată

0

1

2

3

 

TOTAL:

 

9.549

 

ALBA

 

106

1

Horea

Alba

106

 

BIHOR

 

2.123

2

Bunteşti

Bihor

210

3

Ceica

Bihor

379

4

Holod

Bihor

268

5

Măgeşti

Bihor

285

6

Pietroasa

Bihor

345

7

Rieni

Bihor

56

8

Sânmartin

Bihor

580

 

BOTOŞANI

 

280

9

Dobârceni

Botoşani

280

 

BRĂILA

 

459

10

Făurei

Brăila

50

11

Gropeni

Brăila

307

12

Însurăţei

Brăila

100

13

Surdila Greci

Brăila

2

 

BUZĂU

 

16

14

Bozioru

Buzău

16

 

CARAŞ-SEVERIN

 

38

15

Mehadia

Caraş-Severin

38

 

CLUJ

 

2.247

16

Aşchileu

Cluj

255

17

Consiliul Judeţean Cluj

Cluj

1.960

18

Negreni

Cluj

32

 

GALAŢI

 

291

19

Matca

Galaţi

291

 

ILFOV

 

209

20

Dobroieşti

Ilfov

10

21

Măgurele

Ilfov

199

 

MEHEDINŢI

 

12

22

Grozeşti

Mehedinţi

12

 

NEAMŢ

 

108

23

Văleni

Neamţ

93

24

Gădinţi

Neamţ

15

 

OLT

 

1.442

25

Bobiceşti

Olt

119

26

Coteana

Olt

933

27

Izbiceni

Olt

72

28

Milcov

Olt

4

29

Oboga

Olt

68

30

Urzica

Olt

32

31

Vâlcele

Olt

214

 

PRAHOVA

 

22

32

Floreşti

Prahova

9

33

Gorgota

Prahova

13

 

SATU MARE

 

140

34

Pişcolţ

Satu Mare

140

 

SIBIU

 

100

35

Alma

Sibiu

3

36

Brateiu

Sibiu

16

37

Şeica Mare

Sibiu

81

 

SUCEAVA

 

342

38

Dărmăneşti

Suceava

158

39

Dolhasca

Suceava

139

40

Drăguşeni

Suceava

45

 

TIMIŞ

 

255

41

Becicherecu Mic

Timiş

83

42

Iecea Mare

Timiş

63

43

Peciu Nou

Timiş

109

 

VASLUI

 

143

44

Banca

Vaslui

35

45

Voineşti

Vaslui

108

 

VÂLCEA

 

1.216

46

Dănicei

Vâlcea

311

47

Popeşti

Vâlcea

178

48

Stăneşti

Vâlcea

184

49

Şuşani

Vâlcea

343

50

Zătreni

Vâlcea

200

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 845 din data de 13 decembrie 2012