HOTĂRÂRE nr. 616 din 31 august 2016 pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.După alineatul (9) al articolului 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) Prin excepţie de la alin. (1), pentru rezultatele deosebite obţinute de către sportivii care au participat Jocurile Olimpice de la Rio şi s-au clasat pe locurile IV-VI, se acordă premii, de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita bugetului aprobat pe anul 2016."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 683 din data de 2 septembrie 2016