DECIZIE nr. 204 din 30 aprilie 2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Sorin Laurenţiu Moise
Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe, formulată prin Adresa nr. H1/3.184 din 19 aprilie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 14.668/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar de către domnul Sorin Laurenţiu Moise a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Laurenţiu Moise exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 251 din data de 30 aprilie 2013