HOTĂRÂRE nr. 910 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Rebra se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
În partea superioară, în partea dreaptă, în câmp albastru, se află un grănicer de argint, îmbrăcat în uniforma regimentelor grănicereşti.
În partea superioară, în partea stângă, în câmp argintiu, se află două coline verzi, pe care se află un stejar verde cu tulpină neagră.
În vârful scutului, în partea dreaptă, în câmp argintiu, se află un brâu undat albastru.
În vârful scutului, în partea stângă, în câmp albastru, se află un clopot de argint cu o cruce de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Grănicerul aminteşte de grănicerii rebreni, ce au făcut parte din "Conscripţia grănicerească din 1763-1764".
Colinele semnifică numele localităţii, care provine din slava veche - "Rebra" - colină cu mici particularităţi.
Brâul undat reprezintă râul Rebra, care străbate localitatea.
Stejarul evocă pădurile de foioase din zonă.
Clopotul simbolizează Mănăstirea "Sf. Apostoli Petru şi Pavel", care se află pe teritoriul localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 9 decembrie 2013