DECIZIE nr. 236 din 12 iunie 2013 privind numirea domnului Mihail Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Dobre se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 350 din data de 13 iunie 2013