ORDIN nr. 1257 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor
În temeiul prevederilor art. 14 lit. a) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă baremele de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii prevăzute în anexa nr. 1, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
La întocmirea prezentului ordin s-a ţinut cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile amendamentelor în vigoare la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), Convenţia Maritimă a Muncii (M.L.C. 2006), Ordinul ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER, cu modificările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai Marinescu,

secretar general adjunct

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Baremele de sănătate pe specialităţi pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii
Art. 1
Definiţiile baremelor pe specialităţi pentru funcţiile din siguranţa transporturilor sunt următoarele:
(1)1.1. Psihiatrie
1._
Baremele de examinare medicală reprezintă standarde de sănătate fizică şi mentală ce trebuie atinse de persoane cu funcţii şi responsabilităţi în siguranţa transporturilor, în concordanţă cu solicitarea fizică şi neuropsihică a locului de muncă.
Din punct de vedere psihiatric, persoana examinată şi la care se aplică baremul I trebuie să fie fără antecedente psihiatrice şi complet sănătoasă după evaluarea psihiatrică.
Starea de sănătate mentală este definită de un anumit nivel al funcţiilor psihice care să permită o armonioasă şi continuă integrare sociofamilială şi profesională a individului, precum şi o permanentă tendinţă a acestuia de a se perfecta pe plan informaţional, afectiv şi cognitiv.
2.Evaluarea psihiatrică cuprinde:
a)interviul diagnostic:
- anamneză;
- examenul stării mentale: orientare, vorbire, comportament;
b)investigaţii speciale, la aprecierea medicului de specialitate;
c)examenul stării somatice (efectuat la celelalte 5 cabinete: ORL, neurologie, oftalmologie, interne, chirurgie - evaluarea psihiatrică fiind ultima în mod obligatoriu);
d)evaluare psihologică clinică - unde este cazul. Se efectuează frecvent teste de personalitate şi cogniţie.
3.După parcurgerea acestor etape se apreciază starea de sănătate mentală şi se fixează eventual diagnosticul.
3.1.Barem I
Persoanele examinate sunt, de obicei, tineri cu vârste cuprinse între 16-25 ani şi trebuie să fie sănătoase din punct de vedere mental, respectiv: să nu aibă un istoric de boală din copilărie sau adolescenţă, să aibă un intelect de la mediu la superior (fără probleme deosebite în timpul şcolarizării), să aibă o gândire coerentă cu motivaţia alegerii profesionale, o proiecţie optimistă asupra evenimentelor de viaţă, să aibă o vorbire coerentă (fără baraje, bâlbâieli), să aibă un comportament civilizat cu integrare armonioasă socială, familială şi profesională, să aibă o memorie şi atenţie bună şi o putere de concentrare de la mediu la ridicat (proba oraşelor) şi instinctualitate cu capacitate de autocenzură.
3.2.Barem II
Se aplică acelor persoane cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor unde solicitarea neuropsihică este mare (de exemplu, mecanic de locomotivă, acar, revizor ace). Starea mentală a acestor persoane trebuie să fie aproape de normalitate. În urma evaluării psihiatrice pot primi avizul de aptitudine şi acele persoane diagnosticate cu tulburări psihice mai uşoare (de exemplu, ciclotimia, distimia, utilizare nocivă de substanţă: alcool, tutun, cafea, tulburări somatomorfe, decompensări reactive).
3.3.Barem III
Se aplică persoanelor cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor unde solicitarea neuropsihică este medie, astfel încât după anamneză şi examinare psihiatrică se poate da avizul de aptitudine şi persoanelor diagnosticate cu: episod psihotic unic, nevroze anxioase, tulburări post-traumatice de stres, tulburări de adaptare.
3.4.Barem IV
Este mai permisiv, aplicându-se la persoanele cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor în care solicitarea neuropsihică este minimă (de exemplu, mecanic instructor, ofiţer electrician fluvial) şi care pot fi diagnosticate, în tratament şi urmărire pentru un număr mai mare de boli. De menţionat că în niciunul din cazurile de aptitudine cu diagnostic de tulburare psihică, fie ea şi minoră, avizul nu este "APT", ci "APT CU REEXAMINARE".
4.Criteriile clare de diagnostic pentru afecţiunile de mai sus fac obiectul specialistului de psihiatrie.
(2)1.2. Neurologie
1._
a)Barem I: foarte sănătos - necesită funcţii senzoriale şi motorii perfecte şi lipsa riscului de epilepsie;
b)Barem II: sănătos sau cu sechele minime după boli neurologice - necesită o sănătate bună din punct de vedere al funcţiilor senzoriale şi motorii şi lipsa riscului de epilepsie în urma traumatismelor;
c)Barem III: sechele minime după boli neurologice;
d)Barem IV: sechele mici care nu împiedică efortul fizic mare sau responsabilitatea.
2.Baremele III şi IV admit unele sechele uşoare, cum ar fi pareze neevolutive periferice. Bolile vasculare care necesită tratament permanent anticoagulant sau bolile neurologice care necesită tratament permanent sau cu sedative contraindică lucrul în ST.
(3)1.3. Oftalmologie şi ORL
Dacă primul barem necesită din punct de vedere oftalmologic şi ORL o acuitate vizuală şi auditivă perfectă şi nu se acceptă niciun defect de vedere sau de auz, baremele II, III şi IV descresc în această exigenţă, admiţându-se, pe măsura trecerii anilor, la controalele periodice ulterioare şi acuitate vizuală sau auditivă mai mică, precum şi reintegrarea pe funcţie după diverse intervenţii chirurgicale, tratamente sau protezare auditivă.
LIMITE NECESARE DE AUZ DETERMINATE CU VOCEA ŞOPTITĂ (VS) ŞI VOCEA DE CONVERSAŢIE (VC) ŞI AUDIOMETRIE PENTRU FIECARE URECHE ÎN PARTE

Barem

I

II

III

IV

A. Pentru candidaţi în vederea formării profesionale

apt cu:

VS = 4 m/4 m sau cu până la 20 db/audiogramă

-

-

-

B. Nou-angajaţi

apt cu:

VS = 4 m/4 m sau VS = 5 m/3 m cu până la 20 db/audiogramă

apt cu:

VS = 3 m/3 m sau VS = 4 m/2 m cu până la 20-35 db/audiogramă

-

-

C. Pentru personal muncitor

a) până la 5 ani vechime

-

apt cu:

VS = 3 m/3 m sau VS = 4 m/2 m cu până la 20/35 db/audiogramă

apt cu:

VS = 2 m/2 m sau VS = 3 m/1 m cu până la 35/50 db/audiogramă

apt cu:

VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiogramă 50-70 db

Examen periodic

b) peste 5 ani vechime

-

apt cu:

VS = 2 m/2 m sau VS = 3 m/1 m cu până la 35/50 db/audiogramă

apt cu:

VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiogramă 50-70 db

apt cu:

VS = 0,5 m/0,5 m sau VS = 1 m/pavilion cu audiogramă 70-80 db;

VC = 1 m/1 m.

(4)1.4. Chirurgie generală
a)Barem I: lipsa afecţiunilor chirurgicale şi integritatea aparatului locomotor;
b)Barem II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic; descresc în această exigenţă, permiţând reintegrarea pe funcţii după tratamente şi intervenţii chirurgicale.
(5)1.5. Medicină internă
a)Barem I: stare de sănătate aproape perfectă.
b)Barem II, III, IV: pentru controale periodice care permit disfuncţii uşoare sau medii legate de organul sau aparatul afectat.
(6)NOTĂ PRIVIND EXIGENŢA BAREMELOR PSIHOLOGICE
1.Barem I
Exigenţă maximă în stabilirea potenţialului aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie; valorile obţinute trebuie să se încadreze la nivel mediu sau superior mediei baremului funcţiei vizate.
2.Barem II
În stabilirea potenţialului aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie, se admit maximum două valori semnificative sub media baremelor funcţiei vizate; în această situaţie componentele aptitudinal-atitudinal comportamentale cu valori sub media baremelor trebuie compensate de alte aspecte investigate psihologic sau cu evoluţie profesională pozitivă.
3.Barem III
Se foloseşte pentru funcţiile cu responsabilităţi limitate în siguranţa transporturilor; potenţialul aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie, trebuie să se încadreze la nivelul de accesibilitate în profesie (nivel satisfăcător).
4.Barem IV
Se foloseşte la examenul periodic anual (pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa transporturilor cu vârsta peste 55 ani); în stabilirea avizului psihologic se ţine seama de potenţialul aptitudinal-atitudinal comportamental specific vârstei (bareme specifice vârstei) şi de evoluţia/experienţa profesională.
Art. 2
Dovada îndeplinirii condiţiilor de aptitudine medicală şi/sau psihologică se face prin prezentarea avizului medical şi/sau psihologic, iar în cazul transportului maritim, prin prezentarea certificatului medical conform anexelor din Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.
ANEXA nr. 2: LISTA afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

Nr. crt.

Boli şi deficienţe psiho-fizice

Bareme utilizate la avizarea medicală

Barem I

Barem II

Barem III

Barem IV

1

2

3

4

Admitere formare profesională şi debut în funcţie

Angajare

Periodic, reangajare şi schimbare funcţie

Periodic

Periodic

I. BOLI GENERALE

1

Tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară

 

a) activă

INAPT

RETRAS CU APRECIERE DUPĂ EXTERNARE

 

b) sechelară - fără tulburări funcţionale

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT

 

- cu tulburări funcţionale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

2

Afecţiuni proliferative neoplazice (inclusiv tumoră cu mieloplaxe, leucoze, limfoame), cu excepţia afecţiunilor proliferative vindecate de mai mult de 5 ani, fără handicap

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIE

3

Granulomatoze primare şi secundare

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

4

Sindromul imunodeficienţei dobândite

 

a) boala SIDA

INAPT

 

b) purtător infecţie HIV

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

II. BOLI INTERNE

5

Boli reumatismale

 

Inflamatorii cronice: - fără afectare funcţională

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu afectare funcţională

 

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

Inflamatorii degenerative: boală artrozică, periatrită scapulo-humerală, cu tulburări neurologice

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

6

Astm bronşic

 

a) cu crize rare şi probe ventilatorii normale între crize sau disfuncţie ventilatorie uşoară

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu disfuncţie ventilatorie medie

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) cu crize frecvente sau disfuncţie ventilatorie severă

 

INAPT

 

7

Bronşita cronică

 

a) simplă

 

APT

 
 

b) supurată, persistentă, recurentă

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

8

Bronho-pneumopatia obstructivă cronică (BPOC)

 

- cu tulburări funcţionale uşoare

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu tulburări funcţionale moderate sau severe

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

9

Pneumoconioze, sechele pleuro-pulmonare (post-TBC, postinflamatorii, postchirurgicale), disfuncţie ventilatorie

 

- severă

 

INAPT

 
 

- moderată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- uşoară

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

10

Supuraţii pulmonare**

 

INAPT TEMPORAR (RETRAS)

11

Sindromul de apnee în somn sever netratat

INAPT

12

Endocardite infecţioase (toate formele)***

INAPT

13

Valvulopatii - cu complicaţii

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- fără complicaţii: tulburări funcţionale (insuficienţa mitrală uşoară, prolaps valvă mitrală cu regurgitare uşoară şi fără tulburări de ritm, DSA operat)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

14

Cardiomiopatii cronice - cu complicaţii

INAPT

 

- fără complicaţii

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

15

Cardiopatie ischemică

 

a) nedureroasă

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) dureroasă

 
 

- angor de efort stabil

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- angină instabilă (angor de novo, angor agravat, angină spontană/angină variantă)

RETRAS TEMPORAR

 

- infarct miocardic sechelar necomplicat

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- infarct miocardic sechelar complicat

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- infarct miocardic acut

INAPT

INAPT

RETRAS TEMPORAR ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- boală coronariană cu stent

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE: PRIMA LA 3 LUNI, URMĂTOARELE LA 6 LUNI

 

- boală coronariană cu bypass

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

16

Aritmii

 

a) bradicardie sinusală cu AV sub 45 bătăi/minut

INAPT

 

b) tahicardie sinusală cu peste 120 bătăi/minut sub tratament

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) fibrilaţia atrială persistentă - fără comorbidităţi şi controlată terapeutic

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- cu comorbidităţi

SE APLICĂ ŞI BAREMUL BOLII ASOCIATE

 

d) fibrilaţie atrială paroxistică

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

e) tahicardie paroxistică

 

- supraventriculară

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- ventriculară

INAPT

 

f) extrasistole

 

- ventriculare nesistematizate

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- ventriculare sistematizate sau cu criterii de gravitate

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

17

Tulburări de conducere

 

a) blocuri majore de ramură dreaptă

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) blocuri majore de ramură stângă

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

 

c) blocuri minore şi arborizaţii

APT

 

d) blocuri atrioventriculare grad II, III

INAPT

18

Boala de nod sinusal

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

19

Sindroame de preexcitaţie

 

- fără tulburări de ritm

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu tulburări de ritm

INAPT

20

Implantare de pacemaker

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

21

Pericardita constrictivă

INAPT

 

Vasculopatii arteriale şi arteriolare

 
 

a) funcţionale

INAPT

INAPT

RETRAS

APT

APT

 

b) organice

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

22

Tratament cronic cu anticoagulant

INAPT

INAPT

APT ÎN FUNCŢIE DE BAREMUL BOLII DE BAZĂ - APRECIERE INDIVIDUALĂ

23

Hipertensiune arterială

 

A. esenţială

 
 

a) stadiul I OMS

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) stadiul II OMS

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) stadiul III OMS

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

B. secundară

INAPT

INAPT

EVALUARE INDIVIDUALĂ ÎN FUNCŢIE DE BOALA DE BAZĂ ŞI VALOAREA T.A.

 

C. cu evoluţie accelerată

INAPT

24

Hipotensiune arterială (sub 90 mm Hg sistolică)

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

25

Insuficienţă cardiacă - clasa III-IV

INAPT

 

- clasa II

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- clasa I

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

26

Ulcer gastric şi/sau duodenal

 

a) cu localizare unică şi necomplicată

APT DUPĂ VINDECARE

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI PANĂ LA VINDECARE, EDS DE CONTROL

 

b) cu localizare multiplă şi/sau complicată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

27

Suferinţe poststomac operat sindrom postprandial precoce, sindrom postprandial tardiv, sindrom de ansă aferentă

 

- uşoare

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- moderate/severe

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- ulcer peptic postoperator

INAPT

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

28

Enterocolopatii cronice

 

a) fără malnutriţie

APT

 

b) cu malnutriţie

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

29

Boala Crohn şi rectocolita ulcero- hemoragică

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

30

Hepatita cronică virală

 

a) inactivă şi purtători sănătoşi

APT cu reexaminări la 3 luni

APT cu reexaminări la 3 luni

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

b) activă****

APT după tratamentul antiviral dacă a răspuns susţinut

REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT după tratament antiviral cu remisiune

REEXAMINARE LA 6 LUNI

31

Hepatitele autoimune, steatohepatitele

INAPT

APT după remisiune clinic-biologică cu reexaminare la 6 luni

APT după tratament cu remisiune clinic-biologică cu reexaminare la 6 luni

32

Ciroza hepatică

 

- compensată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- decompensată

INAPT

33

Pancreatită

 

a) acută

 

RETRAS PENTRU INTERNARE ŞI EVALUARE ULTERIOARĂ

 

b) cronică

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

34

Nefropatii cronice difuze sau focale, uni- sau bilaterale

 

A. acute: glomerulonefrite acute, pielonefrite acute

INAPT

RETRAS PENTRU INTERNARE ŞI EVALUARE DUPĂ VINDECAREA BOLII

 

B. cronice: glomerulonefrite cronice, pielonefrite cronice

 
 

a) fără insuficienţă renală

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu insuficienţă renală

 
 

- uşoară şi moderată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- severă (boala cronică de rinichi stadiul IV, V)

INAPT

35

Anemii

 

a) aplastice

INAPT

 

b) hipocrome, hemolitice, macrocitare

c) severe simptomatice

INAPT

RETRAS ŞI EVALUARE DUPĂ TERMINAREA TRATAMENTULUI

36

Sindroame hemoragice active şi hemoragipare

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

37

Diabetul zaharat

 

a) de tip 2 - fără complicaţii

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI ŞI FĂRĂ EPISOADE DE HIPOGLICEMIE

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu complicaţii grave

INAPT

 

b) de tip 1 şi 2 insulinonecesitant - fără complicaţii

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- cu complicaţii grave

INAPT

38

Dislipemie

APT

APT

APT LA APRECIEREA MEDICULUI SPECIALIST

39

Hiperuricemie

APT

III. BOLI OFTALMOLOGICE

40

Sechele cicatriciale inclusiv ale polului posterior cu diminuări ale acuităţii vizuale după aprecierea acuităţii vizuale restante

INAPT

INAPT

APT cu AV>1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

41

Atrofia nervilor optici cu modificarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

42

Neuropatia optică juxtabulbară

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

43

Hemeralopia esenţială

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

44

Retinopatia pigmentară

INAPT

INAPT

INAPT

APT cu AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

45

Glaucom

 

a) congenital şi juvenil

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

b) cu unghi deschis compensat AV 1 şi 1/2 şi câmp vizual afectat (mărirea petei oarbe)

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) cu unghi deschis compensat AV 1/2 şi 1/3 şi câmp vizual afectat mai mult de 10 grade în periferie

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

d) cu unghi închis reversibil operat

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

e) cu unghi închis ireversibil

INAPT

INAPT

INAPT

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

46

Nistagmus

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT CU AV >= 1/3

47

Corpi străini intraoculari şi sechelele acestora

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3

48

Cataractă

 

a) congenitală

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3

 

b) presenilă/senilă, complicată şi patologică

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/2 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

49

Afachie

 

a) cu corecţie aeriană

INAPT

INAPT

APT CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu lentile de contact

INAPT

APT CU AV > 1/2

APT CU AV > 1/4

APT CU AV > 1/4

50

Pseudoafachie uni/bilaterală

APT cu AV > 1/2

APT CU VAO > 1/2

APT CU AV > 1/4

APT CU AV > 1/4

51

Lipsa unui glob ocular şi lipsa vederii binoculare (gradele 2-3)

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU AV >= 1/2

52

Deformări cicatriciale palpebrale necorectabile prin operaţie, dacă afectează mobilitatea globului ocular şi protecţia corneei

INAPT

INAPT

INAPT

APT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE

53

Ptoza palpabrală dacă acoperă mai mult de 0,5 din cornee

INAPT

INAPT

INAPT

APT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE

54

Obstrucţia căilor lacrimale cu epiforă

APT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE

55

Strabism paralitic

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU AV >= 1/2

56

Strabism cu AV sub limita admisă, fără vedere binoculară şi deviere >20 grade

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

57

Uveite, corioretinite şi sechelele lor

INAPT

APT CU AV >= 1/2

APT CU AV >= 1/2 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

58

Limite necesare de acuitate vizuală la distanţă

 

a) pentru candidaţi sub 40 de ani

VAO = 1 SAU 1 ŞI 1/2 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 2 dsf ŞI +,- 1,5 d cyl.)

   
 

pentru candidaţi peste 40 de ani

VAO = 1 SAU 1 ŞI 1/2 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 4 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

   
 

b) pentru personalul angajat - sub vârsta de 40 de ani

 

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)

 

pentru personalul angajat peste vârsta de 40 de ani

 

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

59

Anizometropie

INAPT

INAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsf

INAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsf

INAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsf

60

Discromatopsii determinate pe baza tabelelor pseudoizocromatice, pentru funcţiile la care se prevede condiţia de simţ cromatic normal

 

a) acromatopsia; monocromazie, dicromazie

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

b) tricomazie tip A

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

c) tricomazie tip B

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

d) tricomazie tip C

APT CU RĂSPUNS POZITIV LA CROMATOSCOP

IV. AFECŢIUNI ORL

61

Afecţiuni ORL congenitale cu tulburări funcţionare

INAPT

INAPT

INAPT

APT

62

Sechele după afecţiuni cronice sau traumatice cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

63

Paralizii în sfera ORL

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

64

Stenoze în sfera ORL cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI TIMP DE 2 ANI

65

Otita medie supurată cronică uni sau bilaterală şi otomastoidita cronică supurată uni- sau bilaterală

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

66

Sechele postotoreice cu timpan cicatricial fără tulburări funcţionale

APT

67

Timpanoscleroza-otita fibroadezivă şi otita cicatricială cu perforaţie de timpan cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI AUDIOGRAMA

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI (AUDIOGRAMA)

68

Otoscleroza operată sau protezată

INAPT

APT CU RECUPERAREA AUZULUI ÎN LIMITELE PREMISE DE BAREM ŞI REEXAMINARE LA 3-6 LUNI

69

Surdităţile de percepţie cu auz sub limita admisă de barem pentru fiecare categorie

INAPT

APT CU PROTEZARE AUDITIVĂ DACĂ COMPENSAREA AUDITIVĂ REALIZATĂ ADUCE AUZUL ÎNCADRABIL ÎN LIMITELE BAREMULUI EXISTENT

70

Afecţiuni vestibulare periferice necompensate

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

71

Sinuzita supurată cronică uni sau bilaterală, hiperplazică şi alergoinfectată

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

72

Polipoza nazală

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ŞI CONTROL LA 3-6 LUNI

73

Deviaţia septului nazal - cu tulburări funcţionale

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ŞI CONTROL LA 3-6 LUNI

74

Alergia nazo-sinuzală

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

75

Ozena

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ

76

Boli inflamatorii acute şi cronice (în sfera ORL, sifilis, TBC)

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

77

Tumori benigne cu tulburări funcţionale

INAPT

APT CU CONTROL ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ

78

Tumori maligne

INAPT

APT DUPĂ TRATAMENT CU APRECIERE INDIVIDUALĂ

V. BOLI ENDOCRINE

79

Boli hipofizare

 

a) Afecţiuni cu hipersecreţie hormonală (tumori hipofizare cu tulburări neurooftalmice, gigantoacromegalie, acromegalie, sindrom Cushing, macroprolactinoame, macroadenoame nesecretante)

INAPT

 

b) afecţiuni cu hiposecreţie hormonală (nanism, panhipopituitarism, diabet insipid)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

80

Boli tiroidiene

 

a) afecţiuni cu exces hormonal (tireotoxicoza)

INAPT

INAPT

APT DUPĂ ECHILIBRARE TERAPEUTICĂ, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

b) afecţiuni cu deficit hormonal (mixedem congenital şi dobândit)

INAPT

INAPT

APT DUPĂ ECHILIBRARE TERAPEUTICĂ, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

c) guşa endemică oligosimptomatică

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

d) guşa mare (grad III- IV OMS)

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

81

Boli paratiroidiene

 

a) afecţiuni cu hipersecreţie hormonală (hipertiroidism primar - boala Recklinghauasen)

INAPT

APT DUPĂ TERAPIE CHIRURGICALĂ, CU REECHILIBRARE BIOCHIMICĂ ŞI HORMONALĂ

 

b) afecţiuni cu hiposecreţie hormonală (tetanie, cu manifestări confirmate prin electromiogramă biochimic şi hormonologic)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

82

Boli ale suprarenalei (cu deficit hormonal - insuficienţa corticosuprarenală cronică sau cu hipersecreţie hormonală - sindrom Cushing, feocromocitom)

INAPT

APT EVALUARE DUPĂ TRATAMENT CHIRURGICAL

83

Obezitatea (cu IMC > 40 kg/mp)

INAPT

APT DUPĂ SCĂDEREA IMC SUB 35 KG/MP

84

Boli ale pancreasului

 

a) cu hipersecreţie hormonală a celulelor beta (insulino, hiperplazie insulară)

INAPT

VI. BOLI CHIRURGICALE

85

Stări postoperatorii şi posttraumatice, convalescenţă prelungită, sechele cicatriciale sau organice cu tulburări funcţionale, redori articulare, impotenţă funcţională etc.)

INAPT

APRECIERE DUPĂ VINDECARE

86

Boli ale esofagului (stenoze cicatriciale, diverticuli, spasme etc.), însoţite de tulburări funcţionale

INAPT

APRECIERE DUPĂ VINDECARE

87

Hernii şi eventraţii abdominale

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

88

Hidrocel şi varicocel:

 

a) voluminos sau recidivant

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

 

b) moderat

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

89

Boli ano-rectale (prolaps, stenoza, hemoroizi complicaţi, fisuri, fistule, abces, flegmon peri-ano- rectal)

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

90

Boli ale glandelor endocrine cu indicaţii chirurgicale

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

91

Afecţiuni arteriale

 

a) arterite stadiul I şi II

INAPT

APT

 

b) arterite stadiul III şi IV

INAPT

 

c) stenoze, anevrisme, fistule arterio-venoase

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

92

Afecţiuni venoase

 

a) varice hidrostatice cu reflux

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

 

b) varice hidrostatice cu tulburări trofice

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ ŞI TRATAMENT

 

c) insuficienţă cronică venoasă, tromboză venoasă şi sechele grave ale flebitelor

INAPT

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

93

Boli uro-genitale:

 

a) malformaţii congenitale sau dobândite (rinichi ectopic, rinichi mobili, ectopie testiculară, deviaţii uterine, prolaps genital etc.)

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE

 

b) inflamatorii cronice (cistită, prostatită metroanexită etc.)

INAPT

APT CU REEXAMINARE DUPĂ 3 ŞI 6 LUNI

 

c) litiaza renală

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

d) tumori renale, uroteliale, prostatice şi testiculare

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT REEXAMINARE LA 3-6 LUNI ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIE

94

Boli hepatobiliare:

 

a) litiaza asimptomatică

INAPT

APT

 

b) litiaza biliară simptomatică

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

 

c) neoplasmul hepatic sau al căilor biliare

INAPT

 

d) chist hidatic hepatic

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

95

Afecţiuni pancreatice: cu indicaţii chirurgicale

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

96

Tumori ale tubului digestiv

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

VII. AFECŢIUNI TRAUMATOLOGICE ŞI ORTOPEDICE

97

Complicaţii postoperatorii şi post-traumatice: întârzieri în consolidare, calus vicios, redori articulare, sindrom algodistrofic posttraumatic etc.)

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

98

Retracţii ale muşchilor, tendoanelor, aponevrozelor şi capsulelor articulare cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

99

Osteomielita cronică şi alte afecţiuni inflamatorii cronice osteoarticulare şi musculotendinoase

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI

100

Osteodistrofii în stadiul avansat

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

101

Anchiloze ale articulaţiilor mari

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

102

Pseudoartrozele oaselor lungi

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

103

Anchiloze articulare cu tulburări funcţionale accentuate ale mersului, ortostatismului şi prehensiunii

INAPT

104

Malformaţii şi boli eredocongenitale ale aparatului locomotor

INAPT

105

Afecţiuni congenitale sau dobândite ale coloanei vertebrale cu tulburări funcţionale importante

INAPT

106

Reumatismul inflamator

INAPT

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

107

Osteoartropatii neurogene endocrine, metabolice din bolile limfohematopoietice ale adultului

INAPT

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

108

Sechele posttraumatice sau ale altor boli osteoarticulare

INAPT

APT CU TRATAMENT MEDICAMENTOS SAU CHIRURGICAL ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

109

Afecţiuni congenitale sau dobândite ale aparatului locomotor

 

a) cu tulburări accentuate în mers, ortostatism şi prehensiune

INAPT

 

b) cu tulburări minime în mers, ortostatism şi prehensiune

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

VIII. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

110

Sarcina normală

 

a) de la 25 la 33 săptămâni

RETRAS

RETRAS

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) de la 33 la 38 săptămâni

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

111

Sarcina cu risc obstetrical crescut

RETRAS

APRECIERE INDIVIDUALĂ

112

Infecţii, boli inflamatorii ale aparatului genital feminin (vulvovaginite, metroanexite)

APT CU TRATAMENT

113

Tumori benigne necomplicate ale aparatului genital feminin

APT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

114

Cazuri particulare: chist de ovar torsionat, sarcină extrauterină, fibrom uterin hemoragic

INAPT

APT DUPĂ TRATAMENT CHIRURGICAL

115

Tumori maligne ale aparatului genital feminin

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ DUPĂ TRATAMENT

116

Tulburări de statică pelvină - prolaps genital de stadiul I, II şi III

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ DUPĂ TRATAMENT

IX. BOLI NEUROLOGICE

117

Paroxisme cerebrale neepileptice (crize vertiginoase, crize de origine anoxică, toxică metabolică, crize de origine psihică; migrenă; tetania şi narcolepsia etc.)

 

a) criză unică

INAPT

RETRAS TEMPORAR REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

INVESTIGAŢII ŞI APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) crize repetate

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

118

Traumatisme cranio-cerebrale

 

a) sechele accentuate senzitivo-motorii + epilepsie posttraumatică

INAPT

 

b) sechele moderate senzitivo-motorii, fără epilepsie posttraumatică

INAPT

INAPT

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) microsechele fără tulburări funcţionale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

 

d) reacţie post-comoţională tranzitorie

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

119

Traumatisme vertebro-medulare

 

a) sechele accentuate persistente, cu tulburarea funcţiilor medulare şi radiculare

INAPT

 

b) microsechele fără tulburări funcţionale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

120

Deficienţe neuromotorii permanente de origine centrală şi periferică, de etiologie diversă

 

a) plegii uni- sau bilaterale

INAPT

 

b) pareze uni- sau bilaterale, neevolutive (forme uşoare)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

121

Sindroame: piramidal, extrapiramidal, cerebelos, vestibular, senzitiv, precum şi disfazia, dischinezia, boala de acceleraţie şi cheson

 

a) cu deficienţe funcţionale mari uni- sau bilaterale cu potenţial evolutiv

INAPT

 

b) cu simptomatologie discretă, stabilizată

INAPT

APT CU APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU REEXAMINARE ŞI DISPENSARIZARE LA 6 LUNI

122

Afecţiuni musculare

 

a) distrofii musculare progresive

INAPT

 

b) miopatii endocrine

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) distrofia miotonică şi sindroame miotonice

INAPT

 

d) polimiozite

INAPT

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

e) miastenia şi sindroame miastenice

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

123

Afecţiuni ale sistemului nervos periferic

 

a) cu deficienţe senzitivo-motorii mari cu potenţial evolutiv

INAPT

 

b) cu deficienţe senzitivo-motorii discrete fără potenţial evolutiv

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

 

c) cu sindrom senzitiv iritativ (nevralgia trigeminală, facială, cervicală, sciatică etc.)

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

124

Neuroinfecţii primare şi secundare

 

a) cu sechele minime compensate

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu sechele mari cu şi fără potenţial evolutiv

INAPT

125

Determinări nevraxiale ale afecţiunilor vasculare, inclusiv microsimptomatologia respectivă şi atacurile ischemice tranzitorii

 

I. Hemoragii cerebrale prin ruptură de malformaţii vasculare cerebrale, rezolvate chirurgical, fără sechele neurologice şi fără semne de epilepsie (EEG - normal)

 

a) supratentoriale

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) subtentoriale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

II. AIT şi RIND - fără sechele neurologice şi cu identificarea şi tratarea factorilor de risc vascular

INAPT

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

III. AVC - cu sechele neurologice

INAPT

126

Afecţiuni eredodegenerative şi boli demielinizante (de exemplu, leuconevraxita) a) scleroza multiplă şi alte afecţiuni demielinizante cu tulburări funcţionale mici

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) boli eredodegenerative cu tulburări funcţionale mici

INAPT

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

127

Epilepsiile (şi comemorative de crize comisiale) confirmate clinic, EEG, anamnestic

INAPT

128

Tumori intracerebrale şi vertebrale

 

a) maligne primitive sau secundare

INAPT

 

b) benigne - operate, fără sechele neurologice

- supratentoriale

- subtentoriale

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

X. TULBURĂRI PSIHICE

129

Tulburări mentale organice, inclusiv simptomatice (demenţa Alzheimer, demenţa vasculară, demenţa în boala Pick, Creutzfeld-Jacob, Huntington, Parkinson, SIDA, tulburări mentale datorate leziunilor disfuncţiei cerebrale şi bolilor somatice)

INAPT

130

Tulburări mentale şi comportamentale datorită utilizării de substanţe psihoactive

 

a) intoxicaţie acută

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

 

b) utilizare nocivă

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

c) sindrom de dependenţă la alcool

INAPT

 

d) sindrom de dependenţă la alte droguri

INAPT

 

e) stare de sevraj

INAPT

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

131

Schizofrenie

 

a) în evoluţie

INAPT

 

b) remisă cu defect

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

132

Tulburare schizotipală

INAPT

INAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

INAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

133

Tulburări delirante persistente (paranoia, parafrenia, delir senzitiv de relaţie)

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

134

Tulburări psihotice acute şi tranzitorii

 

a) episod unic

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) recidivă

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

135

Tulburări schizafective

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

136

Tulburări ale dispoziţiei (afective)

 

a) tulburare afectivă bipolară tip I

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) tulburare afectivă bipolară tip II

INAPT

 

c) episod maniacal

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

d) episod depresiv uşor şi moderat

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

e) tulburare depresivă recurentă

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

f) episod depresiv sever

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

g) tulburări persistente ale dispoziţiei (distimia, ciclotimia)

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

137

Tulburări nevrotice corelate cu stresul şi tulburări somatoforme

 

a) tulburări anxios fobice

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) alte tulburări anxioase

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

c) tulburări obsesiv-compulsive

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

d) tulburare posttraumatică de stres

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

e) tulburare de adaptare

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

f) tulburări disociative (fuga psihogenă, amnezia psihogenă, nevroza de depersonalizare)

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

g) tulburări somatoforme

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

h) neurastenie

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

138

Tulburări de personalitate

 

1. cu tulburări uşoare de comportament

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

2. cu tulburări severe de comportament

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

139

Retardare mentală

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

XI. DEFICIENŢE PSIHICE

140

Deficienţe de caracter şi personalitate

APRECIERE INDIVIDUALĂ

141

Deficienţe de dinamică psihică:

 

- caracteristicile de hiperreactivitate

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

- caracteristici de hiporeactivitate

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

142

Deficienţe ale ciclului informare - decizie - reactivitate - autoreglare

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

143

Deficienţe ale capacităţii de adaptare:

 

- deficienţe ale capacităţii de învăţare şi compensare

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

- motivarea afectivă absentă

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

- fenomene de inadaptare sau dezadaptare psihică (tulburări psihice determinate de stări patologice, evenimente şi accidente de transport, stări conflictuale, frustrări, oboseală psihică)

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

* Cu excepţia mecanicului de locomotivă şi şoferului pentru care este inapt.
** Se va reevalua după vindecare (clinic, radiologic, spirometrie).
*** Evaluare completă după 90 de zile; vindecarea completă va permite încadrarea ulterioară ca apt.
**** Pentru reacţiile adverse severe pentru tratamentul viral sau imunosupresiv - inapt temporar.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 2 decembrie 2013