HOTĂRÂRE nr. 281 din 29 aprilie 2015 privind numirea unui consul general
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Doamna Nicoleta Loredana Teodorovici se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Dubai, Emiratele Arabe Unite.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 din data de 30 aprilie 2015