Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 24 martie 2016