HOTĂRÂRE nr. 30 din 30 ianuarie 2013 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 40/2007, cu completările ulterioare.
___
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXĂ:
(1)_
BANCA MONDIALĂ
BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE
1818 H Street N.W.
Washington DC 20433, SUA
Tel.: (202)473-1000
Telex: INTBAFRAD
Telex: INDEVAS
14 decembrie 2012
Domnului Claudiu Doltu,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Stimate domnule Doltu,
România - Proiectul privind incluziunea socială (Împrumutul nr. 4.825-RO) Amendament la Acordul de împrumut
Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) aferent proiectului menţionat mai sus, datat 4 iulie 2006. Facem, de asemenea, trimitere la solicitările dumneavoastră de modificare a Acordului de împrumut, în numele Împrumutatului, cuprinse în scrisoarea Împrumutatului datată 29 octombrie 2012.
Ne face plăcere să vă informăm că, după o analiză atentă, solicitările menţionate mai sus au fost acceptate şi, în continuare, propunem modificarea Acordului de împrumut după cum urmează:
1.- Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
1.1.În partea a III-a, subparagraful 4 se modifică şi va avea următorul conţinut:
- litera (i) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(i)modernizarea Sistemului de management al informaţiilor (SMi) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (succesorul legal al fostei ANPS) cu module pentru alocaţiile pentru sprijinirea familiei şi pentru venitul minim garantat (VMG) şi pentru orice alte noi beneficii de asistenţă socială, aşa cum vor fi agreate cu Banca."
2.La anexa nr. 2, secţiunea a IV-a, lit. B.2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"2.Data-limită de tragere este 30 iunie 2014."
Vă rugăm să ne confirmaţi acordul dumneavoastră cu privire la cele prezentate mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi returnarea către noi a exemplarului ataşat al prezentei scrisori, precum şi a scrisorii suplimentare revizuite. Aceste amendamente vor intra în vigoare la data primirii celor două scrisori contrasemnate de către dumneavoastră.

Cu sinceritate,

Peter Harold,

director

Europa Centrală şi Statele Baltice

Europa şi Asia Centrală

(2)_
ACCEPTAT:
ROMÂNIA
De către reprezentant autorizat - Claudiu Doltu
Funcţie: secretar de stat
Data: 8 ianuarie 2013
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 70 din data de 1 februarie 2013