RECTIFICARE din 6 august 2012 la Hotărârea Guvernului nr. 892/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile-construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Arad, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" şi trecerea acestora în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, pentru finalizarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Arad", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 12 septembrie 2011
La Hotărârea Guvernului nr. 892/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile-construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Arad, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" şi trecerea acestora în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, pentru finalizarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Arad", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 12 septembrie 2011, se fac următoarele rectificări:
- în anexă, la bunul imobil cu nr. de identificare M.F.P. 27908, în coloana "Caracteristicile tehnice ale construcţiilor", în loc de: "C7... " se va citi: "C7, C8..."
- în anexă, la bunul imobil cu nr. de identificare M.F.P. 27911, în coloana "Caracteristicile tehnice ale construcţiilor", în loc de: "C8... " se va citi: "C9... "
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 552 din data de 6 august 2012