HOTĂRÂRE nr. 822 din 22 septembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată", str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată", str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată", str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. pentru perioada realizării investiţiei

Beneficiar final: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina

Amplasament: str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt

Indicatori tehnico-economici

* Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

(în preţuri la data de 26 martie 2014; 1 euro = 4,4637 lei), din care:

 

mii lei

71.180*)

- construcţii-montaj

 

mii lei

59.731

* Valoare rest de finanţat, inclusiv TVA:

(în preţuri la data de 26 martie 2014; 1 euro = 4,4637 lei), din care:

 

mii lei

53.470

- construcţii-montaj

 

mii lei

44.003

* Eşalonarea investiţiei rest de finanţat: INV/C+M

   

- anul I

INV C+M

mii lei

mii lei

25.000

20.000

- anul II

INV C+M

mii lei

mii lei

28.470

24.003

* Capacităţi:

   

- locuri în tribune

 

nr.

3.000

- suprafaţa construită

 

mp

7.169,33

- suprafaţa desfăşurată

 

mp

11.489,62

* Durata de realizare a investiţiei rest de finanţat

 

luni

24

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-3/2008.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 714 din data de 30 septembrie 2014