ORDIN nr. 4464 din 29 august 2014 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2014-2015
În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie:

- înscrierea candidaţilor:

26-30 ianuarie 2015;

- desfăşurarea probei practice:

2-3 februarie 2015;

- desfăşurarea probei scrise:

4 februarie 2015;

- afişarea rezultatelor la proba scrisă:

5 februarie 2015;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

6 februarie 2015;

- susţinerea proiectului:

9-10 februarie 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

11 februarie 2015.

Art. 2
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:

- înscrierea candidaţilor:

4-8 mai 2015;

- desfăşurarea probelor de examen:

11-12 mai 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

13 mai 2015.

Art. 3
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie:

- înscrierea candidaţilor:

25-29 mai 2015;

- desfăşurarea probelor de examen:

2-5 iunie 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

5 iunie 2015.

Art. 4
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - maiştri militari, sesiunea iunie-iulie:

- înscrierea candidaţilor:

10 iunie - 10 iulie 2015;

- desfăşurarea probei practice:

13-15 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor la proba practică:

15 iulie 2015;

- desfăşurarea probei scrise:

16 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor la proba scrisă:

16 iulie 2015;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

16 iulie 2015;

- susţinerea proiectului:

17-22 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

23 iulie 2015.

Art. 5
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - subofiţeri pentru forţele terestre şi forţele aeriene, sesiunea iunie-iulie:

- înscrierea candidaţilor:

10 iunie - 17 iulie 2015;

- desfăşurarea probei practice:

20 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor la proba practică:

20 iulie 2015;

- desfăşurarea probei scrise:

21 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor la proba scrisă:

21 iulie 2015;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

21 iulie 2015;

- susţinerea proiectului:

22-23 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

24 iulie 2015.

Art. 6
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:

- înscrierea candidaţilor:

29 iunie - 3 iulie 2015;

- desfăşurarea probei practice:

6-7 iulie 2015;

- desfăşurarea probei scrise:

8 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor la proba scrisă:

9 iulie 2015;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

10 iulie 2015;

- susţinerea proiectului:

13-14 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

15 iulie 2015.

Art. 7
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi şi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă - nivel 5, sesiunea iulie:

- înscrierea candidaţilor:

2-3 iulie 2015;

- desfăşurarea probei practice:

6-8 iulie 2015;

- desfăşurarea probei scrise:

9 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor la proba scrisă:

9-10 iulie 2015;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

10-11 iulie 2015;

- susţinerea proiectului:

13-15 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

16 iulie 2015.

Art. 8
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie:

- înscrierea candidaţilor:

20-24 iulie 2015;

- desfăşurarea probelor de examen:

27-28 iulie 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

29 iulie 2015.

Art. 9
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august:

- înscrierea candidaţilor:

3-7 august 2015;

- desfăşurarea probei practice:

10-11 august 2015;

- desfăşurarea probei scrise:

12 august 2015;

- afişarea rezultatelor la proba scrisă:

13 august 2015;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

14 august 2015;

- susţinerea proiectului:

17-18 august 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

19 august 2015.

Art. 10
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august:

- înscrierea candidaţilor:

3-7 august 2015;

- desfăşurarea probelor de examen:

10-11 august 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

12 august 2015.

Art. 11
Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august:

- înscrierea candidaţilor:

3-7 august 2015;

- desfăşurarea probelor de examen:

10-11 august 2015;

- afişarea rezultatelor finale:

12 august 2015.

Art. 12
Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.
Art. 13
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 14
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 784 din data de 28 octombrie 2014