DECIZIE nr. 67 din 21 ianuarie 2013 privind numirea domnului Radu Boroianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Boroianu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013