HOTĂRÂRE nr. 827 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Boţeşti şi Ungheni, judeţul Argeş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Boţeşti şi Ungheni, judeţul Argeş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Boţeşti, judeţul Argeş
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Ungheni, judeţul Argeş
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Boţeşti, judeţul Argeş
Descrierea stemei
Stema comunei Boţeşti, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp roşu. se află un căprior de aur orientat spre dreapta.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află două ramuri de stejar cu frunze şi fructe, ale căror extremităţi inferioare se intersectează în săritoare, având între ele o crenguţă cu două mere roşii.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţia elementelor însumate
Căpriorul simbolizează fauna din localitate.
Crenguţa cu mere reprezintă bogăţia pomicolă din zonă.
Ramurile de stejar fac referire la bogăţia silvică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Ungheni, judeţul Argeş
Descrierea stemei
Stema comunei Ungheni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un mănunchi cu şase spice de grâu de aur.
În dreapta, în câmp roşu, se află un cap de bovină de argint, văzut din faţă.
În stânga, în câmp auriu, se află un mac natural cu floarea roşie şi tulpina verde.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţia elementelor însumate
Spicele de grâu reprezintă bogăţia zonei, iar numărul spicelor indică numărul satelor componente ale comunei.
Capul de bovină face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Macul face parte din flora localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 780 din data de 20 octombrie 2015