HOTĂRÂRE nr. 27 din 20 mai 2016 privind modificarea anexelor nr. 7 şi 8 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
În temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 7, indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor se înlocuieşte cu indicativul "PG/Sector".
2.La anexa nr. 8, la punctul g9, trimiterea la art. 100 alin. (13) se înlocuieşte cu trimiterea la art. 100 alin. (29).
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 20 mai 2016