DECIZIE nr. 225 din 27 iunie 2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Augustin Ioan din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului
Având în vedere cererea domnului Augustin Ioan, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.122 din data de 23 iunie 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Augustin Ioan se eliberează, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 477 din data de 27 iunie 2016