DECIZIE nr. 176 din 13 mai 2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Maxim din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Având în vedere Cererea domnului Sorin Maxim, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 43.761 din 4 mai 2016 şi la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.844 din 4 mai 2016,
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Maxim se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 13 mai 2016