ORDIN nr. 824 din 27 mai 2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor
Având în vedere Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 690.978 din 7 mai 2014,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul economiei emit următorul ordin:
Art. I
1.Alineatul (1) al articolului 6 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeuri lor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Pentru analizarea documentaţiei de autorizare a organizaţiilor colective, a planului de operare al producătorilor individuali, a documentaţiei pentru revizuirea licenţei de operare a organizaţiilor colective, de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat la Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat."
Art. II
1.Punctul 5 din Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/ reautorizare/revizuire se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat."
Art. III
1.Punctul 6 din Procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/ reautorizare/vizare anuală/revizuire se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat."
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 460 din data de 24 iunie 2014