HOTĂRÂRE nr. 476 din 10 iulie 2013 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrate de Ministerul Afacerilor Externe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea, în condiţiile legii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, şi completarea datelor de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 3.
Art. 4
Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu, în condiţiile legii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar
(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Descrierea tehnică
(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S+P+2E+M Suprafaţa utilă: 315 mp
Suprafaţa construită: 63 mp

 

Ţara: Belgia;
Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37A

1936

275.690,52

Act cumpărare 1.270/10.04.1936

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 145 mp
Suprafaţa construită: 150 mp

 

Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 4

1988

155.430,38

Convenţie guvernamentală

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 12 mp
Suprafaţa construită: 12 mp

 

Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-dong Nr. A

1988

167,97

Schimb proprietăţi/reciprocitate

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + E
Suprafaţa utilă: 185 mp
Suprafaţa construită: 99 mp

 

Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1

1962

65.187,45

Contract/1962

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 32 mp Suprafaţa construită: 35 mp

 

Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej nr. 27

1955

5.688,85

Contract/1955

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Teren

Suprafaţa 580 mp

 

Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse nr. 20

1956

1.116.279,39

Contract 501/25.11.1956

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + E
Suprafaţa utilă: 154 mp
Suprafaţa construită: 77 mp

 

Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin De La Perriere nr. 6 Cologny

1960

554.553,67

Contract 3.746/17.03.1960

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + E
Suprafaţa utilă: 83 mp
Suprafaţa construită: 43 mp

 

Ţara: Franţa;

Oraşul: Marsilia; Adresa:

Bd. Michelet nr. 157

1992

536.473,28

D 80/15.04.1992

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.460 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alee de la Robertsau nr. 64

1993

9.476.265,15

HG 42/1993

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Teren

Suprafaţa 575 mp

 

Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze nr. 24

2009

888.617,20

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: D + P + E
Suprafaţa utilă: 774 mp
Suprafaţa construită: 284 mp

 

Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze nr. 24

2009

5.599.363,50

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E
Suprafaţa utilă: 680 mp
Suprafaţa construită: 232 mp

 

Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12

1977

2.405.637,32

Act de proprietate nr. 92417/30.09.1977 autentificat în 2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E
Suprafaţa utilă: 742 mp
Suprafaţa construită: 191 mp

 

Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12

1977

2.627.076,73

Act de proprietate nr. 92417/30.09.1977 autentificat în 2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Clădire anexă

Regim înălţime:
P
Suprafaţa utilă: 185 mp
Suprafaţa construită: 99 mp

 

Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel nr. 55 bis

1971

93.723,11

D 358/18.10.1971

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Teren

Suprafaţa 519 mp

 

Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Bălţi;
Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51

2010

67.326,24

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 214 mp
Suprafaţa construită: 219 mp

 

Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Bălţi;
Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51

2010

2.279.637,66

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Teren

Suprafaţa 578 mp

 

Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Bălţi;
Adresa: Str. A. Lăpuşneanu 1/A

2010

74.979,89

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 147 mp
Suprafaţa construită: 152 mp

 

Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Bălţi;
Adresa: Str. A. Lăpuşneanu 1/A

2010

1.819.507,65

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.589 mp

 

Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Cahul; Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 11

2010

208.672,12

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + E
Suprafaţa utilă: 388 mp
Suprafaţa construită: 199 mp

 

Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Cahul;
Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 11

2010

4.009.126,78

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Spaţii birouri în cadrul unei clădiri de birouri Regim înălţime: 1 nivel Suprafaţa utilă: 380 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Shanghai; Adresa: Str. Chengdu nr. 199, et. 5, ap. 502

2010

7.972.580,90

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.06

Teren

Suprafaţa 1.248 mp Carte funciară nr. 107715

 

Ţara: Romania; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 33

1991

8.049.600,00

PMB 809/1991

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.28.10

Clădire

Magazie pe structură metalică
Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 462 mp
Suprafaţa construită: 462 mp

CF nr. 105150

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului 11;

1962

353.710,00

SPC 3112/1962

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.06

Teren

Suprafaţa 827 mp Carte funciară nr. 105150

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa:

Str. Cireşului 11

1962

3.556.100,00

SPC 3112/1962

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.06

Teren

Suprafaţa 552 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 17

2010

0,00

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.06

Clădire

Regim înălţime: 2S+P+E+M Suprafaţa utilă: 635 mp
Suprafaţa construită: 232 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 17

2010

7.005.357,00

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Clădire anexă Regim înălţime: P
Suprafaţa utilă: 25 mp
Suprafaţa construită: 30 mp

 

Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64

1961

122.280,13

Protocol/30.01.1961

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Clădire anexă Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 300 mp
Suprafaţa construită: 303 mp

 

Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64

1961

1.195.143,71

Protocol/30.01.1961

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Clădire anexă Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 1.045 mp
Suprafaţa construită: 1.064 mp

 

Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64

1961

4.208.037,06

Protocol/30.01.1961

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Clădire anexă Regim înălţime: S+ P + 3E Suprafaţa utilă: 365 mp Suprafaţa construită: 72 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. 23 street nr. 1607

1930

95.725,88

Act cumpărare/1930

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Teren

Suprafaţa 959 mp

 

Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4

2010

0,00

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

Fără nr. M.F.

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 420 mp Suprafaţa construită: 353 mp

 

Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4

2010

4.403.193,40

Lege 157/2005

În administrare

 

imobil

TOTAL

69.221.132,9400 lei

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
- CUI: 4266863 -

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Descrierea tehnică
(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

99653

8.29.06

Clădire

  

Ţara: România; Judeţul: -;-;-; nr: 16

1971

0.00

HCPMB 873/1971

În administrare

 

imobil

ANEXA nr. 3: ACTUALIZAREA valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării, şi completarea datelor de identificare pentru imobilele din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
- CUI: 4266863 -

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Descrierea tehnică
(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

35377

8.29.01

Teren

Suprafaţa 560 mp

 

Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra

1981

0,00

D87/15.04.1981

În administrare

 

imobil

35378

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S1 + S2 + P + 2E
Suprafaţa utilă: 780 mp
Suprafaţa construită: 220 mp

 

Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra

1981

2.144.508,61

D87/15.04.1981

În administrare

 

imobil

35379

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S1 + S2 + P + 4E
Suprafaţa utilă: 2.181 mp
Suprafaţa construită: 483 mp

 

Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya

1967

5.251.466,80

D686/14.06.1967

În administrare

 

imobil

35380

8.29.01

Teren

Suprafaţa 5.115 mp

 

Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya

1967

37.746.244,80

D686/14.06.1967

În administrare

 

imobil

35381

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S +P + 2E Suprafaţa utilă: 4.225 mp
Suprafaţa construită: 1.294 mp

 

Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico

1976

13.145.607,05

D133/1976

În administrare

 

imobil

35382

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.920 mp

 

Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico

1976

51.768.125,20

D133/1976

În administrare

 

imobil

35383

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 452 mp Suprafaţa construită: 158 mp

 

Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 78

1956

1.299.902,68

Contract 501/25.11.1956

În administrare

 

imobil

35384

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.280 mp

 

Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 78

1956

8.483.723,34

Contract 501/25.11.1956

În administrare

 

imobil

35385

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 282 mp Suprafaţa construită: 130 mp

 

Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse 20

1956

102.436,99

Contract 501/25.11.1956

În administrare

 

imobil

35386

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 594 mp Suprafaţa construită: 197 mp

 

Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79

1975

795.078,25

D87/05.05.1975

În administrare

 

imobil

35387

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.594 mp

 

Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79

1975

24.124.153,90

D87/05.05.1975

În administrare

 

imobil

35388

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 2.010 mp
Suprafaţa construită: 425 mp

 

Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, sectorul 3

1974

7.987.098,14

D251/14.12.1974

În administrare

 

imobil

35389

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.800 mp

 

Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, sectorul 3

1974

14.943.528,00

D251/14.12.1974

În administrare

 

imobil

99519

8.29.01

Clădire

Spaţiu hotelier Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.191,86 mp
Suprafaţa construită: 448,26 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

6.045.977,08

D45/1976

În administrare

 

imobil

99520

8.29.01

Clădire

Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 557,24 mp
Suprafaţa construită: 168,5 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

3.172.969,72

D45/1976

În administrare

 

imobil

99521

8.29.01

Clădire

Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 1.590,67 mp
Suprafaţa construită: 304 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

8.572.458,95

D45/1976

În administrare

 

imobil

99522

8.29.01

Clădire

Bloc locuinţe

Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 445,35 mp
Suprafaţa construită: 147 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

2.327.934,83

D45/1976

În administrare

 

imobil

99523

8.29.01

Clădire

Grup tehnic şi ateliere Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 518 mp Suprafaţa construită: 523 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

2.542.945,21

D45/1976

În administrare

 

imobil

99524

8.29.01

Clădire

Punct control acces
Regim înălţime: P
Suprafaţa utilă: 137 mp Suprafaţa construită: 142 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

169.006,98

D45/1976

În administrare

 

imobil

99525

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 3.531,73 mp
Suprafaţa construită: 784,23 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

20.116.326,54

D45/1976

În administrare

 

imobil

99526

8.29.01

Teren

Suprafaţa 19.970 mp

 

Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600

1976

0,00

D45/1976

În administrare

 

imobil

99527

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S+P+5E Suprafaţa utilă: 1.653 mp
Suprafaţa construită: 496 mp

 

Ţara: Columbia; Oraşul Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58

1975

3.203.974,80

D189/06.11.1975

În administrare

 

imobil

99528

8.29.01

Teren

Suprafaţa 677 mp

 

Ţara: Columbia; Oraşul Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58

1975

1.610.078,64

D189/06.11.1975

În administrare

 

imobil

99529

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 1.044,69 mp Suprafaţa construită: 644 mp

 

Ţara: Brazilia; Oraşul Brasilia; Adresa: Str. Av. das Nagoes nr. 06

1975

7.973.702,49

D190/06.09.1975

În administrare

 

imobil

99530

8.29.01

Clădire

Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 790 mp
Suprafaţa construită: 330 mp

 

Ţara: Brazilia; Oraşul Brasilia; Adresa: Str. Av. das Nagoes nr. 06

1975

2.373.663,51

D190/06.09.1975

În administrare

 

imobil

99531

8.29.01

Teren

Suprafaţa 25.000 mp

 

Ţara: Brazilia; Oraşul Brasilia; Adresa: Str. Av. das Nagoes nr. 06

1964

0.00

Act donaţie 143/1964

În administrare

 

imobil

99532

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E + M
Suprafaţa utilă: 4.105,59 mp
Suprafaţa construită: 660 mp

 

Ţara: Argentina; Oraşul Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970

1957

1.909.156,85

Contract R473.686/ 23.11.1957

În administrare

 

imobil

99533

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.290 mp

 

Ţara: Argentina; Oraşul Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970

1957

3.537.741,89

Contract R473.686/ 23.11.1957

În administrare

 

imobil

99534

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.278 mp Suprafaţa construită: 500 mp

 

Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72

1948

220.224,21

Decizie intabulare 29.892/24.11.1948

În administrare

 

imobil

99535

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.350 mp

 

Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72

1948

11.675.070,00

Decizie intabulare 29.892/24.11.1948

În administrare

 

imobil

99536

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.260,15 mp
Suprafaţa construită: 320 mp

 

Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 27

1961

164.101,50

D161/20.06.1961

În administrare

 

imobil

99537

8.29.01

Teren

Suprafaţa 550 mp

 

Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 27

1961

5.945.637,50

D161/20.06.1961

În administrare

 

imobil

99538

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 951 mp Suprafaţa construită: 215 mp

 

Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 105

1960

813.943,44

Act cumpărare/10.02.1960

În administrare

 

imobil

99539

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.516 mp

 

Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 105

1960

6.555.335,60

Act cumpărare/10.02.1960

În administrare

 

imobil

99540

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 882 mp Suprafaţa construită: 197 mp

 

Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37

1936

548.755,42

Act cumpărare 1.270/10.04.1936

În administrare

 

imobil

99541

8.29.01

Teren

Suprafaţa 632 mp

 

Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37

1936

2.732.831,20

Act cumpărare 1.270/10.04.1936

În administrare

 

imobil

99542

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E
Suprafaţa utilă: 229 mp Suprafaţa construită: 61 mp

 

Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle 107-Uccle

1993

1.572.324,34

HG 557/09.10.1993

În administrare

 

imobil

99543

8.29.01

Teren

Suprafaţa 80 mp

 

Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles;
Adresa: Rue Gabrielle 107- Uccle

1993

449.706,40

HG 557/09.10.1993

În administrare

 

imobil

99544

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S + D + P + 7E
Suprafaţa utilă: 6.187 mp Suprafaţa construită: 2.145,79 mp

 

Ţara: Germania; Oraşul Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14

1981

20.881.519.51

D138/1982

În administrare

 

imobil

99545

8.29.01

Teren

Suprafaţa 3.000 mp

 

Ţara: Germania; Oraşul Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14

1981

7.559.946,05

D138/1982

În administrare

 

imobil

99546

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: P + E
Suprafaţa utilă: 595 mp
Suprafaţa construită: 168 mp

 

Ţara: Australia; Oraşul Canberra; Adresa: Str. Dalman Crescent nr. 4

1994

3.628.459,00

HG 665/19.09.1994

În administrare

 

imobil

99547

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S+ P + 6E Suprafaţa utilă: 1.157,85 mp
Suprafaţa construită: 323 mp

 

Ţara: Egipt; Oraşul Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6

1982

2.769.139,67

Contract 1.512/8.06.1982

În administrare

 

imobil

99548

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.000 mp

 

Ţara: Egipt; Oraşul Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6

1982

5.262.123,38

Contract 1.512/8.06.1982

În administrare

 

imobil

99549

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S+ P
Suprafaţa utilă: 542 mp Suprafaţa construită: 307 mp

 

Ţara: South Africa; Oraşul Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town

1993

2.149.109,52

HG 374/28.07.1993

În administrare

 

imobil

99550

8.29.01

Teren

Suprafaţa 5.003 mp

 

Ţara: South Africa; Oraşul Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town

1993

4.301.815,97

HG 374/28.07.1993

În administrare

 

imobil

99551

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S + P + E + M
Suprafaţa utilă: 732,4 mp Suprafaţa construită: 215 mp

 

Ţara: Danemarca; Oraşul Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej nr. 27

1955

210.815,73

Contract/23.02.1955

În administrare

 

imobil

99552

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.214 mp

 

Ţara: Danemarca; Oraşul Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej nr. 27

1955

10.971.296,78

Contract/23.02.1955

În administrare

 

imobil

99553

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 1.108,6 mp Suprafaţa construită: 285 mp

 

Ţara: Danemarca; Oraşul Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 2100

1962

421.171,68

Contract/1962

În administrare

 

imobil

99554

8.29.01

Teren

Suprafaţa 3.850 mp

 

Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 2100

1962

26.519.921,51

Contract/1962

În administrare

 

imobil

99555

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 720 mp Suprafaţa construită: 286 mp

 

Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc

1976

3.195.532,33

D176/11.06.1976

În administrare

 

imobil

99556

8.29.01

Teren

Suprafaţa 500 mp

 

Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc

1976

6.702.355,00

D176/11.06.1976

În administrare

 

imobil

99557

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 544 mp Suprafaţa construită: 230 mp

 

Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin De La Perriere nr. 6, Cologny

1960

2.333.641,64

Contract 3.746/17.03.1960

În administrare

 

imobil

99558

8.29.01

Teren

Suprafaţa 3.070 mp

 

Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin De La Perriere nr. 6, Cologny

1960

39.824.961,00

Contract 3746/17.03.1960

În administrare

 

imobil

99559

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + 4E
Suprafaţa utilă: 1.647,37 mp Suprafaţa construită: 480 mp

 

Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 105

1980

2.079.235,56

D345/5.11.1980

În administrare

 

imobil

99560

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.880 mp

 

Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 105

1980

821.060,11

D345/5.11.1980

În administrare

 

imobil

99561

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: D + P + 2E
Suprafaţa utilă: 738,54 mp Suprafaţa construită: 227,71 mp

 

Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 55

1971

1.879.528,29

D358/18.10.1971

În administrare

 

imobil

99562

8.29.01

Teren

Suprafaţa 3.133 mp

 

Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 55, 37, 39, Haga

1971

14.902.145,83

D 358/18.10.1971

În administrare

 

imobil

99563

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 332,67 mp Suprafaţa construită: 140,7 mp

 

Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 37

1971

923.059,66

D358/18.10.1971

În administrare

 

imobil

99564

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 5357,30 mp
Suprafaţa construită: 101,37 mp

 

Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 39

1971

1.608.765,04

D358/18.10.1971

În administrare

 

imobil

99565

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 233,73 mp Suprafaţa construită: 100,06 mp

 

Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 35

1971

1.114.678,35

D358/18.10.1971

În administrare

 

imobil

99566

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: D + P + E Suprafaţa utilă: 1002,4 mp Suprafaţa construită: 428,4 mp

 

Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24

1955

1.289.837,79

Act cumpărare/31.05.1955

În administrare

 

imobil

99567

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.320 mp

 

Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24

1955

6.495.490,06

Act cumpărare/31.05.1955

În administrare

 

imobil

99568

8.28.12

Apartament

Apartament 5 camere Suprafaţa utilă: 149

 

Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Oksasenkatu nr. 4

1955

66.771,12

Act cumpărare/31.05.1955

În administrare

 

imobil

99569

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S+ D + P + 3E + M
Suprafaţa utilă: 1.140,61 mp
Suprafaţa construită: 211 mp

 

Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 55

1907

680.146,02

Donaţie

În administrare

 

imobil

99570

8.29.01

Teren

Suprafaţa 507 mp

 

Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 55

1907

60.288.764,25

Donaţie

În administrare

 

imobil

99571

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 395,34 mp Suprafaţa construită: 107,25 mp

 

Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Ahmet Cikmazi nr. 8

1910

68.594,43

Donaţie

În administrare

 

imobil

99572

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + M Suprafaţa utilă: 2.812 mp Suprafaţa construită: 796,55 mp

 

Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road nr. 172/173

1988

3.867.026,25

D/1988

În administrare

 

imobil

99573

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.660 mp

 

Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road nr. 172/173

1988

8.178.968,00

Donaţie

În administrare

 

imobil

99574

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 765,60 mp Suprafaţa construită: 400,61 mp

 

Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre nr. 690

1976

1.535.415,60

D251/26.08.1976

În administrare

 

imobil

99575

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.438 mp

 

Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre nr. 690

1976

12.368.997,96

D251/26.08.1976

În administrare

 

imobil

99576

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.516,04 mp Suprafaţa construită: 380,91 mp

 

Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 5

1975

553.806,61

D83/5.05.1975

În administrare

 

imobil

99577

8.29.01

Teren

Suprafaţa 6.500 mp

 

Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 5

1975

70.266.625,00

D83/5.05.1975

În administrare

 

imobil

99578

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 273,66 mp Suprafaţa construită: 141 mp

 

Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 5

1975

99.968,91

D83/5.05.1975

În administrare

 

imobil

99579

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E + M Suprafaţa utilă: 1.385,25 mp
Suprafaţa construită: 282,05 mp

 

Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 5

1975

506.075,21

D83/5.05.1975

În administrare

 

imobil

99580

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 2,358 mp Suprafaţa construită: 595 mp

 

Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII nr. 157

1969

7.278.113,04

D497/1.07.1969

În administrare

 

imobil

99581

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.392 mp

 

Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII nr. 157

1969

24.076.588,80

D497/1.07.1969

În administrare

 

imobil

99582

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + 2E
Suprafaţa utilă: 604,46 mp Suprafaţa construită: 368 mp

 

Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico; Adresa: Str. Sofocles 311

1981

2.491.076,40

D13/23.01.1981

În administrare

 

imobil

99583

8.29.01

Teren

Suprafaţa 600 mp

 

Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico;
Adresa: Str. Sofocles 311

1981

3.978.791,20

D13/23.01.1981

În administrare

 

imobil

99584

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 583,47 mp
Suprafaţa construită: 300,4 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet 157

1992

13.290.839,56

D80/15.04.1992

În administrare

 

imobil

99585

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.119 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet 157

1992

9.677.335,80

D80/15.04.1992

În administrare

 

imobil

99586

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P
Suprafaţa utilă: 83,5 mp Suprafaţa construită: 43,47 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet 157

1992

1.901.611,28

D80/15.04.1992

În administrare

 

imobil

99587

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E
Suprafaţa utilă: 1696 mp
Suprafaţa construită: 391 mp

 

Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3.452

1991

5.017.157,01

Act de proprietate Ab 543

În administrare

 

imobil

99588

8.29.01

Teren

Suprafaţa 429 mp

 

Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3.452

1991

1.187.180,28

Act proprietate Ab 543

În administrare

 

imobil

99589

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E
Suprafaţa utilă: 7.994 mp
Suprafaţa construită: 2.403 mp

 

Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64

1961

34.333.286,57

Protocol 30.01.1961

În administrare

 

imobil

99590

8.29.01

Teren

Suprafaţa 42.000 mp

 

Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64

1961

181.612.200,00

Protocol 30.01.1961

În administrare

 

imobil

99591

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E
Suprafaţa utilă: 4.660,32 mp
Suprafaţa construită: 291,27 mp

 

Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64

1961

18.438.597,82

Protocol 30.01.1961

În administrare

 

imobil

99592

8.29.01

Teren

Suprafaţa 484 mp

 

Ţara: S.U.A. Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue nr. 573577

1974

6.048.500,58

D213/11.10.1974

În administrare

 

imobil

99593

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 15E
Suprafaţa utilă: 6,689 mp Suprafaţa construită: 484 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue nr. 573577

1974

33.078.965,16

D213/11.10.1974

În administrare

 

imobil

99594

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.075 mp

 

Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 51

1973

26.147.292,19

D920/26.11.1973

În administrare

 

imobil

99595

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E
Suprafaţa utilă: 901,44 mp Suprafaţa construită: 425 mp

 

Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 51

1973

3.363.146,63

D920/26.11.1973

În administrare

 

imobil

99596

8.29.01

Teren

Suprafaţa 3.600 mp

 

Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau nr. 655

1977

9.145.107,06

NP 6430/6303/29.12.1977

În administrare

 

imobil

99597

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: D + P + 3E Suprafaţa utilă: 2.718 mp Suprafaţa construită: 609,11 mp

 

Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau nr. 655

1977

6.073.275,85

NP 6430/6303/29.12.1977

În administrare

 

imobil

99598

8.29.01

Teren

Suprafaţa 600 mp

 

Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad nr. 473-475

1969

4.556.853,60

D 565/14.08.1969

În administrare

 

imobil

99599

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 566,52 mp Suprafaţa construită: 193 mp

 

Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad nr. 473-475

1969

452.446,92

D 565/14.08.1969

în administrare

 

imobil

99600

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + 4E Suprafaţa utilă: 2.677 mp Suprafaţa construită: 530 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Str. Sainte Dominique nr. 123

1939

2.903.611,94

Act cumpărare 2/29.03.1939

În administrare

 

imobil

99601

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E + M
Suprafaţa utilă: 1.219,72 mp Suprafaţa construită: 285 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue De L'Exposition nr. 1, 3, 5

1939

1.557.323,24

Act cumpărare 2/29.03.1939

În administrare

 

imobil

99602

8.29.01

Teren

Suprafaţa 5.200 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue De L'Exposition nr. 1, 3, 5

1939

241.717.190,00

Act cumpărare 2/29.03.1939

În administrare

 

imobil

99603

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime:
S + P + 4E Suprafaţa utilă: 3.128,88 mp Suprafaţa construită: 526,08 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue De L'Exposition nr. 1, 3, 5

1939

3.990.620,28

Act cumpărare 2/29.03.1939

În administrare

 

imobil

99604

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 1.650 mp Suprafaţa construită: 317,7 mp

 

Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung- Dong nr. A

1988

2.355.887,50

Schimb proprietăţi/ reciprocitate

În administrare

 

imobil

99605

8.29.01

Teren

Suprafaţa 7.575 mp

 

Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung- Dong nr. A

1988

0,00

Schimb proprietăţi/ reciprocitate

În administrare

 

imobil

99606

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: P + 3E Suprafaţa utilă: 3.189 mp Suprafaţa construită: 1.210 mp

 

Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga

1938

1.442.014,58

Act cumpărare/8.09.1938

În administrare

 

imobil

99607

8.29.01

Teren

Suprafaţa 4.250 mp

 

Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga

1938

61.564.373,75

Act cumpărare/8.09.1938

În administrare

 

imobil

99608

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 372 mp Suprafaţa construită: 194 mp

 

Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria;
Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111

1991

1.124.696,88

Contract nr. T39089/91/20.06.1991

În administrare

 

imobil

99609

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.355 mp

 

Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria;
Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111

1991

585.915,55

Contract nr. T39089/91/20.06.1991

În administrare

 

imobil

99610

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 740 mp Suprafaţa construită: 333 mp

 

Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111

1991

1.644.625,56

Contract nr. T39089/91/20.06.1991

În administrare

 

imobil

99611

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.474 mp

 

Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111

1991

1.069.782,34

Contract nr. T39089/91/20.06.1991

În administrare

 

imobil

99612

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: D + P + 3E
Suprafaţa utilă: 1.933,75 mp
Suprafaţa construită: 293,5 mp

 

Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256

1983

488.756,04

Contract cumpărare

În administrare

 

imobil

99613

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.500 mp

 

Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256

1983

13.037.161,50

Contract cumpărare

În administrare

 

imobil

99614

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 2.120,10 mp
Suprafaţa construită: 446 mp

 

Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36

1962

4.122.557,88

Act cumpărare nr. 256.479/10.12.1962

În administrare

 

imobil

99615

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.170 mp

 

Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36

1962

23.458.242,50

Act cumpărare nr. 256.479/10.12.1962

În administrare

 

imobil

99616

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 1.255,80 mp
Suprafaţa construită: 294 mp

 

Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36

1962

2.442.049,12

Act cumpărare nr. 256.479/10.12.1962

În administrare

 

imobil

99617

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + 3E Suprafaţa utilă: 7.512 mp Suprafaţa construită: 1.858 mp

 

Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Piazza Jose de San Martin nr. 1

1922

2.490.068,00

Donaţie

În administrare

 

imobil

99618

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 938 mp Suprafaţa construită: 474 mp

 

Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile;
Adresa: Str. Benjamin nr. 2.955

1970

1.047.453,30

D513/16.12.1970

În administrare

 

imobil

99619

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.780 mp

 

Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile;
Adresa: Str. Benjamin nr. 2.955

1970

14.162.292,32

D513/16.12.1970

În administrare

 

imobil

99620

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S+P+2E+M
Suprafaţa utilă: 4.129 mp Suprafaţa construită: 1.048 mp

 

Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo nr. 4)

1988

4.251.449,38

Convenţie guvernamentală

În administrare

 

imobil

99621

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P
Suprafaţa utilă: 160 mp
Suprafaţa construită: 165 mp

 

Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia;
Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fostă Stiniakovo nr. 4)

1988

164.572,63

Convenţie guvernamentală

În administrare

 

imobil

99622

8.29.01

Teren

Suprafaţa 8.800 mp

 

Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fostă Stiniakovo nr. 4)

1988

638.306,23

Convenţie guvernamentală

În administrare

 

imobil

99623

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: P + 3E
Suprafaţa utilă: 1.455,87 mp
Suprafaţa construită: 625 mp

 

Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster-Malmsgatan nr. 36

1970

10.493.324,41

D322/4.07.1970

În administrare

 

imobil

99624

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.675 mp

 

Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster-Malmsgatan nr. 36

1970

65.185.807,50

D322/4.07.1970

În administrare

 

imobil

99625

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: D+P+2E+M
Suprafaţa utilă: 1.416,6 mp
Suprafaţa construită: 360 mp

 

Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alee De La Robertsau nr. 64

1993

11.554.379,46

HG 42/1993

În administrare

 

imobil

99626

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S + P + 3E
Suprafaţa utilă: 586,47 mp
Suprafaţa construită: 247 mp

 

Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 1

1949

984.609,00

Construcţie

În administrare

 

imobil

99627

8.29.01

Teren

Suprafaţa 570 mp

 

Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 1

1949

7.310.000,00

Act cumpărare/1949

În administrare

 

imobil

99628

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S + P + 4E
Suprafaţa utilă: 5.727,34 mp Suprafaţa construită: 1.078,59 mp

 

Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku 3-16-19, Tokyo

1975

21.116.062,68

D191/6.09.1975

În administrare

 

imobil

99629

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.403 mp

 

Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku 3-16-19, Tokyo

1975

95.316.601,52

D191/6.09.1975

În administrare

 

imobil

99630

8.29.01

Clădire

Sediu misiune Regim înălţime: S+P+2E Suprafaţa utilă: 3.355,07 mp Suprafaţa construită: 1.012 mp

 

Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia

1950

7.687.608,27

Schimb de terenuri

În administrare

 

imobil

99631

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S+P+3E
Suprafaţa utilă: 1.840,47 mp
Suprafaţa construită: 358 mp

 

Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia

1950

4.216.533,34

Schimb de terenuri

În administrare

 

imobil

99632

8.29.01

Clădire

Sediu misiune
Regim înălţime: S+P+3E+M
Suprafaţa utilă: 1.391,8 mp
Suprafaţa construită: 590 mp

 

Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena

1936

2.495.905,13

Act cumpărare 43.051/10.09.1936

În administrare

 

imobil

99633

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.063 mp

 

Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena

1936

4.021.953,51

Act cumpărare 43.051/10.09.1936

În administrare

 

imobil

99634

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S+P+6E
Suprafaţa utilă: 1.482,54 mp
Suprafaţa construită: 318 mp

 

Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse nr. 25

1956

1.225.961,30

Act cumpărare 2.599/30.04.1956

În administrare

 

imobil

99635

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.051 mp

 

Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse nr. 25

1956

4.544.629,10

Act cumpărare 2.599/30.04.1956

În administrare

 

imobil

99636

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: P + 3E Suprafaţa utilă: 962,61 mp Suprafaţa construită: 590 mp

 

Ţara: Italia; Oraşul: Veneţia; Adresa: Str. Cannaregio nr. 2.214

1930

27.350.250,00

Act cumpărare/1930

În administrare

 

imobil

99637

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E
Suprafaţa utilă: 2.010 mp Suprafaţa construită: 460 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street nr. 1.607

1930

1.352.524,56

Act cumpărare/1930

În administrare

 

imobil

99638

8.29.01

Teren

Suprafaţa 830 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street nr. 1.607

1930

18.502.609,00

Act cumpărare/1930

În administrare

 

imobil

99639

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: D + P + 3E
Suprafaţa utilă: 810,12 mp Suprafaţa construită: 125 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2.238

1965

849.608,17

Act cumpărare/1965

În administrare

 

imobil

99640

8.29.01

Teren

Suprafaţa 125 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2.238

1965

2.786.537,50

Act cumpărare/1965

În administrare

 

imobil

99641

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: D + P + E + M
Suprafaţa utilă: 360 mp
Suprafaţa construită: 95 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street nr. 2.239

1965

54.700,50

Act cumpărare/1965

În administrare

 

imobil

99642

8.29.01

Teren

Suprafaţa 95 mp

 

Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street nr. 2.239

1965

2.117.768,50

Act cumpărare/1965

În administrare

 

imobil

99643

8.29.01

Teren

Suprafaţa 7.000 mp

 

Ţara: Maroc; Oraşul: Rabat; Adresa: Str. Ouezzane nr. 10

1982

1.315.134,25

Titlu funciar 79831/14.01.1982

În administrare

 

imobil

99644

8.29.01

Teren

Suprafaţa 1.152 mp

 

Ţara: Lituania; Oraşul: Vilnius; Adresa: Str. Ciurlionio nr. 11B Vilnius

1995

655.580,73

HG 970/4.12.1995

În administrare

 

imobil

99645

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E + M
Suprafaţa utilă: 8.411 mp
Suprafaţa construită: 1.515 mp

 

Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 6266, 10117, Berlin

2001

98.702.207,06

HG 630/6.07.2001

În administrare

 

imobil

99646

8.29.01

Teren

Suprafaţa 2.241 mp

 

Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 6266, 10117, Berlin

2001

72.677.310,75

HG 630/6.07.2001

În administrare

 

imobil

99647

8.29.06

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E
Suprafaţa utilă: 5.358 mp
Suprafaţa construită: 2.407 mp Carte funciară nr. 107723

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Modrogan nr. 14

1991

3.923.560,93

HG 811/1991

În administrare

 

imobil

99648

8.29.06

Clădire

Regim înălţime: S + P + 3E
Suprafaţa utilă: 1.248 mp
Suprafaţa construită: 593 mp
Carte funciară nr. 107715

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 33

1991

358.199,28

PMB 809/1991

În administrare

 

imobil

99649

8.29.06

Clădire

Regim înălţime: S + P + E + M
Suprafaţa utilă: 897 mp
Suprafaţa construită: 247 mp
Carte funciară nr. 107753

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 24

1997

112.247,91

HG 5/1997

În administrare

 

imobil

99650

8.29.06

Clădire

Regim înălţime: D + P + E + M
Suprafaţa utilă: 756 mp
Suprafaţa construită: 295 mp
Carte funciară nr. 107709

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 18

1997

19.602,62

HG 5/1997

În administrare

 

imobil

99651

8.28.10

Clădire

Spaţiu în cadrul unei clădiri aflate în administrarea RAPPS Suprafaţa utilă: 557 mp Carte funciară nr. 102074

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Paris 11

1992

3.782,86

HG 142/1992

În administrare

 

imobil

99652

8.29.06

Clădire

Regim înălţime: S + P + E
Suprafaţa utilă: 1.729 mp
Suprafaţa construită: 666 mp
Carte funciară nr. 107737

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Bd. Primăverii nr. 17

1997

43.525,24

HG 74/1997

În administrare

 

imobil

99654

8.29.06

Teren

Carte funciară nr. 100647
Suprafaţa 171 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Donici nr. 6

1997

735.300,00

HG 5/1997

În administrare

 

imobil

99655

8.28.10

Clădire

Magazie pe structură metalică
Regim înălţime: P Suprafaţa: 145.87
Carte funciară nr. 103143

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului nr. 13

1962

141.985,93

SPC 3112/1962

În administrare

 

imobil

99656

8.29.06

Teren

Carte funciară nr. 42602 Suprafaţa 194.127,41 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Dr. Mina Minovici nr. 1 (Bucureşti-Ploieşti 2B)

1996

838.630.411,20

HG 1059/1996

În administrare

 

imobil

99658

8.29.06

Teren

Carte funciară nr. 107723 Suprafaţa 5.358 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Modrogan nr. 14

1991

34.559.100,00

HG 811/1991

În administrare

 

imobil

99659

8.29.06

Teren

Carte funciară nr. 107753 Suprafaţa 682 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 24

1997

4.900.000,50

HG 5/1997

În administrare

 

imobil

99660

8.29.06

Teren

Carte funciară nr. 107709 Suprafaţa 2.610 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 18

1997

16.834.500,00

HG 5/1997

În administrare

 

imobil

99661

8.29.06

Teren

Carte funciară nr. 107737 Suprafaţa 1.478 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Bd. Primăverii nr. 17

1997

9.533.100,00

HG 74/1997

În administrare

 

imobil

99662

8.29.06

Clădire

Regim înălţime: S + P + 2E + M
Suprafaţa utilă: 645 mp Suprafaţa construită: 152 mp
Carte funciară nr. 100647

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Donici nr. 6

1997

61.963,87

HG 5/1997

În administrare

 

imobil

143697

8.29.01

Clădire

Regim înălţime: S + P + 8E Suprafaţa utilă: 2.897,10 mp Suprafaţa construită: 832,5 mp

Sd = 3.219 mp

Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Montoyer nr. 12

2002

18.124.512,00

OU 88/2002

În administrare

 

imobil

152350

8.29.06

Clădire

Nr. cadastral: 7139
Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.208,18
Suprafaţa construită: 276,87

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 20

2006

4.875.020,33

HG 77/2006

În administrare

 

imobil

152349

8.29.06

Teren

Suprafaţa 1.180,13 mp

 

Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 20

2006

7.611.000,00

HG 77/2006

În administrare

 

imobil

TOTAL:

2.769.745.244,86

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 18 iulie 2013