RECTIFICARE din 25 martie 2015 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2015
La Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2015, se face următoarea rectificare:
- la art. I pct. 1, în loc de: "La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: «Art. 1. - (1) Valoarea concesiunii...»" se va citi: "La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: «Art. 2. - (1) Valoarea concesiunii...»".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 200 din data de 25 martie 2015