ORDIN nr. 4694 din 4 august 2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 31 mai 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2016-2017.
Art. 2
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

ANEXĂ: Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, acreditate începând cu anul şcolar 2016-2017
1.Judeţul Alba

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza"

8/09.05.2016

-

Municipiul Aiud, Ciumbrud, Str. Vasile Lucaciu nr. 42, tel./fax: 0258/866002

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Comerţ

-

Asistent manager

Română

Cu frecvenţă/ zi

2.Judeţul Arad

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic

8/09.05.2015

-

Oraşul Sebiş, Bd. Victoriei nr. 7, tel. 0257/310711

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)
Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electromecanic

Tehnician electromecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic

9/16.05.2016

-

Comuna Săvârşin, nr. 52, tel.: 0257/557313

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)
Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia ' mediului

Agricultură

Tehnician zootehnist

Română

Cu frecvenţă (zi)

3.Judeţul Brăila

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic "Gh. K. Constantinescu

8/09.05.2016

-

Municipiul Brăila, sos. Râmnicu Sărat nr. 127. tel./fax: 0239/611982

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Estetica şi igiena corpului omenesc

-

Cosmetician

Română

Cu frecvenţă/ seral

4.Judeţul Caraş-Severin

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

9/16.05.2016

-

Municipiul Reşiţa, bd. A. I. Cuza nr. 39, tel.: 0724/909171

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)
Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Electronică automatizări

-

Tehnician aparate electromedicale

Română

Cu frecventă (zi)

5.Judeţul Constanţa

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul"

9/16.05.2016

-

Comuna Mihai Viteazu, Str. Principală nr. 40, tel./fax: 0241/767001, 0241/767130

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă/ zi

6.Judeţul Cluj

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic nr. 1

9/16.05.2016

-

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Maramureşului nr. 165/A, tel./fax: 0264/435504

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/ zi

7.Judeţul Dolj

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul "Ştefan Odobleja"

8/09.05.2016

-

Municipiul Craiova, str. Electroputere nr. 21, tel.: 0351/405657

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Analist programator

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Servicii

-

Tehnician în activităţi de secretariat

Română

Cu frecvenţă (zi)

8.Judeţul Galaţi

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic "Radu Negru"

9/16.05.2016

-

Municipiul Galaţi, Str. Ştiinţei nr. 119, tel./fax: 0236/411634

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Informatică

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Electronică automatizări

-

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

9.Judeţul Hunedoara

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnologic "Constantin Bursan"

8/09.05.2016

-

Municipiul Hunedoara, Str. Turnătorului nr. 1, tel: 0254/712391

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi)

Transporturi

-

Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

Română

Cu frecventă (zi)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru instalator în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus"

9/16.05.2016

-

Municipiul Orăştie, str. Octavian Goga nr. 25. tel.: 0254/241389

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă (seral)

Estetica şi igiena corpului omenesc

-

Tehnician maseur

Română

Cu frecvenţă (seral)

Cosmetician

Română

Cu frecvenţă (seral)

Comerţ

-

Agent comercial

Română

Cu frecvenţă (seral)

10.Judeţul Olt

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

8/09.05.2015

-

Comuna Iancu Jianu, str. Barbu Ştirbei nr. 187. Tel./fax: 0249/456003

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

11.Judeţul Sibiu

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic "Axente Sever"

8/09.05.2016

-

Municipiul Mediaş, str. Avram Iancu nr. 18, tel./fax: 0269/841662

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sportiv (filieră vocaţională)

-

instructor sportiv

Română

Cu frecvenţă/ zi

12.Judeţul Tulcea

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Agricol "Nicolae Cornăţeanu"

8/09.05.2010

-

Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 104, tel./fax: 0240/534955, 0240/534701

Preşcolar

-

-

-

Română

PP

2

Liceul Teoretic "Constantin Brătescu"

9/16.05.2016

-

Oraşul Isaccea, Str. 1 Decembrie nr. 91, tel. /fax: 0240/540301

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă/ zi

13.Judeţul Vâlcea

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/
Nivel de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic "Henri Coandă"

9/16.05.2016

-

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă nr. 23, tel.: 0350/405975

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Transporturi

-

Tehnician electromecanic auto

Română

Cu frecventă (zi)

Electronică automatizări

-

Electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecvenţă (zi)

Informatică

-

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Liceul Tehnologic "General Magheru"

9/16.05.2016

-

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 43, tel.: 035/0401627

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Estetica şi igiena corpului omenesc

-

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă (zi)

Sportiv (filieră vocaţională)

-

Instructor sportiv

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecventă

(zi)

Informatică

-

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecventă (zi)

Electronică automatizări

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 650 din data de 24 august 2016