HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 tac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa
ANEXA Nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Scânteia se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului se află un plug de argint, iar în şef două pălării de floarea-soarelui de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Plugul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Cele două pălării de floarea-soarelui indică numărul satelor componente care alcătuiesc comuna.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 2 septembrie 2015