DECIZIE nr. 73 din 7 iulie 2014 privind avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă
Având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/5.739 din 7 iulie 2014,
în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi f) şi ale art. 125 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi f) şi ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi a Deciziei prim-ministrului nr. 73/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Art. 1
Organismele de gestiune colectivă pot fi create în mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzând unor domenii diferite de creaţie, precum şi pentru gestionarea de drepturi aparţinând unor categorii distincte de titulari.
Art. 2
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 237/2011 privind avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2011, se abrogă.
Art. 3
Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro
-****-

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 14 iulie 2014