HOTĂRÂRE nr. 450 din 10 iulie 2013 privind aprobarea stemei comunei Peregu Mare, judeţul Arad
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Peregu Mare, judeţul Arad, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Peregu Mare, judeţul Arad
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Peregu Mare, judeţul Arad
Descrierea stemei
Stema comunei Peregu Mare, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un zid de cetate cu trei ferestre negre şi două turnuri; fiecare turn are câte o fereastră şi o poartă de culoare neagră. Deasupra zidului se află un braţ în armură, de argint, cu mâna de aur, ce ţine o sabie de argint.
În vârful scutului, în câmp roşu, se află o tulpină de porumb cu ştiulete, flancată de două spice de grâu, toate de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Zidul de cetate, braţul înarmat şi sabia semnifică luptele de apărare ale locuitorilor în timpul invaziei mongolilor din anul 1241.
Ştiuletele de porumb şi spicele reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 445 din data de 22 iulie 2013