HOTĂRÂRE nr. 317 din 6 mai 2015 privind modificarea valorii de inventar şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea valorii de inventar şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a imobilelor înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii.
Art. 3
Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: Datele de identificare a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi valorile de inventar care se modifică

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Argeş (CUI 11301157)

121236

8.29.11

Teren aferent construcţie + curte

Carosabil + spaţii verzi

Steren = 5.441 mp

Municipiul Piteşti, str. Exerciţiu nr. 39 bis, judeţul Argeş

2.519.305

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (CUI 4400956)

37913

8.29.11

Clădire aferentă DSP Bucureşti

C1 = S+P+E

Sc = 404 mp

Steren = 610 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Logofătul Luca Stroici nr. 40

60

Administrator: Spitalul de Psihiatrie Zam (CUI 4373967)

144086

8.28.12

Locuinţa individuală

6 camere 100 mp

Judeţul Hunedoara, comuna Zam nr. 213

122.841

Administrator Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni (CUI 2845591)

144135

8.25.01

Vila Fotache

P+1 pereţi cărămidă şi paiantă, încălzire sobe cu gaz, Sc la sol 234 mp

Judeţul Prahova, oraşul Buşteni, Str. Plevnei nr. 2

258.727

Administrator: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi (CUI 4541165)

144277

8.25.01

Teren secţia Ciocârleşti

8,7582 ha

Comuna Scânteia, satul Ciocârleşti, judeţul Iaşi

6.900

ANEXA nr. 2: Datele de identificare a bunurilor imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite în condiţiile legii

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a bunurilor imobile care se scad din inventar

Adresa

Baza legală

Descrierea tehnică a părţii retrocedate

Valoarea părţii retrocedate

1

2

3

4

5

6

7

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Argeş (CUI 11301157)

121236 parţial

8.29.11

Teren aferent construcţie + curte

S teren = 154 mp

71.305

Municipiul Piteşti, str. Exerciţiu nr. 39 bis, judeţul Argeş

Dispoziţia nr. 174/25.08.2008 a A.S.P. Argeş, Protocol de predare-primire nr. 1.922/25.04.2014

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (CUI 4400956)

37913

8.29.11

Clădire aferentă DSP Bucureşti

C1 = S + P + E

Sc = 404 mp, Steren = 610 mp

60

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Logofătul Luca Stroici nr. 40

Sentinţa civilă nr. 2.036/13.08.1995 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, Protocol de predare-primire nr. 10.785/27.06.2003

147125

8.29.11

Depozit DDD

 

35.354

Ţara: România; Judeţul:

municipiul Bucureşti;

Nr: -; Ştirbei 146

Dispoziţia nr. 121/08.10.2001 a Primăriei Municipiului Bucureşti, Proces-verbal de predare-primire nr. 20.345/24.10.2001

Administrator: Spitalul de Psihiatrie Zam (CUI 4373967)

144086

8.28.12

Locuinţa individuală

6 camere, 100 mp

122.841

Judeţul Hunedoara, comuna Zam nr. 213

Sentinţa nr. 240/CA/2010 a Tribunalului Hunedoara, Decizia nr. 1.328/CA/2010 a Curţii de Apel Alba Iulia şi Contractul de vânzare-cumpărare dintre Primăria Comunei Zam şi CMI Fogorosi Ianos

Administrator: Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie (CUI 4300817)

143910 parţial

8.28.12

Vila PTTR

p+ 1

Sc = 521 mp

Scd = 814 mp

Steren = 207 mp

92.964

Ţara: România; Judeţul: Constanţa Localitatea Eforie Nord;-; Nr: 1; Aleea Specială

Decizia civilă nr. 21/C/27.02.2013 a Curţii de Apel Constanta, Încheiere nr. 11.979/13.06.2014 a Judecătoriei Constanţa, Proces-verbal nr. 196/20.01.2015 încheiat de executorul judecătoresc

Administrator: Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni (CUI 2845591)

144134

8.25.01

Vila Stan Popescu

P + 1 pereţi cărămidă şi paiantă, încălzire sobe cu gaz, Sc la sol 84 mp

161.392

Ţara: România; judeţul: Prahova; Oraşul Buşteni; Str. Victoriei; Nr: -; 5

Decizia civilă nr. 8.081/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Proces-verbal nr. 133/21.02.2007

144135

8.25.01

Vila Fotache

P + 1 pereţi cărămidă şi paiantă, încălzire sobe cu gaz, Sc la sol 234 mp

258.727

Judeţul Prahova, oraşul Buşteni, Str. Plevnei nr. 2

Decizia nr. 4.156/01.07.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Proces-verbal nr. 1.787/15.12.2010, O.M.S. nr. 1.410/12.11.2010

144136

8,25.01

Vila Teodoroiu

S + P + 2 pereţi cărămidă şi paiantă, învelit, tablă, încălzire centrală, Sc la sol 415 mp

1.084.212

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Oraşul Buşteni; str. Nestor Ureche nr. 4

Decizia nr. 630/25.04.2003 a Tribunalului Prahova, Proces-verbal nr. 201/19.04.2004

Administrator: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi (CUI 4541165)

144277 parţial

8.25.01

Teren secţia Ciocârleşti

Steren = 8,6562 ha

0

Comuna Scânteia, satul Ciocârleşti, judeţul Iaşi

Decizia civilă nr. 884/18.11.2005 a Tribunalului Iaşi, Decizia civilă nr. 462/24.05.2006 a Curţii de Apel Iaşi, Proces-verbal de predare-primire nr. 9.806/01.11.2006

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 322 din data de 12 mai 2015