HOTĂRÂRE nr. 1185 din 4 decembrie 2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 6 Curtici, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu S.C. Expert Petroleum - S.R.L.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 6 Curtici, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu S.C. Expert Petroleum - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*)- Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Art. 2
Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 6 Curtici, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 838 din data de 12 decembrie 2012