HOTĂRÂRE nr. 800 din 31 iulie 2012 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 12 aprilie 2012 şi la Washington la 29 mai 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori*) semnate la Bucureşti la 12 aprilie 2012 şi la Washington la 29 mai 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 şi ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
_____
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

ANEXA:
(1)_
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat
Str. Apolodor nr. 17
Sectorul 5, Bucureşti
Tel.: +4 021 319 97 52
Fax: +4 021 319 97 35
e-mail: angela.carabas@mfinaflte.ro
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Domnul Peter Harrold, director
Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală
Ref: Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică (împrumut nr. 4759-RO) - Amendament la Acordul de Împrumut
Bucureşti, 12 aprilie 2012
Stimate domnule Harrold,
Luând în considerare situaţia curentă a proiectului, în scopul asigurării finalizării cu succes a obiectivelor proiectului şi pentru o utilizare eficientă a sumelor împrumutului, la cererea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea împrumutului mai sus menţionat.
Amendamentul constă în extinderea cu 6 luni a datei-limită de tragere a împrumutului, respectiv de la 30 mai 2012 la 30 noiembrie 2012, pentru a putea diminua impactul negativ care ar rezulta prin oprirea contractelor în derulare şi nefinalizarea acestora.
Această extindere a datei-limită de tragere a împrumutului se datorează:
- mai multor restructurări ale Guvernului;
- amplasării locaţiilor minelor în zone montane cu acces dificil; condiţiile meteorologice foarte grele din timpul acestei ierni cu căderi importante de zăpadă şi temperaturile foarte scăzute au avut un impact negativ asupra ritmului execuţiei lucrărilor.
-- Pentru componenta de închidere a minelor şi refacere a mediului: necesitatea de a finaliza contractele incluse în componenta de închidere a minelor. Contractele în derulare privesc lucrări de închidere şi ecologizare a minelor, haldelor de steril şi iazurilor de decantare, care prezintă pericol de mediu cu risc mare de poluare, pericol transfrontalier de mediu şi care sunt incluse în lista agreată cu Uniunea Europeană referitoare la reducerea semnificativă a deteriorării mediului.
-- Pentru componenta de regenerare socioeconomică: necesitatea de a finaliza subproiectele incluse în cadrul componentelor schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere (SDSCM) şi infrastructura municipală
După cum cunoaşteţi, subproiectele incluse în componenta infrastructura municipală sunt similare cu cele finanţate din fonduri guvernamentale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR). Prin urmare, comunităţile au mari aşteptări în a le vedea finalizate, pentru multe dintre acestea fiind deja depusă în avans contribuţia beneficiarului.
Pe baza celor menţionate mai sus, solicitarea noastră este de a amenda secţiunea 2.03 a Acordului de împrumut, pentru a se citi după cum urmează:
"- Secţiunea 2.03 Data-limită de tragere va fi 30 noiembrie 2012 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului această dată ulterioară."
Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră pozitiv.
Cu stimă,
Cristian Marius Sporiş,
secretar de stat
(2)_
Cc: Domnului Francois Rantrua, director de ţară
Biroul Băncii Mondiale, România

BANCA MONDIALĂ

Str. H 1818, N.W.

(202)473-1000

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Washington, D.C. 20433 S.U.A.

Cablu adresa: INTBAFRAD

Cablu adresa: INDEVAS

29 mai 2012
Excelenţei Sale
Florin Georgescu,
ministrul finanţelor publice,
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Stimate domnule ministru:
Ref.: Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică (Împrumut nr. 4759- RO)
Extinderea datei-limită de tragere
Ca urmare a scrisorii de la Ministerul Finanţelor Publice din data de 12 aprilie 2012, prin care se solicită Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) să extindă data-limită de tragere a împrumutului de mai sus, am plăcerea de a vă informa că Banca a stabilit 31 octombrie 2012 ca dată finală pentru scopul secţiunii 2.03 din Acordul de împrumut, după cum a fost amendat.
De asemenea, aceasta este pentru a vă înştiinţa că, în conformitate cu practica curentă a Băncii, tragerile viitoare din împrumut vor fi efectuate pentru aplicaţii de tragere primite la biroul Băncii din Zagreb la închiderea zilei de lucru pe 28 februarie 2013 cu privire la cheltuielile eligibile făcute înainte de data-limită de tragere (şi anume plăţile făcute sau plăţile datorate pentru bunuri, lucrări şi servicii care au fost furnizate înainte de data-limită de tragere). Sumele din împrumut rămase netrase după disponibilizările efectuate cu privire la aceste aplicaţii de tragere vor fi anulate.
Cu stimă,
Peter Harrold,
director Regiune Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală
E.S. Florin Georgescu
29 mai 2012
cc: Excelenţei Sale
Daniel Chiţoiu,
ministrul economiei,
Ministerul Economiei
Doamnei Angela Carabaş,
director general,
Ministerul Finanţelor Publice
Doamnei Carmen Ghiţă,
şef birou,
Ministerul Finanţelor Publice
Domnului Lucian Iosef,
consilier,
Ministerul Finanţelor Publice
Domnului Constantin Cleciu
preşedinte în exerciţiu.
ARDDZI
Domnului Nicolae Turdean,
UMP director,
Ministerul Economiei
Domnului Domenico Candido,
director UMP RSE,
ARDDZI
Doamnei Liliana Vasilescu,
director executiv,
Fondul Român de Dezvoltare Socială
Domnului Rudolf Jan Treffers,
director executiv,
Banca Mondială
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 565 din data de 9 august 2012