DECRET nr. 666 din 7 iulie 2016 pentru revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5, 7 şi 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerile prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se revocă din funcţia de membru al Guvernului României următorii miniştri:
- Adrian Curaj - ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
- Dan Marian Costescu - ministrul transporturilor;
- Dan Stoenescu - ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni;
- Marius-Raul Bostan - ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională.
Art. 2
Se numesc în funcţia de membru al Guvernului României următorii:
- Mircea Dumitru - ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
- Petru Sorin Buşe - ministrul transporturilor;
- Maria Ligor - ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 514 din data de 7 iulie 2016