HOTĂRÂRE nr. 156 din 10 martie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, conform prevederilor anexei nr. 1, după cum urmează:
a)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se actualizează conform anexei nr. 1.1:
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 107497;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 şi datele de identificare la nr. MF 147759;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 156621.
ă)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Direcţia Naţională Anticorupţie, se actualizează conform anexei nr. 1.2:
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2010 la nr. MF 37110;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 şi datele de identificare la nr. MF 153287;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2015 la nr. MF 159689.
â)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reparaţiilor capitale efectuate în 2014 şi datele de identificare la nr. MF 155320, conform anexei nr. 1.3.
â1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, se actualizează conform anexei nr. 1.4:
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 şi datele de identificare la nr. MF 37088;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 150279;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37089.
â2)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, se actualizează conform anexei nr. 1.5:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 pentru clădire şi în anul 2015 pentru teren la nr. MF 38334;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 pentru clădire şi în anul 2015 pentru teren la nr. MF 38335.
â3)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, se actualizează conform anexei nr. 1.6:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la MF 39744;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la MF 39745;
- valoarea de inventarea urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la MF 153494.
b)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, anexa nr. 1.7:
- imobilul eu nr. MF 35612 se comasează la nr. MF 35611 şi îşi actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- imobilul eu nr. MF 121131, compus din 8 apartamente la care au fost efectuate reparaţii capitale, rezultând 4 apartamente, se comasează la nr. MF 121129 şi îşi actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- la nr. MF 147764 se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- la nr. MF 147765 se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013.
c)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, anexa nr. 1.8:
- imobilele eu nr. MF 26163 şi MF 26164 se comasează la nr. MF 26162 şi se actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventarea urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- la nr. MF 26165 se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- nr. MF 26166 se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013.
d)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, se actualizează conform anexei nr. 1.9 datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 147761.
d1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, se actualizează conform anexei nr. 1.10:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2015 la nr. MF 40187;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2015 la nr. MF 147762.
e)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 154469, conform anexei nr. 1.11.
e1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36632, conform anexei nr. 1.12.
e2)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, se actualizează conform anexei nr. 1.13:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38993;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38994;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38995.
e3)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, se actualizează conform anexei nr. 1.14:
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 37682;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 147763;
- valoarea de inventarea urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 152056;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 159307.
e4)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, se actualizează conform anexei nr. 1.15:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 35244;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 35245;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 107450.
f)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, se actualizează conform anexei nr. 1.16:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 39706;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 39708;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 107302.
f1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, se actualizează conform anexei nr. 1.17:
- imobilul cu nr. MF 27657 se comasează la nr. MF 27656 şi îşi actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 27658;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 27659.
f2)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, se actualizează conform anexei nr. 1.18:
- datele de identificare la nr. MF 160730;
- datele de identificare la nr. MF 160729.
g)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, se actualizează conform anexei nr. 1.19:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 39872;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 39873;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 111734.
g1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, se actualizează conform anexei nr. 1.20:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 39540;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 39541.
h)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 157089, conform anexei nr. 1.21.
h1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, se actualizează conform anexei nr. 1.22:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37210;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 107362;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37212;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37213;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37214;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 107363.
h2)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, se actualizează conform anexei nr. 1.23:
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 38308;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 38309;
- valoarea de inventarea urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 121094.
h3)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, se actualizează conform anexei nr. 1.24:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38153;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38154;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38155;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 157090.
h4)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, se actualizează conform anexei nr. 1.25:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 40141;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 40142;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 40143;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2014 la nr. MF 40144.
i)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 39167, conform anexei nr. 1.26.
j)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, se actualizează conform anexei nr. 1.27:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26786;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26787;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26788;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 145300;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2010 la nr. MF 26789.
j1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, se actualizează conform anexei nr. 1.28:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38272;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2010 şi a lucrărilor de reparaţii capitale efectuate în anul 2011 la nr. MF 38273.
k)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 106846, conform anexei nr. 1.29.
k1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, se actualizează conform anexei nr. 1.30:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38921;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38920.
k2)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, se actualizează conform anexei nr. 1.31:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37659;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37660;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37662.
k3)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se actualizează datele de identificare la nr. MF 150065, conform anexei nr. 1.32.
k4)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, se actualizează conform anexei nr. 1.33:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38091;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38092;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38094;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 111528;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 157092.
k5)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, se actualizează conform anexei nr. 1.34:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38419;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 38420.
l)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, se actualizează conform anexei nr. 1.35:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36690;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36691;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36692;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36693;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36694.
l1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, se actualizează conform anexei nr. 1.36:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2010 la nr. MF 25942;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2010 la nr. MF 25943;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2010 la nr. MF 25944;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a finalizării şi recepţiei clădirii realizate în anul 2012, în baza procesului-verbal de recepţie nr. 5644/09.08.2012, la nr. MF 157091.
m)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, se actualizează conform anexei nr. 1.37:
- imobilele cu nr. MF 36354 şi MF 106584 se comasează la nr. MF 36353 şi se actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- imobilul cu nr. MF 106586 se comasează la nr. MF 36356 şi se actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- imobilul cu nr. MF 121096 se comasează la nr. MF 121095 şi se actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- imobilul cu nr. MF 150285 se comasează la nr. MF 150283 şi se actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013.
m1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, imobilul cu nr. MF 35754 se comasează la nr. MF 35753 şi se actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013, conform anexei nr. 1.38.
m2)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, se actualizează conform anexei nr. 1.39:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26489;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26490;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26491;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26492;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 26493.
n)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, se actualizează conform anexei nr. 1.40:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 28080;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 28081;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 145299.
n1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, se actualizează conform anexei nr. 1.41:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 34820;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 34821;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 34822;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 34823;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2011 la nr. MF 34824.
o)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, se actualizează conform anexe; nr. 1.42:
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2015 la nr. MF 34993;
- valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2015 la nr. MF 34994.
o1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, se actualizează conform anexei nr. 1.43:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36842;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 36994;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 107391;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 111533;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 111536;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 111539;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 111541.
p)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, se actualizează conform anexei nr. 1.44:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 27320;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 27323.
r)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, se actualizează conform anexei nr. 1.45:
- imobilul cu nr. MF 37902 se comasează la nr. MF 37901 şi se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37903;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37904;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37905;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 37906.
r1)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, se actualizează conform anexei nr. 1.46:
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 25761;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 25762;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 25763;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 121133;
- datele de identificare şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării realizate în anul 2013 la nr. MF 25764.
2.Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2:
a)nr. MF 37671, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.1;
b)nr. MF 37110, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.2;
c)nr. MF 37087, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.3;
c1)nr. MF 37090, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.3;
d)nr. MF 39742, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.4;
d1)nr. MF 39743, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.4;
e)nr. MF 39395, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.5;
f)nr. MF 39396, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.5;
f1)nr. MF 39398, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.5;
f2)nr. MF 106574, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.5;
f3)nr. MF 106570, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.5;
g)nr. MF 40188, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.6;
h)nr. MF 36631, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.7;
i)nr. MF 38996, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.8;
j)nr. MF 40344, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.9;
k)nr. MF 37683, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.10;
l)nr. MF 107447, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.11;
m)nr. MF 37215, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.12;
n)nr. MF 38307, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.13;
o)nr. MF 38923, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.14;
o1)nr. MF 107378, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.14;
o2)nr. MF 38922, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.14;
p)nr. MF 37661, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.15;
q)nr. MF 38090, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.16;
q1)nr. MF 38093, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.16;
r)nr. MF 36694, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.17;
r1)nr. MF 36691, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.17;
s)nr. MF 25945, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.18;
ş)nr. MF 36355 şi nr. MF 106589, imobile având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.19;
t)nr. MF 35755, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.20;
ţ)nr. MF 34822, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.21;
u)nr. MF 36843, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.22;
v)nr. MF 37903, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.23;
v1)nr. MF 37906, imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2.23.
3.Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, după cum urmează:
a)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, clădire - sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.1;
b)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.2;
c)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, clădire - sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.3;
d)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov:
- corpuri clădiri şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.4;
- clădire - sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.4;
e)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov:
- clădire - sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.5;
- clădire - Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.5;
f)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.6;
g)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, teren - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.7;
h)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, clădire şi teren aferent, aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.8;
i)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu:
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.9;
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.9;
j)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, clădire şi teren - Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.10;
k)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud:
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.11;
- clădire - Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.11;
l)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj:
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.12;
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.12;
m)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, clădire - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.13;
n)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, locuinţă de serviciu, 48 mp - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.14;
o)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj:
- Garaj auto nr. 1, cu suprafaţa de 16,95 mp, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.15;
- Garaj auto nr. 2, cu suprafaţa de 18,24 mp, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.15;
p)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi:
- clădire cu destinaţia de sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.16;
- clădire cu destinaţia de sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.16;
- clădire cu destinaţia de locuinţă de serviciu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.16;
r)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, clădiri şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.17;
s)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, clădire, sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.18;
ş)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea:
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.19;
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.19;
t)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa:
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.20;
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.20;
- teren în suprafaţă de 610 mp - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.20;
ţ)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Urlaţi, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.21;
u)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, clădire cu destinaţia de sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.22;
v)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, clădire aferentă sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.23;
w)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita:
- apartament 2 camere, locuinţă de serviciu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.24;
- garsonieră, locuinţă de serviciu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.24;
- garsonieră, locuinţă de serviciu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.24;
x)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad:
- garaje şi teren aferent, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.25;
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.25;
- clădire cu destinaţia de sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.25;
- clădire şi teren aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.25;
- teren cu clădire anexă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.25;
y)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş - clădire sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.26;
z)Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, clădire şi teren, aferent sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Jimbolia, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.27.
Art. II
Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

_____
*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 272 din data de 11 aprilie 2016