ORDIN nr. 1239 din 12 septembrie 2014 privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor
În baza prevederilor art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al art. 88 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Restituirea impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, în conformitate cu prevederile art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012, se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(2)Procedura de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe, prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 18 septembrie 2014