DECRET nr. 227 din 19 februarie 2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) şi al art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se ia act de demisia domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul economiei, şi se constată încetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 19 februarie 2014