ORDIN nr. 38 din 14 ianuarie 2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se face de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cu informarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: NIVELUL MAXIM al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal

- mii lei -

 

Total, din care:

20.323.800

1

Alba

367.343

2

Arad

412.907

3

Argeş

627.571

4

Bacău

611.201

5

Bihor

622.232

6

Bistriţa-Năsăud

300.642

7

Botoşani

441.717

8

Braşov

539.217

9

Brăila

341.721

10

Buzău

411.214

11

Caraş-Severin

309.200

12

Călăraşi

260.043

13

Cluj

651.709

14

Constanţa

641.837

15

Covasna

233.014

16

Dâmboviţa

443.267

17

Dolj

595.053

18

Galaţi

535.743

19

Giurgiu

229.055

20

Gorj

428.606

21

Harghita

358.305

22

Hunedoara

475.995

23

Ialomiţa

252.020

24

Iaşi

832.376

25

Ilfov

251.778

26

Maramureş

534.586

27

Mehedinţi

289.400

28

Mureş

537.626

29

Neamţ

482.188

30

Olt

457.114

31

Prahova

687.841

32

Satu Mare

404.556

33

Sălaj

266.240

34

Sibiu

430.332

35

Suceava

660.009

36

Teleorman

370.178

37

Timiş

678.134

38

Tulcea

228.248

39

Vaslui

432.598

40

Vâlcea

416.539

41

Vrancea

289.041

42

Municipiul Bucureşti

1.542.104

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 20 ianuarie 2015