DECIZIE nr. 27 din 29 octombrie 2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ
Dosar nr. 3.061/1/2015/HP/P

Mirela Sorina Popescu

- preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Leontina Şerban

- judecător la Secţia penală

Lucia Tatiana Rog

- judecător la Secţia penală

Ştefan Pistol

- judecător la Secţia penală

Mariana Ghena

- judecător la Secţia penală

Aurel Gheorghe Ilie

- judecător la Secţia penală

Săndel Lucian Macavei

- judecător la Secţia penală - judecător-raportor

Francisca Vasile

- judecător la Secţia penală

Anca Mădălina Alexandrescu

- judecător la Secţia penală

Valeria Maurer

- magistrat-asistent

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept:
- dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem" şi nu "in personam".
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi art. 274 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Şedinţa este prezidată de către preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Mirela Sorina Popescu.
La şedinţa de judecată participă doamna Valeria Maurer, magistrat-asistent în cadrul Secţiei penale, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror Irina Kuglay.
Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la data de 29 septembrie 2015 a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, domnul judecător Săndel Macavei Lucian, prin care s-a exprimat opinia că - redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu.
Raportul a fost comunicat părţilor, la aceeaşi dată, acestea nedepunând la dosarul cauzei punctele lor de vedere privind chestiunea de drept supusă dezlegării.
La dosar a fost depus punctul de vedere al specialiştilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", cât şi "in personam".
La dosar a fost înaintat şi punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a opinat în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", cât şi "in personam".
De asemenea, la dosar au fost înaintate puncte de vedere ale Curţii de Apel Galaţi, Curţii de Apel Ploieşti, Curţii de Apel Suceava, Curţii de Apel Piteşti, Curţii de Apel Oradea, Curţii de Apel Bacău, Curţii de Apel Craiova, Curţii de Apel Constanţa, Curţii de Apel Bucureşti, Curţii de Apel Târgu Mureş, Curţii de Apel Alba Iulia, Curţii de Apel Cluj, însoţite de jurisprudenţă, opinia majoritară fiind în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", cât şi "in personam".
Opinia în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală numai în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem" a fost exprimată de magistraţii din cadrul Curţii de Apel Timişoara, Judecătoriei Topliţa şi Judecătoriei Odorheiu Secuiesc; în cadrul Curţii de Apel Iaşi opinia majoritară a fost în sensul că este inadmisibilă confirmarea ordonanţei procurorului ierarhic superior de către judecătorul de cameră preliminară, iar judecătorii din cadrul Judecătoriei Brăila au apreciat că este admisibilă sesizarea judecătorului de cameră preliminară doar când urmărirea penală a fost începută "in personam".
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a depus, la data de 26 octombrie 2015, concluzii privind rezolvarea de principiu a chestiunii de drept supuse dezlegării, opinia susţinută şi oral fiind în sensul că dispoziţiile art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală privind confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale sunt aplicabile atât subsecvent exercitării din oficiu a controlului asupra soluţiei de netrimitere în judecată, de către procurorul ierarhic superior celui care a emis-o, cât şi subsecvent exercitării acestui control la plângerea persoanei îndreptăţite conform art. 336 din acelaşi cod.
Preşedintele completului a declarat dezbaterile închise, cauza rămânând în pronunţare.

ÎNALTA CURTE,

asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:
I. Titularul şi obiectul sesizării
Prin Încheierea din 26 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 524/44/2015, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem" şi nu "in personam".
II. Expunerea succintă a cauzei
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Galaţi cu nr. 524/44/2015, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a solicitat, în baza art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, confirmarea de către instanţa de judecată a Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
Prin Ordonanţa nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi s-a admis plângerea formulată de petentul M.L.C.; s-a infirmat Ordonanţa de clasare nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi s-a dispus redeschiderea şi reluarea urmăririi penale în cauză.
S-au înaintat Lucrarea nr. 88/11/2/2015 şi Dosarul nr. 596/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi la Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară de la această instanţă şi completării cercetărilor efectuate în cauză în condiţiile menţionate în considerentele ordonanţei.
Pentru a dispune astfel, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a reţinut că prin plângerea penală formulată la data de 23 octombrie 2014 M.L.C. a solicitat efectuarea de cercetări faţă de C.M., avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal.
În fapt, M.L.C. a sesizat că avocatul C.M. a întocmit în fals "împuternicirea avocaţială nr. 163 bis şi nr. 165 bis din 30.10.2012", fără ştiinţa sa, prin contrafacerea semnăturii sale, şi a folosit acest înscris în Dosarul nr. 14.370/233/2013 al Judecătoriei Galaţi. În baza acestui înscris, prin Sentinţa civilă nr. 8.305 din 8 august 2014, s-a dispus respingerea contestaţiei la executare promovate de către petent împotriva executării silite care a făcut obiectul Dosarului nr. 227/ES-MPL/2010 al B.E.J.M.P.L.
Pe parcursul soluţionării recursului declarat de M.L.C. împotriva Sentinţei civile nr. 8.305 din 8 august 2014 a Judecătoriei Galaţi, la termenul din 18 decembrie 2014, petentul a solicitat suspendarea soluţionării cauzei în condiţiile prevăzute de art. 183 din Codul de procedură civilă anterior.
Cererea a fost admisă de către Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă şi, în baza dispoziţiilor art. 183 din Codul de procedură civilă anterior, s-a suspendat judecarea pricinii până la soluţionarea procesului penal.
În aceste condiţii, cu Adresa nr. 14.370/233/2015, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi împuternicirea avocaţială nr. 163 bis şi nr. 165 bis din 30 octombrie 2012, în original, procesul-verbal de constatare încheiat, la data de 18 decembrie 2014, conform prevederilor art. 181 alin. 1 din Codul de procedură civilă anterior, precum şi încheierea de şedinţă din 18 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 14.370/233/2013 al instanţei de recurs.
În raport cu fapta astfel sesizată, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de C.M. pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal.
Prin Ordonanţa nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi s-a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal, în temeiul art. 314 alin. (1) lit. a) şi art. 315 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală.
Petentul M.L.C. a formulat plângere împotriva acestei ordonanţe, în baza art. 339 din Codul de procedură penală, în termen legal, în cuprinsul căreia a reiterat aspectele sesizate prin plângerea penală, susţinând, în esenţă, că nu s-au administrat în mod corespunzător probele necesare, iar ordonanţa contestată, adoptată la data de 20 aprilie 2015, nu cuprinde date concrete şi nici nu arată care este raţionamentul logico-juridic care a conclus la soluţia de clasare a cauzei.
În dovedirea aspectelor sesizate prin plângerea penală formulată în cauză, petentul a solicitat efectuarea unei expertize grafoscopice, audierea tatălui său M.L. şi a executorului judecătoresc M.P.L.
O plângere cu un conţinut identic a fost formulată la data de 5 iunie 2015 la Curtea de Apel Galaţi, instanţă care a trimis-o spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi cu Adresa nr. 3.359/I/A/38/2014 din 8 iunie 2015.
Plângerea formulată de petentul M.L.C. împotriva Ordonanţei nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a fost admisă, iar ordonanţa a fost infirmată în vederea continuării cercetărilor.
În baza art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a solicitat confirmarea redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Galaţi, instanţă căreia i-a fost înaintat Dosarul nr. 596/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, o copie a Lucrării nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015, precum şi actele anexate de petent în copie.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Galaţi cu nr. 524/44/2015, fiind repartizată spre soluţionare judecătorului de cameră preliminară, la termenul din 17 iunie 2015 în Camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a părţilor, aşa cum cer dispoziţiile art. 335 alin. (4) teza a II-a din Codul de procedură penală.
Curtea, din oficiu, în baza art. 29 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, iar în baza art. 475 din Codul de procedură penală a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pentru a pronunţa o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării chestiunii de drept anterior menţionate.
Pe fondul cauzei, Curtea a apreciat că nu poate proceda la soluţionarea prezentei cauze, deoarece nu poate stabili cu exactitate dacă judecătorului de cameră preliminară îi revine competenţa de a proceda la confirmarea Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 21 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, conform dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Instanţa care a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu chestiunea de drept supusă dezlegării şi-a exprimat punctul de vedere, apreciind că singurul mod în care procurorul ierarhic superior poate declanşa procedura prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală (şi implicit cere confirmarea soluţiei) este acela al sesizării din oficiu pe calea controlului ierarhic de legalitate şi oportunitate prevăzut de dispoziţiile art. 77 lit. k), l), m) şi p) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.
III. Punctul de vedere al completului de judecată care a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Titularul sesizării a apreciat că "nu poate proceda la soluţionarea prezentei cauze".
Din analiza coroborată a prevederilor art. 335 din Codul de procedură penală şi art. 341 din Codul de procedură penală se consideră că singurul mod în care procurorul ierarhic superior poate declanşa procedura prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală (şi implicit cere confirmarea soluţiei) este acela al sesizării din oficiu pe calea controlului ierarhic de legalitate şi oportunitate prevăzut de dispoziţiile art. 77 lit. k), l), m) şi p) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.
IV. Punctele de vedere exprimate de curţile de apel şi instanţele de judecată arondate
La dosar au fost înaintate punctele de vedere ale magistraţilor din cadrul Curţii de Apel Galaţi, Curţii de Apel Ploieşti, Curţii de Apel Suceava, Curţii de Apel Piteşti, Curţii de Apel Oradea, Curţii de Apel Bacău, Curţii de Apel Craiova, Curţii de Apel Constanţa, Curţii de Apel Bucureşti, Curţii de Apel Târgu Mureş, Curţii de Apel Alba Iulia, Curţii de Apel Cluj, cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării, opinia majoritară fiind în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", cât şi "in personam".
Puncte de vedere diferite, în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală numai în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", au fost exprimate de magistraţii din cadrul Curţii de Apel Timişoara, Judecătoriei Topliţa şi Judecătoriei Odorheiu Secuiesc; în cadrul Curţii de Apel Iaşi opinia majoritară a fost în sensul că este inadmisibilă confirmarea ordonanţei procurorului ierarhic superior de către judecătorul de cameră preliminară, iar judecătorii din cadrul Judecătoriei Brăila au apreciat că este admisibilă sesizarea judecătorului de cameră preliminară doar când urmărirea penală a fost începută "in personam".
V. Punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Prin Adresa cu numărul 2.236/C/2192/III-5/2015 din data de 30 septembrie 2015, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că analiza jurisprudenţei naţionale vizând "modul de interpretare a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă redeschiderea urmăririi penale dispuse de procurorul ierarhic superior trebuie supusă confirmării instanţei în toate cazurile sau doar în situaţia în care aceasta se dispune din oficiu de către procurorul ierarhic superior şi nu ca urmare a admiterii plângerii formulate de una din părţi", a relevat existenţa unei practici majoritar unitare, în sensul că infirmarea soluţiei de netrimitere în judecată, dispusă de procurorul ierarhic superior, ca urmare a exercitării controlului ierarhic din oficiu sau la plângerea formulată de persoana interesată, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.
În acest context, prin Adresa nr. 2.236/C/2192/III-5/2015 din 26 octombrie 2015, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii vizând chestiunea de drept supusă dezlegării, iar opinia parchetului cu privire la aceasta este că dispoziţiile art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală privind confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale sunt aplicabile atât subsecvent exercitării din oficiu a controlului asupra soluţiei de netrimitere în judecată, de către procurorul ierarhic superior celui care a emis-o, cât şi subsecvent exercitării acestui control la plângerea persoanei îndreptăţite conform art. 336 din acelaşi cod.
VI. Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, studii şi documentare din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost ataşat dosarului, fiind în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", cât şi "in personam".
VII. Opinia specialiştilor consultaţi
În conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală a fost solicitată opinia scrisă a specialiştilor, comunicând punctul de vedere specialiştii din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, care au apreciat că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", cât şi "in personam".
VIII. Jurisprudenţă relevantă în cauză
Au fost depuse hotărâri judecătoreşti ale instanţelor naţionale, care, în majoritate au apreciat că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem", cât şi "in personam".
IX. Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegării
Opinia judecătorului-raportor asupra chestiunii de drept supuse dezlegării a fost în sensul că "redeschiderea urmăririi penale prevăzute de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu."
X. Dispoziţii legale incidente
Art. 335 din Codul de procedură penală - Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale:
"Art. 335. - (1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (3), procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.
(5) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală."
XI. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Examinând sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, reţine următoarele:
A. Cu privire la condiţiile de admisibilitate a sesizării:
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului se constată că, în mod legal, a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin încheierea din 26 iunie 2015, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi în Dosarul nr. 524/44/2015, fiind îndeplinite cerinţele impuse de dispoziţiile art. 475 din Codul de procedură penală.
Astfel, Curtea de Apel Galaţi a fost învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, respectiv cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi privind redeschiderea urmării penale de către judecătorul de cameră preliminară, ce face obiectul Dosarului nr. 596/P/2014 al aceleiaşi unităţi; chestiunea de drept cu care a fost sesizată instanţa supremă nu a primit încă o rezolvare printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui asemenea recurs, astfel cum rezultă din Adresa nr. 2.236/C/2192/III-5/2015 din 26 octombrie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; soluţionarea pe fond a cauzei depinde de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul prezentei sesizări, dosarul având ca obiect cererea de confirmare a Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 prin care a fost infirmată Ordonanţa de clasare nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
B. Cu privire la chestiunea de drept a cărei dezlegare este solicitată:
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând că întrebarea a fost impropriu formulată, pornind de la premisa expusă de titularul sesizării, în sensul că "nu poate proceda la soluţionarea prezentei cauze, deoarece nu poate stabili cu exactitate dacă judecătorului de cameră preliminară îi revine competenţa de a proceda la confirmarea Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, conform dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală", pentru a se permite interpretarea dreptului, va proceda la reformularea acesteia în sensul: dacă este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară redeschiderea urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală sau dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală se aplică doar în cazul infirmării dispuse din oficiu.
Redeschiderea urmăririi penale reprezintă unul din cazurile de reluare a urmăririi penale, instituţie reglementată în cuprinsul cap. VI din titlul I "Partea specială" a Codului de procedură penală intitulat "Urmărirea penală".
Potrivit art. 332 alin. (1) din Codul de procedură penală, urmărirea penală este reluată în caz de:
a) încetare a cauzei de suspendare;
b) restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară;
c) redeschidere a urmăririi penale.
În cuprinsul dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală sunt reglementate expres cazurile în care se dispune redeschiderea urmăririi penale şi soluţiile adoptate de procuror:
a) dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea;
b) dacă au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că au dispărut împrejurările pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea;
c) când suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit, cu rea-credinţă, obligaţiile stabilite la momentul renunţării la urmărirea penală, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea;
d) dacă s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărire penală şi judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) şi alin. (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, admite plângerea împotriva soluţiei şi trimite cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că în prezenta cauză este incidenţă ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia în plângerea persoanei interesate constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care s-a întemeiat clasarea.
Conform art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, redeschiderea urmăririi penale este supusă, expresis verbis, confirmării judecătorului de cameră preliminară.
În contextul în care infirmarea ordonanţei prin care s-a adoptat o soluţie de netrimitere în judecată nu este reglementată doar în cuprinsul art. 335 din Codul de procedură penală, se ridică justificat problema dacă este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară redeschiderea urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei şi în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală sau dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală se aplică doar în cazul infirmării dispuse din oficiu.
Dezlegarea problemei depinde de modul în care se înţelege raportul dintre procedurile prevăzute de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală şi de dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală.
În situaţia în care se apreciază că este vorba de două proceduri distincte, fără legătură între ele, atunci confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară este aplicabilă doar în cazul infirmării din oficiu a soluţiei, nu şi în procedura plângerii împotriva soluţiilor de către persoanele interesate.
O astfel de interpretare însă, bazată exclusiv pe reglementarea celor două instituţii în cadrul unor capitole separate, fără să existe o normă de trimitere care să facă legătura între ele, este greşită.
Esenţială pentru o corectă interpretare a situaţiei este analiza în sine a cazului de infirmare a ordonanţei prin câre un procuror a adoptat o soluţie de către procurorul ierarhic superior [art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - "soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca nelegale"].
Concluzia ce se desprinde este că toate soluţiile adoptate de procuror sunt supuse controlului de legalitate al procurorului ierarhic superior şi acest lucru este valabil indiferent dacă există o plângere din partea vreunei persoane interesate sau din oficiu.
Apoi toate soluţiile adoptate de procuror sunt supuse controlului privind legalitatea şi temeinicia în cazul în care împotriva acestora s-a formulat plângere de către orice persoană ale cărei interese au fost vătămate prin adoptarea lor.
În cazul în care găseşte plângerea întemeiată, precum cazul de faţă, procurorul ierarhic superior admite plângerea şi dispune infirmarea soluţiei. În situaţia în care a fost începută urmărirea penală, iar ulterior s-a dispus clasarea, subsecvent infirmării se va dispune redeschiderea urmăririi penale.
Se poate observa că nu există o dispoziţie legală specială privind infirmarea ordonanţei de clasare în acest caz, în consecinţă, mecanismul aplicabil pentru soluţionarea plângerii nu poate fi decât cel prevăzut de art. 335 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală.
În sprijinul acestei interpretări pledează şi faptul că, în cazul continuării procedurii plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimiterii în judecată şi ajungerii în faţa unui judecător potrivit art. 340 din Codul de procedură penală, sunt expres reglementate regulile de procedură şi soluţiile ce se pot adopta (art. 341 din Codul de procedură penală), iar în situaţia sus-menţionată, neexistând o normă expresă cu care prevederile privind plângerea persoanei interesate să fie completate, nu înseamnă că circuitul a fost închis, ci mecanismul final de aplicat trebuie să fie cel prevăzut de art. 335 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală.
Potrivit art. 273 din Codul de procedură penală anterior, reluarea urmării penale în caz de redeschidere era de competenţa exclusivă a procurorului, prevederile alin. 2 al articolului anterior menţionat arătând doar că redeschiderea urmăririi penale se dispune de procuror prin ordonanţă. Spre deosebire de vechea reglementare, conform art. 335 alin. (4) din actualul Cod de procedură penală, instituţia redeschiderii urmăririi penale nu mai este prerogativa exclusivă a procurorului, ci este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară. În acest fel, legiuitorul a înţeles să pună în acord dispoziţiile Codului de procedură penală cu prevederile art. 6 paragraful (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ca urmare a celor reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 4 august 2005, pronunţată în Cauza Stoianova şi Nedelcu împotriva României, paragraful 21, prin care instanţa europeană a constatat necesitatea ca posibilitatea acordată parchetului de a redeschide urmărirea penală să fie supusă autorizării unei instanţe naţionale care să fie obligată să examineze temeinicia unei astfel de cereri, în sensul de a aprecia dacă redeschiderea cazului nu este inechitabilă sau perioada scursă de la încetarea anchetei nu este excesivă.
Procedura de confirmare de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale astfel reglementată - respectiv prin ajungerea în faţa unei "instanţe naţionale" - constituie, prin urmare, o garanţie procesuală a caracterului echitabil al actului de redeschidere a urmăririi penale acordată participanţilor la procesul penal, conform dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie şi ale art. 6 paragraful (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 477 din Codul de procedură penală,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Stabileşte că redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 octombrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

MIRELA SORINA POPESCU

Magistrat-asistent,

Valeria Maurer

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 919 din data de 11 decembrie 2015