HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 9 iunie 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 9 iunie 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 9 iunie 2016
CAPITOLUL I: Măsuri administrativ-organizatorice
1.Ministerul Apărării Naţionale, prin unităţile, instituţiile de învăţământ, cercurile şi bibliotecile militare, desfăşoară manifestări dedicate Zilei Eroilor: simpozioane, întâlniri cu istorici şi veterani de război, vizite la cimitire de onoare, mausolee şi monumente comemorative de război, expoziţii de carte etc.
2.Ministerul Afacerilor Interne iniţiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, organizează ceremoniale militare şi religioase şi asigură ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative.
3.Ministerul Afacerilor Externe organizează, prin intermediul reprezentanţelor diplomatice româneşti sau oficiilor consulare, activităţi specifice pentru comemorarea eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state: depuneri de coroane şi, în unele locaţii, ceremonii religioase, în limita bugetului aprobat.
4.Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi desfăşoară în instituţiile de învăţământ programe dedicate aniversării Zilei Eroilor: întâlniri cu veterani de război, spectacole omagiale etc. şi asigură participarea tinerilor la ceremoniile comemorative desfăşurate în capitală şi în ţară.
5.Autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări comemorative, expoziţii tematice, simpozioane şi mese rotunde şi desfăşoară programe proprii de comemorare a eroilor, în funcţie de specificul local, la mausolee ale eroilor, precum şi la cimitire, parcele de onoare şi monumente de război.
6.Instituţiile de apărare şi ordine publică asigură gărzi de onoare şi muzici militare/trompeţi pentru ceremoniile oficiale organizate în capitală, în municipiile reşedinţă de judeţ şi la alte cimitire de război reprezentative din ţară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,00 şi se ridică la ora 18,00.
7.Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferinţe săptămânale cu prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene.
CAPITOLUL II: Manifestări comemorative
A)În capitală
1.Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii la: Mormântul Ostaşului Necunoscut, Monumentul eroilor militari căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României, Monumentul Eroilor Patriei, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit "Filantropia".
2.Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe D.N.1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu şi Monumentul Pompierilor din curtea bisericii "Sfântul Gheorghe" - Plevna.
B)În ţară
1.Autorităţile administraţiei publice locale organizează - în ziua de 9 iunie 2016 -, cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, unităţilor şcolare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvernamentale, ceremonii de depunere de coroane şi jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în funcţie de specificul local, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare.
2.Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localităţile din ţară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români.
C)Pe plan extern
Reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate organizează acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 404 din data de 27 mai 2016