ORDIN nr. 2032 din 18 septembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte
Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 161.588 din 4 septembrie 2015,
având în vedere Adresa nr. 33.278 din 6 august 2015 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
în temeiul art. 15 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi în registrul cumpărătorilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008*) privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi neînregistraţi de facto în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte pot depune, în termen de 60 zile de la data publicării prezentului ordin, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) din acelaşi ordin, împreună cu o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă motivele justificate ale nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015.
_____
*) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 a fost abrogat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.
(2)După expirarea termenului menţionat la alin. (1), cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi în Registrul cumpărătorilor, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, şi neînregistraţi de facto în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte potrivit prezentului ordin se pot înscrie cu respectarea condiţiilor şi procedurii de înregistrare prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 şi în baza cererii prevăzute la art. 2 lit. b) din aceeaşi anexă, întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării nr. 1.638/2015.
Art. 2
Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015, cooperativele, asociaţiile şi grupurile de producători de lapte, fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la producător către organizaţia de producători, în cazul cedării producţiei membrilor în vederea comercializării către una sau mai multe întreprinderi care tratează ori prelucrează laptele sau alte produse lactate, nu au obligativitatea de a deţine autorizaţie/document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Dumitru Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 30 septembrie 2015