HOTĂRÂRE nr. 246 din 6 aprilie 2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă din structura acesteia

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională "Apele Române"

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

  

Nr. crt.

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul PIF

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală

(proces-verbal)

Administrare/Concesiune

1

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Grădinari

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 11 m/nr. foraje = 1

N: Primăria Comunei Grădinari;

E: proprietar particular;

V+S: DJ 412 A

Ţara: România; judeţul: Giurgiu; comuna Grădinari; - ; nr. -;

2013

5.731

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 24/10.09.2013 PVRF nr. 8/08.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

2

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Piteşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 15 m/nr. foraje = 1

N: proprietar particular;

E: Schela de Petrol Piteşti;

V:Str. calea Câmpulung;

S:Direcţia sanitar-veterinară

Ţara: România; judeţul: Argeş; municipiul Piteşti; -; nr. -

2013

6.790

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 25/10.09.2013 PVRF nr. 12/09.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş-Vedea nr. 126.520/30.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

3

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Glodeanu Sărat

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Comunei Glodeanu Sărat

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Glodeanu Sărat; nr. -

2013

14.712

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 27/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

4

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Scutelnici

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Comunei Scutelnici

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Scutelnici; nr. -

2013

15.477

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 28/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

5

8.03.11

imobil

Foraj piezometric V7 Verneşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V,

S:teren al Primăriei Comunei Verneşti

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Verneşti; nr. -

2013

10.846

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 29/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

6

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Floreşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Comunei Floreşti

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Floreşti; nr. -

2013

19.327

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 30/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

în administrarea Administraţiei Naţionale,Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

7

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Slobozia Amonil

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Municipiului Slobozia

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Slobozia; nr. -

2013

11.440

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 31/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

8

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Giurgeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Comunei Giurgeni

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Giurgeni; nr. -

2013

18.949

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 32/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

9

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Traian

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Comunei Traian

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Traian; nr. -

2013

10.086

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 33/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

10

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Vădeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Comunei Vădeni

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; nr. -

2013

12.898

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 34/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

11

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Bucov

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V,

S:teren al Primăriei Comunei Bucov

Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Bucov; nr. -

2013

12.856

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 35/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

12

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F2 Fierbinţi-Târg

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Oraşului Fierbinţi-Târg

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Fierbinţi-Târg; nr. -

2013

9.868

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 36/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

13

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Movila Miresii

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:teren al Primăriei Comunei Movila Miresii

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Movila Miresii; nr. -

2013

7.167

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 40/08.11.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău- Ialomiţa nr. 126.411/UMP/13.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

14

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Holboca

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N: proprietar particular;

S:Str. Dorului;

E: proprietar particular;

V:str. Boiereasca

Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Holboca; nr. -

2013

8.381

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 16/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/IB/05.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

15

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Truşeşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, V:brutărie Truşeşti;

E: proprietate privată;

S:DN 29 D

Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Truşeşti; nr. -

2013

7.015

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 13/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

16

3.03.11

imobil

Foraj piezometric Coţuşca

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V,

S:curtea Liceului Coţuşca

Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Coţuşca; nr. -

2013

10.486

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 12/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

17

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Roma

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:curtea Şcolii Generale Roma

Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Roma; nr. -

2013

12.263

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 14/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 5.244/05.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

18

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Tudor Vladimirescu

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:curtea Dispensarului uman al comunei Tudor Vladimirescu

Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tudor Vladimirescu; nr. -

2013

10.967

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 20/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

19

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Schela

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:domeniul public al comunei Schela în apropierea staţiei de epurare

Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Schela; nr. -

2013

5.636

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 19/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

20

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Hanu Conachi

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:curtea Dispensarului uman al comunei Fundeni

Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fundeni; satul Hanu Conachi; nr. -

2013

6.478

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 21/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut-Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 9.557/04.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

21

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Lunca

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S:domeniul public al comunei Grajduri, la 50 m faţă de DJ 248 şi la 5 m de malul drept al cursului de apă Rebricea

Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Grajduri; satul Lunca; nr. -;

2013

5.667

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 17/01.07.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut - Bârlad nr. 125.987/30.10.2013 PV de reevaluare nr. 4.675/IB/05.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

22

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Gălăneşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,45 m/nr. foraje = 1

curtea şcolii generale; drum comunal

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Gălăneşti; nr. -

2013

5.412

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 11/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

23

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Straja

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 10,3 m/nr. foraje = 1

râu Suceava mal stâng

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Straja; nr. -

2013

5.521

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 10/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

24

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Traian

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 34,66 m/nr. foraje = 1

izlazul satului

Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Săbăoani; satul Traian; nr. -

2013

11.667

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 9/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

25

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Dumbrăviţa

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 25 m/nr. foraje = 1

biserica din sat

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Vadu Moldovei; satul Dumbrăviţa; nr. -

2013

9.275

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 8/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

26

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Oşlobeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,54 m/nr. foraje = 1

curtea şcolii generale; drum comunal; gospodării

Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bodeşti; satul Oşlobeni; nr. -

2013

5.324

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 7/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

27

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Mănoaia

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 9,44 m/nr. foraje = 1

izlazul satului

Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Costişa; satul Mănoaia; nr. -

2013

5.404

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 6/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

28

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Borleşti

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 19,62 m/nr. foraje = 1

curtea Grădiniţei nr. 2; torent; drum comunal

Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Borleşti; nr. -

2013

7.965

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

29

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Asău

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 7,7 m/nr. foraje = 1

curtea şcolii generale noi; drum comunal

Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Asău; nr. -

2013

4.907

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 4/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

30

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Mărgineni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 12 m/nr. foraje = 1

Drumul Naţional 15; gospodărie

Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Mărgineni; nr. -

2013

6.768

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 3/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

31

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Gura Humorului

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 10,55 m/nr. foraje = 1

parcul Ariniş; râul Moldova mal drept

Ţara: România; judeţul: Suceava; oraşul Gura Humorului; nr. -

2013

5.826

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 2/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

32

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Tămăşeni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 11,6 m/nr. foraje = 1

parc;loc viran; drum comunal; gospodării

Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Tămăşeni; satul Tămăşeni; nr. -

2013

6.025

Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 1/24.05.2013 PV de predare-primire între MMSC - ABA Siret nr. 125.936/UMP/22.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 299 din data de 19 aprilie 2016