HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2014 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Senatului
În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 64 lit. a) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 203 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Domnul Ovidiu Marian se eliberează din funcţia de secretar general al Senatului ca urmare a demisiei.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 86 din data de 4 februarie 2014