ORDIN nr. 2430 din 20 august 2012 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Dumitru Şovăială" din Str. Teilor nr. 22, Moreni, judeţul Dâmboviţa
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.248/CM din 19 iunie 2012,
în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
Imobilul "Casa Dumitru Şovăială" din Str. Teilor nr. 22, Moreni, judeţul Dâmboviţa, având regimul juridic de monument istoric, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice DB-II-m-B-17587; se declasează.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Dâmboviţa pentru ducere la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Dâmboviţa va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 de zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 683 din data de 3 octombrie 2012