HOTĂRÂRE nr. 998 din 4 noiembrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Aţel şi Răşinari, judeţul Sibiu
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Aţel şi Răşinari, judeţul Sibiu, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1-1.2 şi 2.1-2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Aţel, judeţul Sibiu
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Răşinari, judeţul Sibiu
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Aţel, judeţul Sibiu
Descrierea stemei
Stema comunei Aţel, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp roşu. se află un turn crenelat de argint cu o poartă neagră boltită peste care broşează o cruce neagră cu laturile egale.
În partea stângă, în câmp albastru, se află un semn de hotar de aur, aşezat în pal. El este format dintr-un piron, peste care se suprapune litera B, la stânga.
În vârful scutului, în câmp de argint, se află un ciorchine de strugure, cu două frunze verzi.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Turnul crenelat evocă biserica evanghelică-luterană fortificată, fiind un valoros monument gotic, construită în jurul anului 1380, sub influenţa bisericii Sf. Maria din Sibiu.
Semnul de hotar reprezintă marca juridică de odinioară a localităţii Dupuş, sat component al comunei.
Ciorchinele de strugure reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, viticultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Răşinari, judeţul Sibiu
Descrierea stemei
Stema comunei Răşinari, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat, cu cruce de aur.
În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un cocostârc poziţionat spre stânga, stând într-un picior şi ţinând în celălalt picior un ou, totul de aur.
În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un brad de argint.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află două coarne de berbec de argint.
În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află o coroană de lauri de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Cocostârcul reprezintă un simbol din blazonul mitropolitului Andrei Şaguna, înmormântat în cimitirul comunei, unde există un mausoleu ridicat în memoria acestuia.
Bradul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
Coarnele de berbec reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Laurii fac referire la poetul Octavian Goga şi la filozoful Emil Cioran, care s-au născut în localitate.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 839 din data de 18 noiembrie 2014