ORDIN nr. M.72 din 10 iulie 2013 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale emise în perioada 1990-2012
În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Prin prezentul ordin se abrogă următoarele ordine:
1.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.16/1990* privind absolvirea participanţilor la întâlnirile cu Guvernul şi organele de conducere ale Ministerului Apărării Naţionale de unele repercusiuni;
2.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/1990* privind înfiinţarea unor organisme militare de învăţământ, presă, emisiuni radio şi televiziune şi de pregătire psihologică;
3.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.31/1990* - Convenţie privind executarea zborurilor cu aeronave militare de transport şi echipaje aparţinând Comandamentului Aviaţiei Militare în folosul Ministerului Sănătăţii pentru transporturi de răniţi şi materiale sanitare;
4.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.73/1990* privind asigurarea tehnico-materială, financiară, auto şi medicală, precum şi a altor nevoi a U.M.nr. 02448 Bucureşti;
5.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/1990* privind structura organizatorică la pace a Ministerului Apărării Naţionale;
6.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 6/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la produsul "Aparat de secretizare în telegrafie, modernizat, TS-532" ce se execută de Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Bucureşti, subordonat D.P.A.I.A.;
7.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 8/1990* privind stabilirea preţurilor pentru valorificarea produselor rezultate sau folosite în activitatea de cercetare la Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al Armatei;
8.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 11/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul "Complet cartofotogrammetric de armată, tip CCF-6", reper S.M.00.00, executat la Întreprinderea Mecanică Mizil, subordonată Grupului Industrial de Producţie al Armatei;
9.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 14/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la produsul "Autospeciala de secretizare în telefonie F-2014" care se execută de Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Bucureşti, subordonat D.P.A.I.A.;
10.Ordinul general ai ministrului apărării naţionale nr. O.G. 19/1990* privitor la constituirea cadrului organizatoric pentru afirmarea deplină a spiritului democratic în armată;
11.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 20/1990* privind competenţa de stabilire a preţurilor şi tarifelor la grupele de produse, lucrări şi servicii executate de Grupul Industrial de Producţie al Armatei, unităţile economice subordonate, unităţile productive bugetare şi autofinanţate şi unităţile de cercetare ştiinţifică din armată;
12.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 21/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul "Nava maritimă de demagnetizare", proiect 1376, executat pe Şantierul Naval Mangalia, subordonat Grupului Industrial de Producţie al Armatei;
13.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 23/1990* pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare în armată a Corpului fiilor regimentului;
14.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 24/1990* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind organizarea, executarea, conducerea, controlul şi verificarea serviciului de luptă permanent în unităţile de aviaţie de transport, cercetare şi elicoptere în timp de pace";
15.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1990* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la produsul "Autospecială de secretizare în telegrafie F-2015" care se execută de Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Bucureşti, subordonat D.P.A.I.A.;
16.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 27/1990* privind personalul din Direcţia de contraspionaj a Ministerului Apărării Naţionale care se încadrează în grupa I de muncă;
17.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 28/1990* privind unele măsuri pentru sprijinirea activităţii "Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război";
18.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 31/1990* privind normele de adresare în relaţiile dintre militarii Armatei Române;
19.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 32/1990* privind îmbunătăţirea pazei şi apărării aeroporturilor aviaţiei civile, cu modificările ulterioare;
20.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 34/1990* pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea cu militari în termen şi evidenţa acestora în armată, cu modificările ulterioare;
21.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 37/1990* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind evidenţa bunurilor materiale în armată, la război, S-12";
22.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 42/1990* privind înaintarea în gradul următor şi acordarea gradului cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor în retragere, veterani de război;
23.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 44/1990* privind stabilirea şi acordarea compensaţiei băneşti a normei nr. 13;
24.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 46/1990* privind încadrarea în grupele I şi II de muncă a unor categorii de cadre militare şi salariaţi civili;
25.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.16/1991* - Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control şi îndrumare a învăţământului şi aprecierea muncii personalului didactic din liceele subordonate Ministerului Apărării Naţionale;
26.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.37/1991* privind stabilirea componenţei şi metodologiei de lucru a Comisiei Ministerului Apărării Naţionale pentru avizarea operaţiunilor de comerţ exterior în domeniul militar, cu completările ulterioare;
27.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/1991* privind atestarea absolvenţilor fostei facultăţi politice militare din Academia Militară;
28.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 1/1991* - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Militar Superior al Armatei, cu modificările ulterioare;
29.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 2/1991* privind stabilirea tarifului pentru prestaţiile cu militarii în termen la lucrările de refacţie şi construcţii căi ferate ce se execută pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului;
30.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 3/1991* privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul "Vânător de submarine", proiect 1048 M/3- 101.001.000.C, executat de Şantierul Naval Mangalia, subordonat Grupului Industrial de Producţie al Armatei;
31.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1991* privind stabilirea preţurilor şi tarifelor liberalizate prin negociere cu beneficiarii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.109 din 18.10.1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială, pentru unele produse şi lucrări de reparaţii ce se execută de Uzina Electromecanică Ploieşti din structura Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei";
32.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 6/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata, negociate cu beneficiarii, pentru unele produse ce se execută de unităţile subordonate Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei";
33.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 10/1991* privind stabilirea tarifelor de cazare în spaţiile din taberele de odihnă de la Sinaia şi Predeal, precum şi spaţiile de cazare disponibile pe litoral în staţiunile Mamaia şi Mangalia, inclusiv hotelul Agat;
34.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 11/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata negociate cu beneficiarii, pentru unele produse, lucrări de recondiţionări, modernizări, revizii şi reparaţii de tehnică militară ce se execută de unităţile subordonate Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei";
35.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 13/1991* pentru aprobarea "Nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, în activitate şi în rezervă";
36.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1991* privind executarea alarmei de luptă şi de exerciţiu de către trupele Ministerului Apărării Naţionale;
37.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 19/1991* privind stabilirea tarifelor pentru cazarea în căminele militare de garnizoană, pentru închirierea sălilor de festivităţi ale caselor armatei, precum şi pentru sălile Casei Centrale a Armatei şi Căminului Militar din Aleea Haiducului nr. 5, revizuite conform Hotărârii Guvernului nr. 239/29.03.1991;
38.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 22/1991* pentru aprobarea "A-N. 10, Regulamentul serviciului de comenduire şi îndrumare a circulaţiei";
39.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 24/1991* privind încadrarea în grupa a II-a de muncă a unor categorii de cadre militare şi salariaţi civili;
40.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1991* referitor la aplicarea în armată a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 416/1991 cu privire la uniformele militare şi portul acestora;
41.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 27/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata pentru produsele ce se execută în Atelierul pentru Confecţionat Ştampile şi Sigilii al Ministerului Apărării Naţionale;
42.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 29/1991* privind stabilirea preţurilor cu ridicata negociate cu beneficiarii la etapa a doua de liberalizare a preţurilor şi tarifelor pentru unele produse, lucrări de recondiţionări, modernizări, revizii şi reparaţii de tehnică militară ce se execută de unităţile subordonate Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei";
43.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 31/1991* privind negocierea şi semnarea de contracte cu firme străine şi autohtone;
44.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 32/1991* privind aprobarea "Normelor de înzestrare cu tehnica şi materialele de apărare civilă la pace şi război";
45.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 37/1991* pentru aprobarea "Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al învăţământului Militar";
46.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 38/1991* de aprobare a Normelor de organizare şi funcţionare a atelierului service pentru aparatura electronică şi electrocasnică;
47.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 40/1991* pentru aprobarea "Regulamentului asigurării de transporturi şi comunicaţii a acţiunilor trupelor" - Tp.-1, cu modificările ulterioare;
48.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 42/1991* privind unele măsuri pentru sprijinirea activităţii Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, precum şi a cadrelor militare în rezervă sau în retragere - pensionari militari, cu modificările şi completările ulterioare;
49.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 43/1991* privind constituirea şi funcţionarea asociaţiilor cadrelor militare;
50.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 44/1991* pentru aprobarea "Normelor de clasificare şi calificare a scafandrilor";
51.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/1992* - Norme tehnice în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 277/1992 privind unele măsuri pentru corelarea pensiilor cu salariile şi corelarea raporturilor între unele categorii de pensii de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.;
52.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.27/1992* - Instrucţiuni privind constituirea şi utilizarea fondului special extrabugetar pentru Ministerul Apărării Naţionale;
53.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.40/1992* de aprobare a normelor metodologice de lucru ale Comisiei guvernamentale pentru avizarea importurilor şi exporturilor de produse speciale;
54.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1992* privind unele măsuri pentru desfăşurarea activităţii de contraspionaj în Ministerul Apărării Naţionale;
55.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 8/1992* privind drepturile băneşti ale gradaţilor şi soldaţilor în rezervă pe timpul concentrărilor cu scoatere din producţie;
56.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 10/1992* privind componenţa Consiliului Militar Superior al Armatei;
57.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 12/1992* privind aprobarea "Instrucţiunilor ce reglementează prestările de servicii cu plată de către muzicile militare" şi a "Tarifelor pentru serviciile prestate de muzicile militare";
58.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 15/1992* privind stabilirea tarifelor pe ora de zbor pentru aeronavele din dotarea Comandamentului Aviaţiei Militare;
59.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 16/1992* privind componenţa şi funcţionarea Comisiei pentru Starea Socială a Armatei;
60.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1992* privind unele măsuri referitoare la executarea controlului medical periodic al cadrelor militare permanente pentru depistarea precoce a afecţiunilor cu implicaţii asupra stării de sănătate a acestora;
61.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 21/1992* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind organizarea şi exercitarea controlului financiar în Ministerul Apărării Naţionale", cu modificările ulterioare;
62.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 24/1992* privind activitatea de avizare şi autorizare sanitară a funcţionării obiectivelor de alimentaţie colectivă din armată;
63.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1992* privind stabilirea de măsuri pentru desfăşurarea unor activităţi în Spitalul "Elias" şi "Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu";
64.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1992* pentru aprobarea "C.T.-4 - Regulamentul de cercetare în dispozitivul inamicului";
65.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 28/1992* pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de înzestrare al Ministerului Apărării Naţionale;
66.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 29/1992* privind stabilirea tarifelor pentru cazare, masă şi tratament la Sanatoriul Balnear "1 Mai" Olăneşti;
67.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 30/1992* privind activitatea de avizare şi autorizare sanitară veterinară a funcţionării obiectivelor care prelucrează, depozitează, valorifică sau transportă produse şi subproduse de origine animală din armată, cu modificările ulterioare;
68.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 35/1992* privind atribuirea de denumiri simbolice pentru promoţiile de cadre din instituţiile militare de învăţământ;
69.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/1993* - Instrucţiuni pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 531 din 04.09.1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă, cu modificările ulterioare;
70.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1993* privind unele măsuri de folosire raţională a apei potabile;
71.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 7/1993* pentru aprobarea Normelor de dotare cu echipament individual de protecţie şi de lucru a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu completările ulterioare;
72.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 8/1993* privind constituirea unui spital militar de campanie;
73.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 21/1993* privind colectarea, macerarea şi predarea deşeurilor din hârtie în circuitul economic;
74.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 22/1993* pentru aprobarea "Normelor privind formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor în instituţiile militare de învăţământ";
75.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1993* privind delegarea de competenţă secretarului de stat şi şef al Departamentului înzestrării Armatei pentru stabilirea preţurilor la unele produse de tehnică militară;
76.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.10/1994* privind definitivarea strategiei de restructurare şi modernizare a învăţământului militar şi a concepţiei de formare, perfecţionare şi specializare a cadrelor militare;
77.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.22/1994* pentru constituirea grupului de reflexie şi analiză a fenomenului de sinucidere în armată;
78.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.23/1994* privind declararea averilor de către unele cadre militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale;
79.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 1/1994* privind preţurile practicate de către unităţile militare, popotele cadrelor şi gospodăriile agrozootehnice din armată la produsele agroalimentare, precum şi preţurile practicate de U.M.la unele articole de echipament distribuite contra cost cadrelor militare;
80.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 8/1994* privind activitatea de cultură din armată;
81.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 17/1994* privind regimul cumulului de funcţii în Ministerul Apărării Naţionale;
82.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1994* pentru aprobarea Normelor privind perfecţionarea pregătirii personalului de conducere şi didactic din sistemul învăţământului militar;
83.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 23/1994* privind înfiinţarea şi desfiinţarea, la pace, în compunerea trupelor de uscat, a unor mari unităţi de căi ferate şi drumuri;
84.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1994* privind completarea la pace a marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, prin încorporare;
85.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1994* privind înfiinţarea, la pace, a comandamentului Flotei Maritime şi a unor comandamente de brigăzi, în cadrul Marinei Militare;
86.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 29/1994* privind preluarea patrimoniului, justificarea avansurilor şi funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice din armată;
87.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 34/1994* privind reorganizarea, la pace şi război, a brigăzilor de artilerie antiaeriană din cadrul trupelor de uscat;
88.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1995* privind înfiinţarea, la pace şi război, a Comandamentului Flotilei de Dunăre şi a unor unităţi în cadrul Marinei Militare;
89.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 7/1995* privind înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea la pace şi război a comandamentelor corpurilor de aviaţie şi apărare antiaeriană a unor mari unităţi, unităţi şi subunităţi în cadrul aviaţiei şi apărării antiaeriene;
90.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 16/1995* referitor la aprobarea "Instrucţiunilor privind organizarea activităţii de informare şi relaţii publice în armată";
91.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 23/1995* privind nominalizarea unor unităţi productive şi de cercetare ştiinţifică din structura Departamentului înzestrării şi Logisticii Armatei şi completarea prevederilor O.G. 5/09.02.1995* cu noi unităţi desemnate ca ordonator de credite;
92.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 26/1995* privind reorganizarea învăţământului militar;
93.Anexa nr. 1 la Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 39/1995* privind înfiinţarea, la pace şi război, a centrelor de reparaţii, construcţii şi domenii militare în subordinea Direcţiei Construcţii şi Domenii Militare, cu modificările ulterioare;
94.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 49/1995* privind condiţiile în care cadrele militare în activitate pot prezenta public informaţii militare;
95.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 52/1995* privind folosirea sălilor din cercurile militare, popotele de garnizoană, Cercul Militar Naţional şi căminele militare din Bucureşti situate în Aleea Haiducului nr. 5-7 şi strada Cobălcescu nr. 26-28 de către beneficiarii din cadrul armatei şi de persoane fizice sau juridice din afara Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;
96.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.23/1996* privind acordarea concediului de odihnă, a unor permisii şi învoiri militarilor în termen, cu completările ulterioare;
97.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.26/1996* pentru aprobarea "AN-1 - Regulamentul general al acţiunilor militare";
98.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.41/1996* privind aplicarea la specificul învăţământului militar a Ordinului ministrului învăţământului nr. 4.356/11.07.1996 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, înfiinţat în baza art. 68 al Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată şi completată prin Legea nr. 131/1995;
99.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 4/1996* pentru aprobarea "ACT.-1 Regulament privind organizarea, componenţa şi atribuţiile comisiilor pentru perfecţionarea sistemului informaţional militar";
100.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 10/1996* privind înfiinţarea şi reorganizarea şcolilor militare de maiştri şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei;
101.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 18/1996* privind constituirea stocurilor de combustibil lichid uşor în unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
102.Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 20/1996* privind activitatea de asistenţă religioasă în armată;
103.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.14/1997* pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru înaintarea în gradele de colonel (comandor), maior (locotenent-comandor), maistru militar clasa I, plutonier adjutant, în anii 1997 şi 1998;
104.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/1997* pentru aprobarea "PC-2 Regulamentul de întrebuinţare a unităţilor (subunităţilor) de protecţie civilă - batalion (companie)";
105.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.46/1997* privind aprobarea "Instrucţiunilor privind avizarea investiţiilor în construcţii pe linie de protecţie civilă";
106.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64/1997* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru gradul de general de brigadă (general de flotilă aeriană, contraamiral), în anul 1997";
107.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.82/1997* privind aplicarea Hotărârii Guvernului României nr. 110 din 14.04.1997 privind organizarea Ministerului Apărării Naţionale;
108.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.86/1997* pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" în scopul eficientizării activităţii acesteia;
109.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.15/1998* privind înfiinţarea colectivului de analiză a procesului de informare internă în armată;
110.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18/1998* privind constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea activităţilor de implementare a proiectului "Modernizarea infrastructurii de comunicaţii a Ministerului Apărării Naţionale" din cadrul Programului "Iniţiativa de la Varşovia";
111.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/1998* privind constituirea "Grupului de studiu pentru modernizarea forţelor aeriene";
112.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.61/1998* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind managementul învăţământului militar", cu completările ulterioare;
113.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.103/1998* pentru aprobarea nominalizării funcţiilor din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator şi Medicină Preventivă privind acordarea Normei nr. 6 de hrană şi a completării "Instrucţiunilor privind hrănirea şi asigurarea cu materiale de resortul hrănirii a efectivelor Ministerului Apărării Naţionale în timp de pace L-4", aprobate cu Ordinul general nr. 34/1995* al ministrului apărării naţionale;
114.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale nr. M.105/1998* privind notificarea Grupului Român pentru Neproliferare;
115.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.112/1998* pentru aprobarea Instrucţiunii privind executarea pedepsei privative de libertate şi arestării preventive în închisoarea militară;
116.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.137/1998* pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea veniturilor obţinute din valorificarea produselor din rezervele proprii ale Ministerului Apărării Naţionale;
117.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.2/1999* pentru aprobarea "Concepţiei privind selecţionarea, pregătirea, utilizarea şi promovarea personalului Direcţiei Protecţie şi Siguranţă Militară";
118.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.48/1999* pentru aprobarea "Normelor tehnice privind efectuarea inventarierii şi evaluarea bunurilor materiale pe perioada de implementare a noului sistem contabil";
119.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.51/1999* pentru aprobarea "L-16, Regulamentul marilor unităţi şi unităţilor de căi ferate (drumuri şi poduri)";
120.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.61/1999* pentru aprobarea "Concepţiei privind învăţarea limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale";
121.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.83/1999* pentru aprobarea "ACT-5, Normele cu materiale consumabile pentru tehnica de informatică şi automatizarea conducerii trupelor";
122.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.115/1999* pentru aprobarea "Metodologiei privind întreţinerea tehnică şi repararea autovehiculelor aflate la dispoziţia reprezentanţelor militare ale Ministerului Apărării Naţionale cu sediul în străinătate, respectiv a ofiţerilor internaţionali încadraţi în structurile NATO, precum şi evidenţa financiar-contabilă a bunurilor materiale achiziţionate pentru acestea";
123.Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.138/1999* pentru aprobarea "Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de asigurare financiar-contabilă a Batalionului 96 Geniu, dislocat la misiune în Republica Bosnia-Herţegovina";
124.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2000* privind asigurarea unor drepturi băneşti personalului sectoarelor militare de construcţii din subordinea Direcţiei Domenii şi Infrastructuri;
125.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2000* pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 466/1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene "Henri Coandă" din Braşov, cu modificările şi completările ulterioare;
126.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.66/2000* privind asigurarea operativităţii confecţionării şi eliberării paşapoartelor diplomatice şi de serviciu pentru personalul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării;
127.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.73/2000* privind componenţa grupului de lucru constituit în vederea analizei fundamentării realiste a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome din subordinea Ministerului Apărării Naţionale;
128.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.77/2000* pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000";
129.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2000* pentru aprobarea "Listei cu unităţile militare unde atragerea personalului se face cu greutate, categoriile de personal care beneficiază de sporul de până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază", cu modificările şi completările ulterioare;
130.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.90/2000* privind încadrarea şi protecţia socială a personalului militar şi civil din structurile centrale şi cele subordonate Ministerului Apărării Naţionale;
131.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.113/2000* pentru aprobarea "Metodologiei privind ierarhizarea diurnei, în valută, acordată personalului care face parte din modulul românesc din componenţa unităţilor mixte - multinaţionale - pe perioada în care acesta îşi desfăşoară activitatea în afara graniţelor ţării";
132.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.139/2000* pentru aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de conducere al Departamentului Politică de Apărare, Relaţii cu Parlamentul şi alte Autorităţi Publice";
133.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.143/2000* privind interzicerea participării cadrelor militare în activitate la Asociaţia Naţională a Militarilor din România;
134.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.165/2000* pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de Conducere al Departamentului înzestrare şi Servicii;
135.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.169/2000* pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea unor imobile, disponibile, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
136.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.28/2001* privind stabilirea valorii financiare a normelor de hrană;
137.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2001* pentru aprobarea atribuţiilor Corpului de control al ministrului;
138.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2001* pentru aprobarea "R.P.-2, Instrucţiuni privind creaţia şi gestionarea lucrărilor de artă plastică în Armata României";
139.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.139/2001* privind elaborarea traseelor de carieră pentru armele şi specialităţile militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
140.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.145/2001* pentru aprobarea "Stagiilor minime pe tipuri de funcţii ce trebuie îndeplinite de ofiţeri în perioada anterioară promovării în funcţie", a "Tipurilor de cursuri de carieră", a "Componenţei şi competenţelor comisiilor de selecţie", precum şi a "Funcţiilor unicat în care, prin excepţie, ofiţerii pot fi menţinuţi mai mult de 4 ani", cu modificările şi completările ulterioare;
141.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.147/2001* privind modul de soluţionare a situaţiei cadrelor militare încadrate în funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul funcţiei mai mare sau mai mic decât cel deţinut şi de încadrare a funcţiilor vacante;
142.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2002* pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru personalul civil";
143.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.19/2002* privind înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reformă şi Integrare în NATO (CRIN);
144.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.65/2002* privind organizarea Sistemului unic integrat de coordonare a procesului de implementare a "Forţei Obiectiv" în Ministerul Apărării Naţionale;
145.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.92/2002* pentru aprobarea "S.T.-2, Instrucţiuni privind desfăşurarea activităţii de supraveghere tehnică a instalaţiilor mecanice sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a activităţii de metrologie în Armata României";
146.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.99/2002* privind înfiinţarea Comisiei interdepartamentale pentru investigarea posibilităţilor de reducere a numărului şi volumului documentelor ce se prezintă ministrului apărării naţionale, perfecţionarea fluxului acestora şi formularea propunerilor ce se impun;
147.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.103/2002* privind responsabilităţile în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
148.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2002* pentru aprobarea "I.M.-3, Concepţia pregătirii prin cursuri a personalului militar profesionalizat";
149.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.114/2002* pentru constituirea Comisiei de recensământ agricol din Ministerul Apărării Naţionale;
150.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.129/2002* pentru numirea titularilor de cotă de locuinţe din garnizoana Bucureşti;
151.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.141/2002* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind achiziţiile publice în Ministerul Apărării Naţionale";
152.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.146/2002* privind acordarea sporului de până la 30% personalului militar şi civil potrivit art. 25 din "Legea nr. 138/1999 cu privire la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii" şi a Normelor metodologice pentru aplicarea acestei legi, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.S. 105/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unele categorii de personal din structurile de audit;
153.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2003* pentru aprobarea "Normelor metodologice de întocmire, avizare şi aprobare a programelor anuale ale achiziţiilor publice în Ministerul Apărării Naţionale";
154.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.43/2003* pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea, în Ministerul Apărării Naţionale, a prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
155.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2003* pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002;
156.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.79/2003* privind modul de acordare a diurnei suplimentare pentru personalul care execută misiuni de luptă în zona de operaţii, în afara câmp ului (bazei militare), pe timpul participării la Operaţia "ENDURING FREEDOM";
157.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2003* privind acordarea sporului pentru complexitatea muncii personalului care efectuează activităţi de audit public intern;
158.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.104/2004* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind modul de completare a fişei cu elementele necesare pentru stabilirea soldei lunare brute ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat";
159.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2004* privind aprobarea "Instrucţiunilor de protecţie a mediului în obiectivele militare şi pe timpul activităţilor specifice desfăşurate în zona costieră";
160.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.163/2004* privind coordonarea activităţii reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale în subcomitetele şi grupurile de lucru subordonate Consiliului NATO pentru consultare, comandă şi control (NC3B);
161.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.166/2004* privind obligativitatea iniţierii şi realizării fluxului informaţional de către comandanţi/şefi, la apariţia unei situaţii ce poate constitui premisă de eveniment sau poate genera o situaţie de criză;
162.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2005* pentru aprobarea "I.M.-6/4, Norme privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale de resurse şi învăţare";
163.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.106/2005* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind reglementarea eliberării de adeverinţe persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au stabilit în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001";
164.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.145/2005* privind constituirea Grupului ministerial de modernizare a administraţiei publice în Ministerul Apărării Naţionale;
165.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.154/2005* pentru aprobarea organizării şcolilor de aplicaţie şi a structurilor care asigură perfecţionarea pregătirii profesionale şi formarea continuă a personalului militar profesionalizat şi civil din Ministerul Apărării Naţionale;
166.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.157/2005* privind transferul unor competenţe, funcţii şi atribuţii de la Direcţia Financiar-Contabilă la Direcţia Administrativă şi Servicii;
167.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.170/2005* pentru stabilirea priorităţii de înscriere în programul de construire de locuinţe;
168.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.180/2005* pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, pentru personalul civil şi militarii angajaţi pe bază de contract";
169.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.2/2006* privind stabilirea funcţiilor din statele de organizare ale structurilor din Ministerul Apărării Naţionale prevăzute cu grade de generali şi amirali;
170.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.11/2006* pentru aprobarea "I.M.-3/18, Norme privind continuarea studiilor în vederea obţinerii licenţei, în cadrul studiilor universitare de licenţă, de către ofiţerii absolvenţi ai şcolilor militare de ofiţeri activi cu durata de 3 sau 4 ani";
171.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2006* pentru aprobarea "D.I.-3, Instrucţiuni privind valorificarea unor imobile aflate în proprietatea privată a Ministerului Apărării Naţionale prin asociere în participaţiune", cu modificările ulterioare;
172.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.79/2006* pentru aprobarea "I.M.-3/7, Metodologia continuării studiilor în colegiile militare liceale";
173.Ordinul ministrului apărării nr. M.120/2006* pentru aprobarea "M.R.U.-2/2, Criterii privind compunerea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale", cu modificările ulterioare;
174.Ordinul ministrului apărării nr. M.155/2006* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind procedura de acordare de către centrele militare a ajutorului social soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu";
175.Ordinul ministrului apărării nr. M.3/2007* privind acordarea sporului prevăzut de art. 38 din Legea nr. 138/1999 unor cadre militare din sistemul U.M.02520 Bucureşti;
176.Ordinul ministrului apărării nr. M.6/2007* pentru aprobarea Concepţiei privind înfiinţarea de magazine militare în Armata României, cu modificările ulterioare;
177.Ordinul ministrului apărării nr. M.18/2007* privind constituirea Grupului de management pentru elaborarea Planului Strategic al Ministerului Apărării Naţionale în domeniul administraţiei publice de la nivel central, cu modificările ulterioare;
178.Ordinul ministrului apărării nr. M.28/2007* pentru stabilirea responsabilităţilor în relaţia Ministerului Apărării Naţionale cu Departamentul pentru Afaceri Europene în scopul fundamentării poziţiilor României înaintea instituţiilor şi instanţelor comunitare, în procedurile precontencioase şi contencioase, cu modificările ulterioare;
179.Ordinul ministrului apărării nr. M.69/2007* pentru aprobarea unor măsuri organizatorice de funcţionare a centralelor termice în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;
180.Ordinul ministrului apărării nr. M.101/2007* pentru aprobarea "Concepţiei logisticii Armatei României";
181.Ordinul ministrului apărării nr. M.134/2007* pentru aprobarea Planului strategic al Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;
182.Ordinul ministrului apărării nr. M.183/2007* pentru aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea programelor de înzestrare";
183.Ordinul ministrului apărării nr. M.7/2008* privind înfiinţarea şi funcţionarea Grupului de lucru pentru analiza strategică a apărării;
184.Ordinul ministrului apărării nr. M.110/2008 privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării Naţionale pentru preluarea, asigurarea şi gestionarea copreşedinţiei Grupului NATO în Domeniul Neproliferării "NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;
185.Ordinul ministrului apărării nr. M.120/2008 privind sistarea cheltuielilor pentru achiziţionarea de materiale şi obiecte promoţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie 2008;
186.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2009 privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în Armata României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 7 iulie 2009;
187.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.73/2009 pentru stabilirea structurii medicale specializate din Ministerul Apărării Naţionale care preia componenta de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009;
188.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.35/2010 privind constituirea Grupului de lucru sectorial al Ministerului Apărării Naţionale pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 6 aprilie 2010;
189.Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.60/2012* privind constituirea în Ministerul Apărării Naţionale a Comisiei pentru elaborarea actelor normative care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii militare ocupaţionale.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

____
* Ordinul ministrului apărării naţionale menţionat nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 471 din data de 30 iulie 2013