HOTĂRÂRE nr. 143 din 6 martie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.La anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălcăuţi", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 71 şi 72.
2.La anexa nr. 14 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 79 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 80, potrivit anexei nr. 1.
3.La anexa nr. 20 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brodina", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 117 şi 118.
4.Anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
- la poziţia nr. 183, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "aferent centrului after school, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.781 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - izlaz comunal, S - drum sătesc DS 913, E - izlaz comunal, V - Şcoala gimnazială Calafindeşti";
- la poziţia nr. 184, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "aferent staţiei de epurare, situat în extravilanul satului Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 4.079 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - izlaz comunal, S - drum comunal DC 39, E - pârâul Horaiţ, V - izlaz comunal";
- la poziţia nr. 185, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "aferent rezervorului de alimentare cu apă, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.930 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - drum sătesc DS 841, S - izlaz comunal, E - izlaz comunal, V - piaţă ţărănească";
b)la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 189 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 190-195, potrivit anexei nr. 2.
5.La anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorneşti", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 98, potrivit anexei nr. 3.
6.La anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grămeşti", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)se abrogă poziţiile nr. 117 şi 119;
b)la poziţia nr. 119, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Grămeşti, comuna Grămeşti, judeţul Suceava, suprafaţă = 3.011 mp, aferent curţi construcţii Căminul Cultural Grămeşti, cu următoarele vecinătăţi: N - DJ 291 A, S - Teren Primăria Grămeşti, E - S.C. «TUDACOS» - S.R.L., V - moştenitori Apârcioaie Alexandru", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "34";
c)după poziţia nr. 142 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 143, potrivit anexei nr. 4.
7.La anexa nr. 83 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)se abrogă poziţia nr. 46;
b)după poziţia nr. 102 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 103 şi 104, potrivit anexei nr. 5.
8.La anexa nr. 90 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Moldovei", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 70 şi 71.
9.La anexa nr. 92 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vatra Moldoviţei", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 174 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 175 şi 176, potrivit anexei nr. 6.
10.La anexa nr. 102 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iaslovăţ", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 72 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 73-75, potrivit anexei nr. 7.
11.La anexa nr. 104 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălăceana", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 39, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal 22", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Bălăceana, comuna Bălăceana, judeţul Suceava, cu o suprafaţă totală de 44.016 mp, de la km 0+000 până la limita cu satul Vâlcele, comuna Stroieşti, judeţul Suceava, km 3+380", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2004", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.105 mii lei".
Art. II
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

80.

1.3.7

Teren arabil

Situat în comuna Bilca, judeţul Suceava, nr. cadastral 38567, cu vecinătăţi: Nord - uliţa DS 2193; Vest - Muca Corneliu; Sud - Şcoala Generală nr. 1, Est - uliţa DS 2161, în suprafaţă de 1.400 mp

2013

21

Domeniul public al comunei Bilca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2013

ANEXA nr. 2: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

190.

1.6.2

Centru de asistenţă după programul şcolar tip "After School"

Situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, demarat prin programul P.N.D.R., măsura 322, în suprafaţă de 337 mp, cu fundaţii izolate din beton simplu, structură autoportantă pe stâlpi, grinzi de fundare din beton, pereţi din cărămidă cu goluri verticale, şarpantă din lemn, tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan, învelitoare din ţiglă ceramică

2013

1.004,033

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

191.

1.8.8

Staţie de epurare

Situată în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 121 mp

2013

1.125,389

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

192.

1.8.15

Rezervor de apă

Rezervor metalic cu un volum de 200 mc, pe fundaţii izolate din beton simplu, nu deţine lift, amplasat pe o suprafaţă de 70 mp teren, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava

2013

520,560

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

193.

 

Teren

Aferent investiţiei "Înfiinţare teren de sport în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava", în suprafaţă de 5.784 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - izlaz comunal; Sud - drum sătesc DS 913; Est - izlaz comunal; Vest - centru de asistenţă după programul şcolar tip "After School"

2013

6.999

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

194.

 

Teren

Aferent investiţiei "Alimentare cu apă", situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.396 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - Lazurca Vasile; Sud - teren domeniu public comuna Calafindeşti; Est - drum exploatare DE 415; Vest - Racolţa Augustin

2013

14.376

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

195.

 

Teren

Aferent investiţiei "Alimentare cu apă", situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.500 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - Teren domeniu public comuna Calafindeşti; Sud - Lazurca Margareta; Est - Bujdei Călin; Vest - Drum exploatare DE 415

2013

6.750

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

ANEXA nr. 3: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorneşti

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

98.

1.3.7.

Teren

Situat în intravilanul comunei Dorneşti, judeţul Suceava,în suprafaţă de 1.000 mp, ocupat de rezervor distribuţie apă potabilă, cu următoarele vecinătăţi: Nord - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; Sud - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; Vest - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; Est - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava.

2008

14,320

Domeniul public al comunei Dorneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

ANEXA nr. 4: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grămeşti

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

143.

1.3.7.

Teren

Situat în satul Grămeşti, comuna Grămeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.300 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - teren curte Cămin Cultural Grămeşti; Sud - teren Primăria Grămeşti; Est - teren curte Căminul Cultural Grămeşti; Vest - D.S. 1369.

1991

26,00

Domeniul public al comunei Grămeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2013

ANEXA nr. 5: COMPLETĂRI a Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

103.

1.6.2.

Clădire "Centru de informare turistică"

Situată în comuna Suceviţa, judeţul Suceava, în suprafaţă de 88 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, parter, cu următoarele vecinătăţi: N - teren domeniu public, S - parcare; E - domeniul public, V - domeniul public.

2013

308

Domeniul public al comunei Suceviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2013

104.

1.3.7.

Teren

Situat în comuna Suceviţa, judeţul Suceava, la "Stadion", identic cu parcela cadastrală 30990, suprafaţă totală = 3.779 mp, cu vecinătăţile: N - proprietăţi particulare, S - drum acces din drumul naţional şi proprietăţi particulare; E - proprietăţi particulare, V - proprietăţi particulare.

1955

174

Domeniul public al comunei Suceviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2013

ANEXA nr. 6: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vatra Moldoviţei

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

175.

1.6.4.

Clădire "Centru local de informare şi promovare turistică"

Situată în intravilanul comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, tip D+P, din cărămidă, cu suprafaţă desfăşurată de 168 mp

2013

640,48

Domeniul public al comunei Vatra Moldoviţei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2013

176.

1.6.8.

Clădire "Centru de zi pentru copii"

Situată în intravilanul comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, tip parter, din cărămidă, cu suprafaţă desfăşurată de 359 mp

2013

806,44

Domeniul public al comunei Vatra Moldoviţei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2013

ANEXA nr. 7: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iaslovăţ

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

73.

1.3.7.1.

Drum

Îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.092 mp, de la drum naţional 2 K până la DC 42 E

2002

15

Domeniul public al comunei Iaslovăţ, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

74.

1.3.7.3.

Drum

Drum de acces la exploataţiile agricole, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, compus din 22 de podeţe, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, suprafaţa = 16.775 mp, de la locuinţa numitului Atudorei Ioan până la hotarul cu comuna Burla, judeţul Suceava

2013

3.200,247

Domeniul public al comunei Iaslovăţ, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2013

75.

1.3.7.3.

Drum

Drum de acces la exploataţiile agricole, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, compus din 5 podeţe, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, suprafaţa = 13.630 mp, de la locuinţa numitului Secrieri Petru până la hotarul cu satul Bodnăreni, comuna Arbore, judeţul Suceava

2013

1.904,522

Domeniul public al comunei Iaslovăţ, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2013

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 31 martie 2014