RECTIFICARE din 8 septembrie 2015 în anexa "Datele de identificare a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, a căror valoare de Inventar se modifică drept urmare a reevaluării" la Hotărârea Guvernului nr. 527/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2015
În anexa "Datele de identificare a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării" la Hotărârea Guvernului nr. 527/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2015, se face următoarea rectificare:
- la valoarea de inventar actualizată a imobilului cu nr. MFP 101.490 şi nr. de cadastru intern 45-178, în loc de: "118.975,08 lei" se va citi: "1.118.975,08 lei".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 8 septembrie 2015