AMENDAMENT nr. 5 din 13 octombrie 2014 la addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie şi control (NAEW&C)*)
______
*) Traducere.
Având în vedere faptul că Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul NATO privind Programul comun NATO E-3A a intrat în vigoare la 6 decembrie 1978,
ţinând cont că MMOU a fost amendat printr-un addendum intrat în vigoare la 7 decembrie 1990 privind modernizarea Sistemului NAEW&C,
luând în considerare faptul că addendumul a fost amendat pentru a include Programul de modernizare pe termen mediu, începând cu data de 13 august 1997,
având în vedere că addendumul a fost amendat pentru a creşte plafonul contribuţiei pentru Programul pe termen mediu, începând cu data de 8 aprilie 2004,
luând în considerare faptul că addendumul a fost amendat la 14 februarie 2006 pentru a executa ca cerinţă operaţională urgentă un proiect de contramăsuri infraroşu,
ţinând cont că addendumul a fost amendat la 8 iulie 2010 pentru modernizarea Sistemului NAEW&C prin implementarea unui program de dezvoltare în continuare,
având în vedere faptul că statele membre NAPMO au înfiinţat o autoritate unică de control al configuraţiei şi un comitet unic de control al configuraţiei în baza Memorandumului de înţelegere privind operaţiile şi sprijinul, aşa cum a fost modificat în 2003,
luând în considerare MMOU aşa cum a fost suplimentat şi amendat pentru aderarea Spaniei de la data de 11 decembrie 1998, cu amendamentul ulterior de la 29 iulie 2005,
ţinând cont de MMOU aşa cum a fost suplimentat şi amendat pentru aderarea Ungariei de la data de 22 decembrie 2005,
având în vedere MMOU aşa cum a fost suplimentat şi amendat pentru aderarea Poloniei de la data de 29 decembrie 2006,
luând în considerare MMOU aşa cum a fost suplimentat şi amendat pentru aderarea României de la data de 10 decembrie 2009,
având în vedere MMOU aşa cum a fost suplimentat şi amendat pentru aderarea Cehiei de la data de 16 decembrie 2010,
ţinând cont de anunţul Canadei cu privire la retragerea sa din Programul de modernizare NAEW&C de la data de 1 septembrie 2012 şi de ajustarea în consecinţă a contribuţiei sale de la data respectivă,
luând în considerare faptul că statele membre NAPMO care au rămas în program, fără a prejudicia posibilitatea de a pune altfel fonduri la dispoziţia NAPMO, au convenit să îşi ajusteze procentele cotelor-părţi din contribuţie fără ca actualele lor contribuţii financiare să crească,
având în vedere că statele membre recunosc contribuţia Canadei de 15,9 milioane1 de dolari SUA la Programul de continuare a dezvoltării; şi
1(FUP) Contribuţie de 15,9 milioane USD. Fără contribuţia canadiană FUP s-ar fi confruntat cu un deficit de 62,4 milioane USD rezultând fonduri în sumă totală de 765,6 milioane USD. Cu contribuţia Canadei de 15,9 milioane USD, suma FUP este limitată de la suma iniţială de 828 de milioane USD la o sumă acoperită de 781,5 milioane. Toate cifrele sunt exprimate la valoarea anului de bază 2010.
ţinând cont de faptul că statele membre NAPMO care au rămas în program au convenit să amendeze addendumul pentru a ajusta procentele cotelor-părţi din contribuţie, menţinând actuala lor contribuţie financiară la nivelele stabilite anterior,
convin în continuare după cum urmează:
Art. 1
a.Se amendează secţiunea a IV-a, Aranjamente financiare, alineatul 1.a, cu privire la plafonul contribuţiei pentru Programul de continuare a dezvoltării, care se va citi: "Plafonul contribuţiei pentru Programul de dezvoltare în continuare (FUP), ca şi administrarea, este acoperit cu 781,5 milioane USD la valoarea anului de bază 2010. Această sumă include o contribuţie canadiană de 15,9 milioane USD, efectuată anterior retragerii Canadei din NAPMO." Suma rezultată de 765,6 milioane USD la valoarea anului de bază 2010 va fi împărţită potrivit alineatului 1.b de mai jos.
b.Se amendează procentajul privind împărţirea costurilor din alineatul 1.b, coloana a patra, care se va citi:

"NAŢIUNI

PROCENTAJ FUP

BELGIA

3,3049

REPUBLICA CEHĂ

1,3237

DANEMARCA

1,9542

GERMANIA

27,4539

GRECIA

0,6041

UNGARIA

0,8939

ITALIA

8,1434

LUXEMBURG

0,1053

OLANDA

3,6571

NORVEGIA

1,4240

POLONIA

3,1549

PORTUGALIA

0,6801

ROMÂNIA

1,6561

SPANIA

3,5390

TURCIA

1,5867

SUA

40,5205

TOTAL

100,0000"

Art. 2
Se amendează secţiunea a V-a, Beneficii industriale, prin înlocuirea termenului "European/Canadian" cu termenul "European".
Art. 3
Se amendează, în anexa I la addendum, alineatul A.2., care se va citi: "Secţiunea a VI-a, alineatele 2, 3 şi 6."
Art. 4
Prezentul amendament, convenit în conformitate cu secţiunea a VII-a a addendumului la MMOU, va intra în vigoare la data ultimei semnături.
-****-
Pentru Guvernul Belgiei: indescifrabil
Data: -
Pentru Guvernul Republicii Cehe: indescifrabil
Data: 20 mai 2014
Pentru Guvernul Danemarcei: Per Pugholm Olsen, general-locotenent, comandant al Organizaţiei Daneze pentru Achiziţii şi Logistică pentru Apărare
Data: 11 decembrie 2013
Pentru Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania: indescifrabil
Data: 31 august 2014
Pentru Guvernul Greciei: colonel (aviaţie) Stylianos Amourgianos, director HAFGS/C4, reprezentantul elen în NAPMO BoD
Data: 23 septembrie 2014
Pentru Guvernul Ungariei: indescifrabil
Data: 21 februarie 2014
Pentru Guvernul Italiei: general de flotilă aeriană Stefano Vito, şeful departamentului nr. 4 - Logistică, Statul Major al Aviaţiei
Data: 14 februarie 2014
Pentru Guvernul Luxemburgului: ministrul apărării, Etienne Schneider
Data: 16 decembrie 2014
Pentru Guvernul Olandei: indescifrabil
Data: 25 februarie 2014
Pentru Guvernul Norvegiei: indescifrabil
Data: 3 ianuarie 2014
Pentru Guvernul Poloniei: indescifrabil
Data: 11 iunie 2015
Pentru Guvernul Portugaliei: indescifrabil
Data: 20 septembrie 2013
Pentru Guvernul României: Mircea Duşa, ministrul apărării naţionale/"Sub condiţia aprobării"
Data: 13 octombrie 2014
Pentru Guvernul Spaniei: şeful Programului NAEW Spania
Data: 10 ianuarie 2014
Pentru Guvernul Turciei: indescifrabil
Data: 6 martie 2015
Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii: indescifrabil
Data: 4 februarie 2014
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 161 din data de 2 martie 2016