HOTĂRÂRE nr. 605 din 23 iulie 2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani" la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- după anexa nr. 1.25 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Săveni" se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai judeţului Botoşani, aflate în administrarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii «Mihai Eminescu»", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ: INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu"
(- Anexa nr. 1.26 la anexa nr. 1)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
(lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1.

1.6.2

Casa părintească

Suprafaţa = 150,13 mp
Nr. încăperi = 5 Zidărie: cărămidă
Un singur nivel Acoperiş: tablă cupru

2011

44.194,20

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

2.

1.6.2

Bisericuţa familiei, mormintele părinţilor şi ale celor 2 fraţi şi cenotaful poetului

Suprafaţa = 74,00 mp Nr. încăperi = 1 Zidărie: cărămidă Acoperiş: draniţă Fundaţia consolidată în 1996

2011

32.879,91

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

3.

1.6.2

Casa ţărănească de epocă

Suprafaţa = 135,24 mp
Nr. încăperi = 3 cu cerdac
Zid: cărămidă Acoperiş: tablă zincată
Fundaţia consolidată în 1997

2011

57.655,10

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

4.

1.6.2

Clădirea Muzeului "Mihai Eminescu"

Suprafaţa construită la sol = 560,49 mp
3 niveluri

Zid: structură grinzi cu BCA

Acoperiş: tablă zincată

2011

1.819.129,35

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

5.

1.6.2

Clădirea Bibliotecii Naţionale

Suprafaţa construită la sol = 764,26 mp
2 niveluri
Zid: cărămidă Acoperiş: tablă zincată

2011

1.174.157,85

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

6.

1.6.2

Amfiteatru în aer liber

Suprafaţa = 710,20 mp
Nr. locuri = 565 Structura: beton armat cu scaune rabatabile

2011

462.257,43

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

7.

1.3.7.1

Drum, parcări, alei carosabile, alei pietonale şi trotuare

Acces carosabil din piatră brută în suprafaţă de 910,00 mp; parcare cu strat asfaltic în suprafaţă de 864,00 mp

2001

172.901,68

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53,530 din 31.10.2013

8.

1.7.1.2

Reţea electrică exterioară

Corpuri de iluminat înalte 25 de bucăţi Corpuri de iluminat pitice 42 de bucăţi

2001

65.122,15

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

9.

1.6.6

Amenajări exterioare

Sistem de ziduri şi pergole decorative, garduri metalice

2001

192.511,37

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

10.

1.3.7.1

Alei pietonale şi trotuare

Alei din piatră brută în suprafaţă de 1.100,00 mp; alei din mozaic spălat în suprafaţă de 1.150,00 mp; trotuare adiacente clădirilor în suprafaţă de 217,00 mp

2001

199.245,28

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

11.

1.6.1.1

Grup sanitar exterior, alimentare cu apă şi canalizare

Zidărie portantă din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă cu Sc = 62,13 mp.
Cameră pompe şi rezervor cu suprafaţă de 39,00 mp, puţ de captare apă cu suprafaţa de 10,52 mp

2001

254.566,21

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

12.

1.6.4

Laborator restaurare lemn

Zidărie portantă din bolţari, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă cu Sc= 106,39 mp

2001

22.816,45

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

13.

1.10

Beci

Suprafaţa construită la sol 5,66 mp

2003

-

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

14.

1.6.1

Spaţii de cazare

7 căsuţe construite din zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare de tablă zincată cu suprafaţa de 81,79 mp/căsuţă

2005

1.917.541,28

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

15.

0.1.1.

Teren aferent Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii.. Mihai Eminescu"

Situat în satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani,

S = 25.419 mp, din care
Sc = 7.431,55 mp

2011

-

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

     

TOTAL 6.414.978,26

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 564 din data de 30 iulie 2014