RECTIFICARE din 16 februarie 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.893/2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2015
În cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.893/2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2015, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 1 la metodologie, la pct. 4, în loc de:
"23-31 aprilie 2015"
se va citi:
"23-31 martie 2015".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 119 din data de 16 februarie 2015