RECTIFICARE din 13 aprilie 2016 în anexa nr. 1 (Structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului) la Hotărârea Guvernului nr. 155/2016 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 22 martie 2016
În anexa nr. 1 (Structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului) la Hotărârea Guvernului nr. 155/2016 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 22 martie 2016, se fac următoarele rectificări:
- în loc de: "DIRECŢIA ADMINISTRATIV PATRIMONIU" se va citi: "DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU":
- în loc de: "SERVICIUL RECONSTRUIREA PROPRIETĂŢII" se va citi: "SERVICIUL RECONSTITUIREA PROPRIETĂŢII".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 278 din data de 13 aprilie 2016