HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice se stabileşte potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocaţia zilnică de hrană se suportă din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială.
Art. 2
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile private de asistenţă socială se stabileşte cel puţin la nivelul prevăzut în anexa pentru instituţiile publice de asistenţă socială.
Art. 3
În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum al alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin prezenta hotărâre.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: NIVELURILE alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice

Nr. crt.

Instituţia publică de asistenţă socială

Nivelul alocaţiei zilnice de hrană - lei/zi şi persoană

A.

INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI

 

1.

Instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi

16,6

B.

INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE

 

1.

Cămine pentru persoane vârstnice

16,6

 

2.

Cantine de ajutor social

12,0

 

3.

Alte instituţii publice de asistenţă socială cu regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilităţi

16,6

C.

INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ

16,6

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 21 octombrie 2014