REGLEMENTĂRI TEHNICE din 21 februarie 2013 "Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în construcţii, indicativ GE 058 - 2012 - Comasare/Revizuire C6 -1986, C 223 -1986, GP 073 - 2002"
CAPITOLUL 1: 1. Obiect
1.1.Prezentul ghid cuprinde principiile de proiectare şi execuţie ale finisajelor exterioare şi interioare, realizate cu produse de finisare ceramice - plăci ceramice glazurate sau neglazurate, presate ori extrudate, aderente, respectiv aplicate prin lipire cu diverse produse speciale, destinate clădirilor, în mediu fără factori poluanţi deosebiţi.
1.2.Prezentul ghid cuprinde numai lucrările de placaje ceramice realizate la pereţii interiori şi exteriori ai clădirilor, inclusiv la elementele de mascare a ţevilor, conductelor şi obiectelor sanitare.
1.3.Ghidul nu se referă la:
- sistemele de termoizolare exterioare cu finisaje din plăci ceramice;
- pardoseli executate cu plăci ceramice.
1.4.Documentele de referinţă sunt enumerate în anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare tehnică.
CAPITOLUL 2: 2. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului ghid se adresează producătorilor, proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici atestaţi, executanţilor, responsabililor tehnici cu execuţia atestaţi, proprietarilor, administratorilor şi utilizatorilor lucrărilor de construcţii, precum şi autorităţilor administraţiilor publice şi organismelor de control.
CAPITOLUL 3: 3. Definiţii. Terminologie
3.1.Finisaje ceramice aderente - Placaje ceramice aderente
Finisaje realizate sub formă de placaje ceramice aplicate pe suporturi (pereţi interiori/exteriori), alcătuite din plăci ceramice de diferite forme şi dimensiuni, montate prin lipire cu adezivi specifici şi prevăzute cu rosturi rigide şi elastice.
3.2.Plăci ceramice pentru finisaje ceramice
Plăci subţiri realizate din argilă, silice, fondanţi, coloranţi şi alte materii prime minerale, care după concasare, sortare, amestecare, umezire etc. sunt prelucrate de obicei la temperatura ambiantă, prin presare (B), extrudare (A). Se usucă apoi şi se ard la temperatură înaltă suficientă pentru a atinge proprietăţile cerute. Plăcile ceramice exterioare pot fi neglazurate (UGL) sau glazurate (GL), acestea din urmă putând fi realizate prin monocoacere ori dublă coacere. Sunt neinflamabile şi nealterabile la lumină.
Plăcile ceramice neglazurate includ şi plăcile ceramice din gresie porţelanată - plăci ceramice vitrifiate în întreaga lor masă, la temperaturi înalte, de peste 1.200°C. Plăcile ceramice glazurate includ şi plăcile ceramice porţelanate glazurate - plăci ceramice din gresie porţelanată care sunt supuse unei etape suplimentare de realizare a unui strat de glazură pe suprafaţa lor.
NOTA:
O placă complet vitrifiată este o placă ceramică cu absorbţie de apă mai mică de 0,5%.
3.3.Plăci ceramice presate uscat
Plăci ceramice obţinute dintr-un amestec fin măcinat şi presate în matriţe la presiune înaltă; pot fi glazurate şi neglazurate, (clasificate în B)
3.4.Plăci ceramice extrudate
Plăci fasonate într-un extruder din masă în stare plastică, banda obţinută fiind tăiată în plăci de lungime prestabilită. Pot fi glazurate şi neglazurate, (clasificate în A)
3.5.Plăci ceramice obţinute prin "monocoacere"
Plăci ceramice glazurate la care stratul de bază şi glazura sunt supuse concomitent coacerii
3.6.Plăci ceramice obţinute prin "dublă coacere"
Plăci ceramice glazurate la care stratul de bază şi glazura sunt supuse coacerii în două etape succesive
3.7.Glazură
Înveliş cu caracter vitros al unei plăci ceramice care este practic impermeabil
3.8.Harisare
Formarea de fisuri în stratul de glazură al plăcilor ceramice glazurate, având aspectul unui fir de păr, limitate la suprafaţa glazurată a unei plăci ceramice
3.9.Dimensiune nominală
Dimensiune utilizată pentru descrierea plăcilor ceramice.
3.10.Dimensiune de fabricaţie
[simbol W]
Dimensiunea unei plăci ceramice obţinută în fabricaţie şi care trebuie să se încadreze în limitele permise
NOTA:
Dimensiunea de fabricaţie este specificată prin: lungime, lăţime şi grosime.
3.11.Dimensiune reală
Dimensiune obţinută prin măsurarea plăcii ceramice în conformitate cu SR EN ISO 10545-2:1999
3.12.Dimensiune de coordonare
[simbol C]
Dimensiunea de fabricaţie a plăcii ceramice plus lăţimea rostului
3.13.Toleranţă
Diferenţa dintre dimensiunile-limită admisibile ale plăcilor ceramice.
3.14.Adezivi
Substanţe nemetalice, capabile să unească materiale prin lipirea suprafeţelor (adezivitate) astfel încât să se realizeze o rezistenţă internă adecvată (coeziune)
Notare:
a)C1: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală;
b)C1E: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală şi timp deschis (open time) extins;
c)C1F: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă;
d)C1FT: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă şi alunecare redusă;
e)C2: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare;
f)C2E: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit cu caracteristică suplimentară timp deschis (open time) extins;
g)C2F: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare;
h)C2S1: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit deformabil;
i)C2S2: Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit înalt deformabil;
j)C2FT: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare şi alunecare redusă;
k)C2FTS1: Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire rapidă îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare, flexibilitate şi alunecare redusă;
l)D1: Adeziv în dispersie cu întărire normală;
m)D1E: Adeziv în dispersie cu întărire normală şi timp deschis (open time) extins;
n)D1T: Adeziv în dispersie cu întărire normală cu alunecare redusă;
o)D2: Adeziv în dispersie îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare;
p)D2T: Adeziv în dispersie îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare şi alunecare redusă;
q)D2TE: Adeziv în dispersie îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare, alunecare redusă şi timp deschis (open time) extins;
r)R1: Adeziv pe bază de răşini reactive cu întărire normală;
s)R1T: Adeziv pe bază de răşini reactive cu întărire normală şi alunecare redusă;
t)R2: Adeziv pe bază de răşini reactive îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare;
u)R2T: Adeziv pe bază de răşini reactive îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare şi alunecare redusă.
3.15.Mortare pentru rosturi (Chituri pentru rosturi)
Produse pe bază de lianţi micşti (anorganici şi organici) sau numai pe bază de lianţi organici în amestec cu materiale de umplutură, utilizate pentru umplerea rosturilor rigide şi elastice ale placajelor ceramice
3.16.Mortar de rosturi (chit pentru rosturi) pe bază de lianţi minerali (CG)
Amestec de lianţi hidraulici, agregate, aditivi anorganici şi organici amestecat numai cu apă sau alt lichid, chiar înainte de utilizare
Mortarele de rosturi (chiturile de rosturi) pe bază de lianţi minerali sunt clasificate şi notate cu următoarele simboluri:
CG1 - Mortar de rosturi (chit de rosturi) normal
CG2 - Mortar de rosturi îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare
CG2W - Mortar de rosturi îmbunătăţit cu caracteristici suplimentare de absorbţie redusă de apă
3.17.Mortar de rosturi (chit pentru rosturi) pe bază de răşini reactive (RG)
Amestec de răşini sintetice, agregate, aditivi anorganici şi organici care se întăresc prin reacţie chimică. Mortarele de rosturi (chiturile pentru rosturi) sunt fabricate ca produse monocomponente sau în mai multe componente.
3.18.Absorbţie de apă [simbol E]
Procentul masic de apă absorbită de plăcile ceramice/mortarele de rosturi, măsurat în conformitate cu SR EN ISO 10545-3:1999/SR EN 12808-5:2009
3.19.Tixotropie
Fenomene specifice sistemelor coloidale structurate, caracterizate prin transformarea reversibilă a acestora din geluri în soluri (fluidizare) în prezenţa unor acţiuni mecanice şi invers, cu refacerea structurii vâscos-elastice, după încetarea acestor acţiuni
Proprietatea este utilizată în mod favorabil în cazul adezivilor pentru placaje, unde împiedică tendinţa de curgere pe verticală a acestora după aplicare.
CAPITOLUL 4: 4. Proiectarea finisajelor ceramice
4.1.Produse utilizate la executarea finisajelor ceramice - placaje ceramice interioare/exterioare
4.1.1.Plăci ceramice (conform SR EN 14411:2007)
Plăcile ceramice la care se referă prezentul ghid se clasifică astfel:
a)după formă: plăci ceramice dreptunghiulare, pătrate sau cu alte forme geometrice, având laturi rectilinii ori neregulate, cu muchii ascuţite sau rotunjite;
b)după dimensiuni: plăci ceramice cu dimensiuni modulate sau nemodulate;
c)după tehnologia de fabricaţie: plăci ceramice presate sau extrudate;
d)după absorbţia de apă: conform tabel 1 (Clasificarea plăcilor ceramice interioare/exterioare după absorbţia de apă şi metoda de fabricaţie, din SR EN 14411:2007).
Tabelul 1: Clasificarea plăcilor ceramice interioare/exterioare după absorbţia de apă şi metoda de fabricaţie, din SR EN 14411:2007 (anexele A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M)

Metoda de fabricaţie

Grupa I

E < = 3%

Grupa IIa

3% < E < = 6%

Grupa IIb

6% < E < = 10%

Grupa III

E > 10%

Plăci ceramice interioare

A

Extrudare

Grupa AIa

E < = 0,5%

(Anexa M)

Grupa AIb

0,5% < E < = 3% (Anexa A)

Grupa AIIa-1a)

(Anexa B)

Grupa AIIb-1a) (Anexa D)

Grupa AIII

(Anexa F)

Grupa AIIa-2a) (Anexa C)

Grupa AIIb-2a) (Anexa E)

B

Presare uscată

Grupa BIa

E < = 0,5%

(Anexa G)

Grupa BIIa

(Anexa J)

Grupa BIIIa

(Anexa K)

Grupa BIIIb)

(Anexa L)

Grupa BIb

0,5% < E < = 3% (Anexa H)

Plăci ceramice exterioare

A

Extrudare

Grupa AIa

E < = 0,5%

(Anexa M)

Grupa AIb

0,5% < E < = 3%

(Anexa A)

Grupa AIIa-1a)

(Anexa B)

-

-

Grupa AIIa-2a) (Anexa C)

-

-

B

Presare uscată

Grupa BIa

E < = 0,5%

(Anexa G)

Grupa BIIa

(Anexa J)

-

-

Grupa BIb

0,5% < E < = 3% (Anexa H)

a)Grupele AIIa şi AIIb sunt împărţite în două părţi (partea 1 şi partea 2) având specificaţii de produs diferite.
b)Grupa BIII acoperă numai plăci glazurate. Există o producţie redusă de plăci şi dale ceramice presate uscat, neglazurate, la care absorbţia de apă este mai mare de 10%, care nu sunt acoperite de standardul european şi de prezentul ghid.
4.1.2.Produse pentru lipire (Adezivi) conform SR EN 12004:2008
4.1.2.1.Adezivi pe bază de lianţi minerali (C)
Aceştia pot fi:
a)monocomponenţi, pe bază de ciment, materiale de umplutură (de exemplu: silice, carbonaţi, nisip etc.), răşini polimerice şi diverşi aditivi organici pentru tixotropie, reţinere de apă etc.; aceste produse se livrează sub formă de pulbere, urmând a fi amestecate cu apă în proporţiile indicate de producător, la locul de punere în operă;
b)bicomponenţi, cu componente predozate, respectiv o componentă în pulbere pe bază de ciment, materiale de umplutură (de exemplu: silice, carbonaţi, nisip etc.) şi diverşi aditivi organici pentru tixotropie, reţinere de apă etc. şi o componentă lichidă din răşină sintetică (organică), care se adaugă la locul de punere în operă, de regulă fără adaos de apă.
Observaţie: Răşina organică poate fi procurată şi separat, fiind utilizată la prepararea mortarelor adezive la locul de punere în operă, conform reţetei indicate de producătorul său.
4.1.2.2.Adezivi în dispersie (D): amestec de lianţi organici sub forma unor dispersii apoase de polimeri, aditivi organici şi umpluturi minerale. Amestecul este gata de utilizare.
4.1.2.3.Adezivi pe bază de răşini reactive (R): amestec de răşini sintetice, materiale de umplutură minerale şi aditivi organici la care întărirea şi reticularea apar prin reacţii chimice; pot fi monocomponenţi sau bicomponenţi cu componentele predozate, respectiv o componentă pe bază de răşini sintetice (organice) reactive, materiale de umplutură, aditivi organici şi o componentă lichidă pe bază de răşini organice - întăritorul care se adaugă la locul de punere în operă pentru întărirea şi reticularea acestora.
4.1.3.Mortare pentru rosturi (Chituri pentru rosturi) conform SR EN 13888:2009
a)Chituri pentru rosturi rigide
Produse speciale realizate sub formă de pulbere, în diverse culori, care se amestecă la locul de punere în operă cu apă sau eventual cu o componentă lichidă pe bază de răşini sintetice (organice); aceste produse sunt concepute în funcţie de dimensiunile rosturilor, respectiv pentru rosturi reduse (< = 2 mm) sau pentru rosturi largi (2 mm - 15 mm). Sunt fabricate în diverse culori.
b)Chituri pentru rosturi elastice
Produse speciale elastice, rezistente la factorii de mediu exterior, pe bază de elastomeri (răşini siliconice, tiocolice, poliuretanice etc.), realizate sub formă de paste tixotropice. Sunt fabricate în diverse culori.
c)Produse pentru ajustarea adâncimii rosturilor
Produse speciale sub formă de cordoane din materiale plastice, utilizate în scopul micşorării adâncimii prea mari a unor rosturi elastice (de exemplu: cordon pe bază de polietilenă expandată).
4.2.Principii de proiectare a finisajelor ceramice - placaje ceramice interioare/exterioare
4.2.1.Proiectarea de specialitate a placajelor ceramice interioare/exterioare se realizează în funcţie de tema de proiectare elaborată de către beneficiar, care trebuie să cuprindă:
a)cerinţele utilizatorului;
b)destinaţia clădirii/spaţiilor respective;
c)solicitările exterioare la care va fi supus placajul în timpul exploatării (orientarea geografică a suprafeţelor exterioare placate, temperaturi ridicate/scăzute, umiditate temporară sau prelungită etc.);
d)dimensiunile suprafeţelor ce urmează să fie placate, înălţimea pereţilor placaţi;
e)structura stratului-suport al placajului, natura materialelor ce îl alcătuiesc;
f)data terminării execuţiei suportului placajului.
4.2.2.La elaborarea documentaţiei de execuţie pentru placaje ceramice interioare/exterioare, proiectantul de specialitate va respecta prevederile prezentului ghid şi ale reglementărilor tehnice conexe, ţinând cont de cerinţele de performanţă ale placajelor ceramice interioare/exterioare, prezentate în tabelele 3, 4, 5, 6, 7 şi 8, şi de respectarea principiilor de proiectare.
Pentru obţinerea unui perete cu aspect corespunzător, atunci când se prevăd placaje parţiale, proiectanţii vor ţine seama la proiectare de posibilitatea racordării suprafeţelor placate cu cele adiacente.
4.2.3.Placajele ceramice prin concepţia lor de alcătuire trebuie să asigure următoarele cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor:
a)securitate la incendiu;
b)igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
c)siguranţă şi accesibilitate în exploatare.
4.2.4.Placajele ceramice interioare/exterioare sunt alcătuite din:
a)strat-suport;
b)adezivi, amorse pentru pregătirea suportului (opţional);
c)plăci ceramice;
d)mortare pentru rosturi rigide şi elastice (chituri pentru rosturi).
Exemplificarea alcătuirii generale a unui placaj ceramic este prezentată în Figura 1 şi Figura 2 a) şi b)
Figura 1 Alcătuire placaj ceramic - secţiune verticală
1.Plăci ceramice
2.Chit pentru rosturi rigide
3.Adeziv
4.Suport
Figura 2 Alcătuire placaj ceramic
a)Secţiune orizontală
1.Suport
2.Adeziv
3.Plăci ceramice
4.Chit pentru rosturi rigide
b)Vedere
3.Plăci ceramice
4.Chit pentru rosturi rigide
La proiectarea placajelor ceramice pe faţade ce închid la interior spaţii cu procese umede se vor lua măsuri de împiedicare a pătrunderii vaporilor de apă prin prevederea de bariere contra vaporilor sau măsuri de eliminare a acestora prin prevederea unor canale de ventilaţie.
4.2.5.Stratul-suport interior sau exterior este realizat conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare, din diferite materiale, după cum urmează:
a)tencuieli din mortare tradiţionale pe bază de ciment ori din mortare predozate minerale sau organice, aplicate pe suporturi din beton monolit ori prefabricat sau pe zidărie din cărămidă/BCA;
b)gips-carton;
c)plăci subţiri pe bază de ciment.
Observaţii:
a)Nu se admite sub niciun motiv aplicarea plăcilor ceramice direct pe suport din beton (monolit, prefabricat) sau zidărie (din cărămidă, BCA) fără executarea unui strat de tencuială corespunzătoare (subţire sau groasă). În cazul în care stratul-suport este realizat din BCA, din materiale cu coeficienţi de dilatare termică diferiţi sau, dacă situaţia de fapt impune o grosime mai mare de 25 mm, tencuielile din mortare tradiţionale vor fi armate constructiv cu plase de armătură, iar cele din mortare predozate vor respecta indicaţiile producătorului.
b)în funcţie de cerinţele higrotermice şi acustice ale spaţiilor în care se execută placajele ceramice se vor prevedea, conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare şi proiectului de arhitectură, straturi intermediare specifice: bariere contra vaporilor, termoizolaţii, hidroizolaţii etc.
Exemplificarea alcătuirii unor placaje ceramice (cu introducere de straturi intermediare) la soclul clădirii sau la pereţi interiori în camere umede este prezentată în Figura 3 (a) şi (b).

(a)

(b)

Figura 3. Alcătuire placaje ceramice (cu introducere de straturi intermediare)
a)La soclul clădirii
1 - Amorsa pentru membrană hidroizolantă
2 - Membrană hidroizolantă bituminoasă
3 a, b - Grund (masă de şpaclu) armat cu plasă din fibre de sticlă (aplicat peste polistiren extrudat)
4 - Hidroizolaţie flexibilă (pe bază de ciment)
5 - Adeziv pentru plăci ceramice
6 - Plăci ceramice
S - Strat-suport
b)Pe pereţi interiori din spaţii umede
1 - Amorsa pentru tratare suport
2 - Bandă de etanşare flexibilă (aplicată dacă există rosturi în suport)
3 - Hidroizolaţie flexibilă (pe bază de ciment)
4 - Adeziv pentru plăci ceramice
5 - Plăci ceramice
S - Strat-suport
4.2.6.Alegerea adezivilor prezentaţi la pct. 4.1.2 se face în funcţie de indicaţiile din fişa lor tehnică şi ţinând seama de performanţele acestora, precum şi de cerinţele specifice diverselor lucrări privind flexibilitatea, temperatura existentă la aplicare etc.
Principalele criterii de alegere sunt:
a)poziţia stratului-suport: la exteriorul sau interiorul clădirii;
b)natura stratului-suport (mineral sau organic), porozitatea şi vechimea acestuia. În cazul suporturilor exterioare mai puţin absorbante sau vechi, se vor utiliza produse de lipire (adezivi) de tip C2;
c)dimensiunile plăcilor ceramice şi absorbţia de apă a plăcilor ceramice, conform tabelelor 9, 10, 11 şi 12;
d)înălţimea pereţilor placaţi, conform tabelelor 9, 10, 11 şi 12.
4.2.7.Rosturi pentru placaje ceramice
4.2.7.1.Rosturile rigide sunt rosturile care se prevăd între plăcile ceramice.
În funcţie de dimensiunile şi tipul plăcilor ceramice aceste rosturi variază între 2 mm şi 15 mm, conform indicaţiilor producătorilor de produse componente necesare realizării placajelor ceramice; orientativ, dimensiunile rosturilor sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2

Nr. crt.

Dimensiunile plăcilor
- mm -

Adâncimea rosturilor
- mm -

Lăţimea rosturilor
- mm -

1.

100 x 100

6

2

2.

150 x 150

6

3

3.

100 x 200

6

4

4.

200 x 200

8

3

5.

200 x 300

8

6

6.

250 x 250

8

6

7.

300 x 300

8

6

Observaţii:
a)Pentru formatele mari de plăci ceramice, încadrate în grupele BIa şi BIb se recomandă o lăţime a rosturilor de minimum 15 mm.
b)Pentru plăcile ceramice extrudate se recomandă o lăţime a rosturilor de cel puţin 6 mm.
c)Consumurile specifice de material variază în funcţie de dimensiunea rosturilor (lăţimea şi profunzimea) şi de dimensiunea şi grosimea plăcilor. Pentru calculul consumului specific orientativ se utilizează următoarea formulă aproximativă de calcul:
(A+B):(AxB) x C x D x 1,5 = kg/m2,
unde
A = lungimea plăcii (în mm);
B = lăţimea plăcii (în mm);
C = grosimea plăcii (în mm);
D = lăţimea rostului (în mm).
4.2.7.2._
(1)_
Rosturile elastice sunt rosturile de contracţie-dilatare şi trebuie prevăzute pentru:
a)delimitarea/fracţionarea suprafeţelor placate exterioare/ interioare în panouri de cca 3x3 m (exemplificări de scheme privind poziţia rosturilor elastice sunt prezentate în figurile 4 (a) şi (b), 5 (a) şi (b) şi 6;
b)urmărirea rosturilor structurale;
c)racordarea marginilor zonelor placate cu zonele alăturate;
d)preluarea eforturilor suplimentare ce apar în placaje în dreptul intersecţiilor elementelor structurale (ale pereţilor cu planşee, ale pereţilor adiacenţi etc.).
Lăţimea rosturilor trebuie să fie calculată în funcţie de caracteristicile de alungire/revenire ale chitului utilizat, precum şi ţinând cont de deformaţiile datorate dilatării/contracţiei plăcilor ceramice. În cazul plăcilor cu formate mari (S > = 1.600 cm2), rosturile elastice de fracţionare trebuie să fie de minimum 15 mm.
Adâncimea rosturilor trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu lăţimea acestora; în cazul în care este mai mare se va corecta prin introducerea unor cordoane din materiale plastice speciale (de exemplu: cordon pe bază de polietilenă expandată). Rosturile elastice se execută atât la nivelul plăcilor, cât şi în adeziv.
 
Figura 4 (a) şi (b). Exemplificări de scheme privind poziţionarea rosturilor elastice (cazul plăcilor ceramice cu suprafaţa > 1600 cm2)
 
Figura 5 (a) şi (b), Exemplificări de scheme privind poziţionarea rosturilor elastice (cazul plăcilor ceramice cu suprafaţa < 1600 cm2)
a)_
b)_
c)_
Figura 6. Rosturi elastice: a) Aplicarea chitului în rosturi elastice; b) Finisarea chitului flexibil cu soluţie bazică pentru întărirea răşinii polimerice; c) Dezlipirea benzilor autoadezive de protecţie după întărirea chitului flexibil.
(2)_
1.Tabelul 3: Cerinţe de performanţă pentru plăci ceramice (conform SR EN 14411:2007)

Nr. crt.

Cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor

Condiţii tehnice

Criterii de performanţă

Metoda de determinare*)

Formule de calcul

Valoare de prag

0

1

2

3

4

5

6

1.

Securitatea la incendiu

1.1. Comportarea la foc

1.1.1. Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra, încercare cu sursă cu o singură flacără

SR EN ISO 11925-2:2011

-

Rezultatul se foloseşte în proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa fundamentală securitate la incendiu.

1.1.2. Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă

SR EN ISO 9239-1:2010

-

1.1.3. Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitare termică a unui singur obiect arzând

SR EN 13823:2010

-

1.1.4. Clasa de reacţie la foc

SR EN 13501-1 + A1:2010

-

Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

2

Igienă, sănătate şi mediu înconjurător

2.1. Comportare satisfăcătoare la acţiuni ale agenţilor chimici

2.1.1. Determinarea emisiei de plumb şi de cadmiu a plăcilor şi dalelor glazurate

SR EN ISO 10545-15:1999

-

Conform anexei Q din SR EN 14411:2007

3.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

3.1. Comportarea la acţiuni ale agenţilor mecanici (provenite dintr-o exploatare normală)

3.1.1. Forţa de rupere prin încovoiere

SR EN ISO 10545-4:2012

-

- Plăci ceramice presate Grupa B la:
grosime > = 7,5 mm min. 1300 N
grosime < 7,5 mm min. 700 N

- Plăci ceramice presate Grupa B Ib:
grosime > = 7,5 mm min. 1100 N
grosime < 7,5 mm min. 700 N

- Plăci ceramice presate Grupa B IIa:
grosime > = 7,5 mm min. 1000 N
grosime < 7,5 mm min. 600 N

- Plăci ceramice presate Grupa B IIb:
grosime > = 7,5 mm min. 800 N
grosime < 7,5 mm min. 500 N

- Plăci ceramice presate Grupa B III: grosime > = 7,5 mm min. 600 N
grosime < 7,5 mm min. 200 N

- Plăci ceramice extrudate Grupa A Ia:
grosime > = 7,5 mm min. 1300 N
grosime < 7,5 mm min. 600 N

- Plăci ceramice extrudate Grupa A Ib:
grosime > = 7,5 mm min. 1100 N
grosime < 7,5 mm min. 600 N

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/1:
grosime > = 7,5 mm min. 950 N
grosime < 7,5 mm min. 600 N

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/2:
grosime > = 7,5 mm min. 800 N
grosime < 7,5 mm min. 600 N

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/1: min. 900 N

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2: min. 750 N

- Plăci ceramice extrudate Grupa A III: min. 600 N

3.1.2. Rezistenţa la rupere prin încovoiere

SR EN ISO 10545-4:2012

 unde:

Fbl - forţa de încărcare (N);
l2 - distanţa dintre axele reazemelor (mm);
b-lăţimea epruvetei (mm)
h-grosimea epruvetei (mm).

- Plăci ceramice presate Grupa B la:

R > = 35 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 32N/mm2)

- Plăci ceramice presate Grupa B Ib:

R > = 30 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 27N/mm2)

- Plăci ceramice presate Grupa B IIa:

R > = 22 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 20N/mm2)

- Plăci ceramice presate Grupa B IIb:

R > = 18 N/mm2 (orice valoare individuală minimă la 16N/mm2)

- Plăci ceramice presate Grupa B III: grosime > = 7,5 mm min. 12 N/mm2 grosime < 7,5 mm min. 15 N/mm2

- Plăci ceramice extrudate Grupa A Ia:

R > = 28 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 21 N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa AIb:

R > = 23 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 18N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/1:

R > = 20 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 18N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/2:

R > = 13 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 11 N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/1:

R > = 17,5 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 15N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2:

R > = 9 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 8N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa A III:

R > = 8 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 7 N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa AIIb/1:

> = 17,5 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 15N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2:

 > = 9 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 8N/mm2)

- Plăci ceramice extrudate Grupa A III:

 a 8 N/mm2 (orice valoare individuală minimă 7N/mm2)

3.2. Comportarea la acţiuni ale agenţilor chimici

3.2.1. Rezistenţa la pătare

SR EN ISO 10545-14:2002

-

- glazurate: minimum Clasa 3

- neglazurate: să reziste, fără modificări

3.2.2. Rezistenţa chimică la acizi, baze (în concentraţii reduse/ridicate)

SR EN ISO 10545-13:2001

-

- glazurate: să reziste fără modificări, conform cerinţelor

- neglazurate: să reziste fără modificări, conform cerinţelor

3.2.3. Rezistenţa la substanţe chimice de întreţinere, utilizate la curăţenie

SR EN ISO 10545-13:2001

-

- glazurate: minimum clasa GB (prezintă modificări pierderea parţială sau completă a suprafeţei originale)

- neglazurate: minimum clasa UB (prezintă modificări pierderea parţială sau completă a suprafeţei originale)

3.3. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu exteriori/interiori

3.3.1. Rezistenţa la cicluri de îngheţ-dezgheţ a plăcilor ceramice (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncălzite)

SR EN ISO 10545-12:2000

-

Să reziste la 100 de cicluri de îngheţ-dezgheţ fără deteriorări (pierderi de masă, exfolieri, harise în stratul de glazură, schimbări de culoare etc.)

3.3.2. Rezistenţa la şoc termic a plăcilor ceramice

SR EN ISO 10545-9:2000

-

Nu se admit crăpături, fisuri, sfărâmături etc.

3.3.3. Rezistenţa la harisare a glazurii plăcilor ceramice glazurate

SR EN ISO 10545-11:2002

-

Nu se admite apariţia hariselor pe suprafaţa glazurată a plăcilor ceramice.

3.3.4. Coeficientul de dilatare termică liniară al plăcilor ceramice (1)

SR EN ISO 10545-8:2000

unde:

L0 - lungimea epruvetei la temperatura ambiantă (mm);
- variaţia lungimii epruvetei între temperatura ambiantă şi 100°C (mm);

- variaţia de temperatură (°C).

1 < = valoarea declarată de producător

3.3.5. Absorbţia de apă a plăcilor ceramice (E)

SR EN ISO 10545-3:1999

 unde:

m1 - masa probei uscate (g);

m2 - masa probei umede (g).

- Plăci ceramice presate Grupa B la:

E < = 0,5%

- Plăci ceramice presate Grupa B Ib: 0,5% < E < = 3%

- Plăci ceramice presate Grupa B IIa:
3% < E < = 6%

- Plăci ceramice presate Grupa B IIb:
6% < E < = 10%

- Plăci ceramice presata Grupa B III:
E > 10%

- Plăci ceramice extrudate Grupa A Ia:
E < = 0,5%

- Plăci ceramice extrudate Grupa A Ib:
0,5% < E < = 3%

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/1:
3% < E < = 6%

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIa/2:
3% < E < = 6%

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/1:
6% < E < = 10%

- Plăci ceramice extrudate Grupa A IIb/2:
6% < E < = 10

- Plăci ceramice extrudate Grupa A III: E > 10%

2.Tabelul 4: Cerinţe de performanţă pentru adezivi pe bază de lianţi minerali (C) conform SR EN 12004:2008

Nr. crt.

Cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor

Condiţii tehnice

Criterii de performanţă

Metoda de determinare*)

Formule de calcul

Valoare de prag

0

1

2

3

4

5

6

I. Caracteristici fundamentala

1.

Securitatea la incendiu

1.1. Comportarea la foc

1.1.1. Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără

SR EN ISO 11925-2:2011

-

Rezultatul se foloseşte în proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa fundamentală securitate la incendiu.

1.1.2. Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă

SR EN ISO 9239-1:2010

-

1.1.3. Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitarea termică a unui singur obiect arzând

SR EN 13823:2010

-

1.1.4. Clasa de reacţie la foc

SR EN 13501-1 + A1:2010

-

1. Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

2. Decizia Comisiei Europene 2010/81/CE din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea ce priveşte adezivii pentru plăcile ceramice

2.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

3.1. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori/exteriori

3.1.1. Aderenţa iniţială la suport prin tracţiune

SR EN 1348:2008

unde:

AS,T - aderenţa prin tracţiune (N/mm2);

L - sarcina de tracţiune totală (N);

A - aria de lipire (mm2).

a) Clasificare C1 - Adezivi cu întărire normală:

- Aderenţa iniţială prin tracţiune, la 28 de zile, > = 0,5 N/mm2

- Aderenţa prin tracţiune după acţiunea apei, căldurii şi, după caz, după ciclurile de îngheţ-dezgheţ (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncălzite) > = 0,5N/mm2

- Timp deschis:

AST > = 0,5 N/mm2 după minimum 20 min.

b) Clasificare C1F-Adezivi cu întărire rapidă:

- AS > = 0,5 N/mm2 la 6 ore

- Aderenţa prin tracţiune, după acţiunea apei, căldurii şi, după caz, după ciclurile de îngheţ-dezgheţ (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncâlzite) > = 0,5 N/mm2

3.1.2. Aderenţa la suport, prin tracţiune, după imersie în apă (durabilitatea după acţiunea apei)

SR EN 1348:2008

Aderenţa la suport, prin tracţiune, după acţiunea căldurii (durabilitatea după acţiunea căldurii)

SR EN 1348:2008

Aderenţa la suport, prin tracţiune, după cicluri de îngheţ-dezgheţ (durabilitatea după cicluri de îngheţ - dezgheţ)

SR EN 1348:2008

3.2. Comportarea în timpul aplicării

Timp deschis:
(cuantificat prin aderenţa prin tracţiune AS la diferite intervale de timp)

SR EN 1346:200

,

unde:

AS,T - aderenţa prin tracţiune (N/mm2);

L - sarcina de tracţiune totală (N);

A - aria de lipire (mm2).

- Timp deschis:

AST > = 0,5 N/mm2 la minimum 10 min.

II. Caracteristici opţionale (numai dacă se aplică)

IIa. Caracteristici suplimentare

1.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

1.1. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori/exteriori

1.1.1. Aderenţă înaltă la suport, iniţială, prin tracţiune

SR EN 1348:2008 pct. 8.2

unde:

AS,T - aderenţa la tracţiune (N/mm2);

L - sarcina de fracţiune totală (N);

A - aria de lipire (mm2).

a) Clasificare C2 - Adezivi îmbunătăţiţi cu întărire normală:

- Aderenţa iniţială AST > = 1,0 N/mm2

- Aderenţa prin tracţiune după acţiunea apei, căldurii şi, după caz, după ciclurile de îngheţ-dezgheţ (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncălzite) > = 1,0 N/mm2

- Timp deschis:

AST > = 0,5 N/mm2 după minimum 20 min.

b) Clasificare C2F - Adezivi îmbunătăţiţi cu întărire rapidă:

- Aderenţa iniţială

AST > = 1,0 N/mm2, la 6 ore

- Aderenţa prin tracţiune după acţiunea apei, căldurii şi, după caz, după ciclurile de îngheţ-dezgheţ (numai pentru utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncălzite) > = 1,0 N/mm2

- Timp deschis:

AST > = 0,5 N/mm2 la minimum 10 min.

1.1.2. Aderenţă înaltă la suport, prin tracţiune, după imersie în apă

SR EN 1348:2008 pct. 8.3

1.1.3. Aderenţă înaltă la suport, prin tracţiune, după acţiunea căldurii

SR EN 1348:2008 pct. 8.4

1.1.4. Aderenţă înaltă la suport, prin tracţiune, după cicluri de îngheţ - dezgheţ

SR EN 1348:2008 pct. 8.5

IIb. Caracteristici speciale

1.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

1.1. Comportarea în timpul aplicării

1.1.1. Alunecare pe verticală

SR EN 1308:2008

-

Clasificare T-Adezivi cu alunecare redusă: Alunecare pe verticală < = 0,5 mm

1.1.2. Timp deschis extins (cuantificat prin aderenţa prin tracţiune la diferite intervale de timp)

SR EN 1346:2008

unde:

AS,T - aderenţa la tracţiune (N/mm2);

L-sarcina de tracţiune totală (N);

A - aria de lipire (mm2).

Clasificare E - Adezivi cu timp deschis extins:

AST > = 0,5 N/mm2 după minimum 30 min.

1.2. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori/exteriori

1.1.3. Deformaţie transversală

SR EN 12002:2009

 

a) Clasificare S1 - Adezivi flexibili:

5 mm < deformaţia transversală > = 2,5 mm

b) Clasificare S2 - Adezivi cu flexibilitate mare: deformaţia transversală > = 5 mm

3.Tabelul 5. Cerinţe de performanţă pentru adezivi în dispersie (D) conform SR EN 12004:2008

Nr. crt.

Cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor

Condiţii tehnice

Criterii de performanţă

Metoda de determinare*)

Formule de calcul

Valoare de prag

0

1

2

3

4

5

6

I. Caracteristici fundamentala

1.

Securitatea la incendiu

1.1. Comportarea la foc

1.1.1. Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără

SR EN ISO 11925-2:2011

-

Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa fundamentală securitate la incendiu.

1.1.2. Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă

SR EN ISO 9239-1:2010

-

1.1.3. Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitarea termică a unui singur obiect arzând

SR EN 13823:2010

-

1.1.4. Clasa de reacţie la foc

SR EN 13501-1+A1:2010

-

1. Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

2. Decizia Comisiei Europene 2010/81/CE

2.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

2.1. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori

3.1.1. Aderenţă iniţială prin forfecare

SR EN 1324:2008 pct. 7.2

AS,S = L/A (N/mm2),

unde:

AS,S - aderenţa la forfecare (N/mm2); L - sarcina totală (N);

A - aria convenţională de contact (5508 mm2).

Clasificare D1 -Adezivi normali:

- Aderenţa iniţială AS,T > = 1 N/mm2

- Aderenţa prin forfecare după acţiunea căldurii AS,S > = 1 N/mm2

- Timp deschis:

Aderenţa prin tracţiune AS,T > = 0,5 N/mm2 după minimum 20 min.

3.1.2. Aderenţă prin forfecare după acţiunea căldurii

SR EN 1324:2008 pct. 7.4

2.2. Comportarea în timpul aplicării

3.1.3. Timp deschis (cuantificat prin aderenţa prin tracţiune la diferite intervale de timp)

SR EN 1346:2008

AS,T = L/A (N/mm2),

unde:

AS,T - aderenţa la tracţiune (N/mm2);
L - sarcina de tracţiune totală (N);

A - aria de lipire (mm2).

II. Caracteristici opţionale

(numai dacă se solicită)

IIa. Caracteristici suplimentare

1.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

1.1. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu interiori

1.1.1. Aderenţă prin forfecare după imersie în apă

SR EN 1324:2008 pct. 7.3

AS,S = L/A (N/mm2),

unde:

AS,S - aderenţa la forfecare (N/mm2);

L - sarcina totală (N);

A - aria convenţională de contact (5508 mm2).

Clasificare D2 - Adezivi îmbunătăţiţi:

- Aderenţa prin forfecare după imersie în apă
AS,S > = 0,5 N/mm2

- Aderenţa prin forfecare la temperatură ridicată AS,S > = 1 N/mm2

1.1.2. Aderenţă prin forfecare la temperatură ridicată

SR EN 1324:2008 pct. 7.5

IIb. Caracteristici speciale

1.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

1.1. Comportarea în timpul aplicării

1.1.1. Alunecare

SR EN 1308:2008

-

Clasificare T - Adezivi cu alunecare redusă:

- Alunecarea pe verticală < = 0,5 mm

1.1.2. Timp deschis extins (cuantificat prin aderenţa prin tracţiune la diferite intervale de timp)

SR EN 1346:2008

AS,T = L/A (N/mm2), unde:

AS,T - aderenţa la tracţiune (N/mm2);

L - sarcina de tracţiune totală (N);

A - aria de lipire (mm2).

Clasificare E - Adezivi cu timp deschis extins:

- AS,T > = 0,5 N/mm2 după minimum 30 min.

4.Tabelul 6. Cerinţe de performanţă pentru adezivi pe bază de răşini reactive (R) conform SR EN 12004:2008

Nr. crt.

Cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor

Condiţii tehnice

Criterii de performanţă

Metoda de determinare*)

Formule de calcul

Valoare de prag

0

1

2

3

4

5

6

I. Caracteristici fundamentale

1.

Securitate la incendiu

1.1. Comportarea la foc

1.1.1. Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără

SR EN ISO 11925-2:2011

-

Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa fundamentală securitate la incendiu.

1.1.2. Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă

SR EN ISO 9239-1:2010

-

1.1.3. Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitare termică a unui singur obiect arzând

SR EN 13823:2010

-

1.1.4. Clasa de reacţie la foc

SR EN 13501-1+A1;2010

-

1. Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

2. Decizia Comisiei Europene 2010/81/CE

2.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

3.1. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu

3.1.1. Aderenţă iniţială prin forfecare

SR EN 12003:2009 pct. 7.3

AS,S = L/A (N/mm2),

unde:

AS,S - aderenţa la forfecare (N/mm2);

L - sarcina totală (N);

A - aria de contact (1660 mm2).

Clasificare R1 - Adezivi normali:

- Aderenţă iniţială prin forfecare:

AS,S > = 2 N/mm2

- Aderenţa prin forfecare după imersie în apă

AS,S > = 2 N/mm2

- Timp deschis:

Aderenţa prin tracţiune

AS,T > = 0,5 N/mm2 după minimum 20 min.

3.1.2. Aderenţa prin forfecare după imersie în apă

SR EN 12003:2009 pct. 7.4

3.2. Comportarea în timpul aplicării

3.1.3. Timp deschis; aderenţă prin tracţiune

SR EN 1346:2008

AS,T = L/A (N/mm2),

unde:

AS,T - aderenţa la tracţiune (N/mm2); L - sarcina de tracţiune totală (N);

A - aria de lipire (mm2).

II. Caracteristici opţionale

(numai dacă se aplică)

IIa. Caracteristici suplimentare

1.

Siguranţa şi accesibilitate în exploatare

1.1. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu

1.1.1. Aderenţă prin forfecare după şoc termic

SR EN 12003:2009 pct. 7.5

AS,S = L/A (N/mm2),

unde:

AS,S - aderenţa la forfecare (N/mm2);

L - sarcina totală (N);

A - aria de contact (1660 mm2).

Clasificare R2-Adezivi îmbunătăţiţi:

Aderenţă prin forfecare după şoc termic:

AS,S > = 2 N/mm2

IIb. Caracteristici speciale

1.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

1.1. Comportarea în timpul aplicării

1.1.1. Alunecare pe verticală

SR EN 1308:2008

-

Clasificare T - Adezivi cu alunecare redusă:

Alunecare pe verticală < = 0,5 mm

5.Tabelul 7. Cerinţe de performanţă ale mortarelor pentru rosturile (chiturile pentru rosturile) placajelor ceramice interioare/exterioare conform SR EN 13888:2009

Nr. crt.

Cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor

Condiţii tehnice

Criterii de performanţă

Metoda de determinare*)

Formule de calcul

Valoare de prag

0

1

2

3

4

5

6

Caracteristici fundamentale

1.

Securitatea la incendiu

1.1. Comportarea la foc

1.1.1. Aprilizibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu sursă cu o singură flacără

SR EN ISO 11925-2:2011

-

Rezultatul se foloseşte la proiectarea la foc a clădirilor pentru îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite în reglementările tehnice privind cerinţa fundamentală securitate la incendiu.

1.1.2. Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă

SR EN ISO 9239-1:2010

-

1.1.3. Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia produselor pentru pardoseli expuse la solicitarea termică a unui singur obiect arzând

SR EN 13823:2010

-

1.1.4. Clasa de reacţie la foc

SR EN 13501-1+A1:2010

-

Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

2.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

2.1. Comportarea la acţiuni ale agenţilor mecanici (provenite dintr-o exploatare normală)

2.1.1. Rezistenţa la încovoiere, Rf în stare uscată

SR EN 12808-3:2009

unde:

Ff - forţa de rupere;
L - distanţa dintre axele reazemelor (mm);
b - lăţimea epruvetei (mm).

a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (clasa CG):

Rf > = 2,5 N/mm2

b) Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (clasa RG):

Rf > = 30 N/mm2

2.1.2. Rezistenţa la încovoiere, Rf după cicluri de îngheţ - dezgheţ (numai pentru chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali cu utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncălzite)

SR EN 12808-3:2009

unde:

Ff - forţa de rupere (N);

L - distanţa dintre axele reazemelor (mm)

b - lăţimea epruvetei (mm)

Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (clasa CG):

Rf > = 2,5 N/mm2

2.1.3. Rezistenţa la compresiune în stare uscată, Rc

SR EN 12808-3:2009

Rc = Fc/1600 (N/mm2),

unde:

Fc = forţa la rupere (N)

a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1):

Rc > = 15 N/mm2

b) Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG):

Rc > = 45 N/mm2

2.1.4. Rezistenţa la compresiune Rc după cicluri de îngheţ - dezgheţ (numai pentru chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali cu utilizări exterioare, în camere frigorifice sau în alte spaţii neîncălzite)

SR EN 12808-3:2009

Rc = Fc/1600 (N/mm2),

unde:

Fc = forţa la rupere (N)

Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1):

Rc > = 15 N/mm2

2.1.5. Contracţie

SR EN 12808-4:2009

-

a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1):

Contracţie < = 3 mm/m

b) Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG):

Contracţie < = 1,5 mm/m

2.2. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu

2.2.1. Absorbţia de apă Wm după 30 min. (numai pentru chituri pe bază de lianţi minerali)

SR EN 12808-5:2009

Wm = mt - md,

unde:

md - masa epruvetei uscate (g);

md - masa epruvetei după imersie în apă (g)

Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1):

Wm < = 5 g

2.2.2. Absorbţia de apă Wm după 240 min.

SR EN 12808-5:2009

Wm = mt - md,

unde:

md - masa epruvetei uscate (g);

md - masa epruvetei după imersie m apă (g)

a) Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali (tipul CG1):

Wm < = 10g

b) Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG):

Wm < = 10g

2.2.4. Rezistenţa la agenţi chimici (numai pentru chituri pe bază de răşini reactive)

SR EN 12808-1:2009

-

Chituri pentru rosturi pe bază de răşini reactive (tipul RG):
Nu există o valoare de prag indicată.
Mediile de încercare, la care trebuie să reziste fără modificări în structură sau la suprafaţă după expunere, sunt cele din timpul exploatării.

Caracteristici suplimentare

1.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

1.1. Comportarea la acţiuni ale factorilor de mediu

1.1.1. Absorbţia de apă Wm după 30 min. (numai pentru chituri pe bază de lianţi minerali)

SR EN 12808-5:2009

Wm = mt - md,

unde:

md - masa epruvetei uscate (g);

md - masa epruvetei după imersie în apă (g)

Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali îmbunătăţite cu caracteristici suplimentare de absorbţie redusă de apă (tipul CG2W):

Wm < = 2g

1.1.2. Absorbţia de apă Wm după 240 min. (numai pentru chituri pe bază de răşini reactive)

SR EN 12808-5:2009

Wm = mt - md,

unde:

md - masa epruvetei uscate (g);

md - masa epruvetei după imersie în apă (g)

Chituri pentru rosturi pe bază de lianţi minerali îmbunătăţite cu caracteristici suplimentare de absorbţie redusă de apă (tipul CG2W):

Wm < = 5g

1.1.3. Rezistenţa la radiaţii UV

SR EN ISO 11507:2007

-

Să reziste fără modificări de culoare vizibile.

2.

Igienă, sănătate şi mediu înconjurător

2.1. Comportarea la acţiunea agenţilor biologici

2.1.1. Rezistenţa ia acţiuni biologice

-

-

Să reziste fără modificări în structură sau la suprafaţă la contactul cu diferite microorganisme, mucegaiuri, ciuperci etc. Se înregistrează procentajul de suprafaţă acoperită de bacterii ori al grosimii stratului de "fouling" în cazul ciupercilor sau mucegaiurilor, după expunere.

6.Tabelul 8. Cerinţe de performanţă ale placajelor ceramice exterioare/interioare

Cerinţe complementare

Condiţii tehnice

Criterii de performanţă

Metoda de determinare (reglementare tehnică, principiul metodei)*)

Valoare de prag

0

1

2

3

4

Asigurarea aspectului placajului ceramic

1.1. Asigurarea planeităţii plăcilor ceramice, a dimensiunilor, rectangularităţii şi ortogonalităţii muchiilor

1.1.1. Abateri dimensionale ale plăcilor ceramice

SR EN ISO 10545-2:1999

În funcţie de mărimea suprafeţei plăcilor ceramice şi de modul de fabricaţie, conform SR EN 14411:2007 (anexele A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M)

1.1.2. Abateri de planeitate ale plăcilor ceramice

SR EN ISO 10545-2:1999

1.1.3. Abateri privind rectangularitatea muchiilor plăcilor ceramice

SR EN ISO 10545-2:1999

1.1.4. Abateri privind ortogonalitatea muchiilor plăcilor ceramice

SR EN ISO 10545-2:1999

1.2. Asigurarea planeităţii de ansamblu a suprafeţelor placate

1.1.5. Abateri de la planeitate ale suprafeţelor placate în ansamblu

Prin măsurători şi verificări cu dreptarul de 2 m

Maximum 3 mm măsuraţi cu dreptarul de 2 m rotit în toate direcţiile şi maximum 2 mm măsuraţi cu rigla de 0,2 m.

1.3. Asigurarea verticalităţii suprafeţelor placate

1.1.6. Abateri de la verticalitate ale suprafeţelor placate

Prin măsurători cu bolobocul şi un dreptar de 1,20 m

Abateri de la verticală de maximum 2 mm măsuraţi la extremitatea dreptarului de 1,20 m

1.4. Asigurarea pantelor suprafeţelor înclinate (de exemplu, la glafuri, marginea căzii de baie etc.)

1.1.7. Abateri ale pantei suprafeţelor placate înclinate

Prin măsurători cu dispozitive specifice

Pantele trebuie să fie de 2% astfel încât să se asigure evitarea băltirii apei şi scurgerea acesteia; nu se admit abateri.

1.5. Asigurarea uniformităţii culorilor, desenelor

1.1.8. Abateri de culoare, desen

Prin constatări vizuale

Nu se admit abateri de culoare sau desen pe aceeaşi faţadă.

16. Asigurarea uniformităţii rosturilor

1.1.9. Abateri de lăţime sau de la rectangularitate a rosturilor

Prin constatări vizuale

Nu se admit abateri de lăţime sau de la rectangularitate a rosturilor.

*) Lista standardelor ce stau la baza metodelor de determinare se regăseşte în anexă.
7.Tabelul 9. Alegerea adezivului şi tehnologiei de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi - aplicare exterioară, suport absorbant3)

Suprafaţa plăcilor ceramice

S < = 100 cm2

100 cm2 < S < = 300 cm2

S > 300 cm2

Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2)

< = 30

30 < G < = 40

< =30

30 < G < = 40

< = 30

30 < G < = 40

Înălţimea pereţilor placaţi

Fără limită prevăzută

Limitare la 28 m

Tipul adezivului:

C1

TS1)

X

-

-

-

-

-

TD2)

X5,6)

X5,6)

X5,6)

X5,6)

-

-

C2

TS1)

X

X

-

-

-

-

TD2)

X

X

X

X

X

X

D2

TS1)

X

X

X

-

-

-

TD2)

-

-

-

-

-

-

R1

TS1)

X

X

X

X

X

X

TD2)

X

X

X

X

X

X

R2

TS1)

X

X

X

X

X

X

TD2)

X

X

X

X

X

X

8.Tabelul 10. Alegerea adezivului şi tehnologiei lui de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi - aplicare interioară, suport absorbant3)

Suprafaţa plăcilor ceramice

S < = 300 cm2

300 cm2 < S < = 900 cm2

S > 900 cm2

Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2)

< = 30

30 < G < = 40

< = 30

30 < G < = 40

< =30

30 < G < = 40

Înălţimea pereţilor placaţi

Fără limită prevăzută

Limitare la 9 m

Tipul adezivului:

C1

TS1)

X

X

-

-

-

-

TD2)

-

-

X

X

X

X

C2

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

X

X

X

X

X

X

D1

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

-

-

-

-

-

-

D2

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

-

-

-

-

-

-

R1

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

X

X

X

X

X

X

R2

TS1)

X

X

X

X

X

X

TD2)

X

X

X

X

X

X

9.Tabelul 11 - Alegerea adezivului şi tehnologiei lui de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi - aplicare exterioară, suport neabsorbant4)

Suprafaţa plăcilor ceramice

S < = 100 cm2

100 cm2 < S < = 300 cm2

S > 300 cm2

Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2)

< = 30

30 < G < = 40

< = 30

30 < G < = 40

< = 30

30 < G < = 40

Înălţimea pereţilor placaţi

Fără limită prevăzută

Limitare la 28 m

Tipul adezivului:

C1

TS1)

-

-

-

-

-

-

TD2)

-

-

-

-

-

-

C2

TS1)

X5)

X5)

-

-

-

-

TD2)

X

X

X

X

X

X

D25)

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

-

-

-

-

-

-

R1

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

X

X

X

X

-

-

R2

TS1)

X

X

X

X

X

X

TD2)

X

X

X

X

X

X

10.Tabelul 12. Alegerea adezivului şi tehnologiei lui de aplicare în funcţie de înălţimea pereţilor placaţi - aplicare interioară, suport neabsorbant4)

Suprafaţa plăcilor ceramice

S < = 300 cm2

300 cm2 < S < = 900 cm2

S > 900 cm2

Greutatea plăcilor ceramice (kg/m2)

< = 30

30 < G < = 40

< = 30

30 < G < = 40

< = 30

30 < G < = 40

Înălţimea pereţilor placaţi

Fără limită prevăzută

Limitare la 9 m

Tipul adezivului:

C1

TS1)

X

X

-

-

-

-

TD2)

-

-

X

X

-

-

C2

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

X

X

X

X

X

X

D15)

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

-

-

-

-

-

-

D25)

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

-

-

-

-

-

-

R1

TS1)

X

X

X

X

-

-

TD2)

X

X

X

X

X

X

R2

TS1)

X

X

X

X

X

X

TD2)

X

X

X

X

X

X

(3)_
Legendă pentru tabelele 9, 10, 11, 12:
1)TS - adeziv aplicat în "tehnologie simplă", numai pe stratul-suport.
2)TD - adeziv aplicat în "tehnologie dublă", atât pe stratul suport, cât şi pe placa ceramică.
3)Suporturi absorbante - tencuieli din mortare tradiţionale pe bază de ciment sau din mortare predozate minerale, plăci subţiri pe bază de ciment, plăci din gips-carton.
4)Suporturi neabsorbante - din mortare organice (tencuieli pe bază de lianţi organici) sau pe bază de lianţi micşti (tencuieli pe bază de ciment cu adaos de răşini sintetice).
5)Cu excepţia plăcilor ceramice neabsorbante (absorbţie de apă, E > 3%).
6)Numai în cazul parterului clădirilor.
(4)_
Observaţie:
La alegerea tipului de adeziv (C1, C2, D1, D2, R1, R2), precum şi a tehnologiei sale de aplicare se va ţine seama şi de flexibilitatea suportului, cerinţele specifice diverselor lucrări privind temperatura existentă la aplicare, comportarea la foc etc., precum şi de indicaţiile din fişa tehnică a produsului.
CAPITOLUL 5: 5. Tehnologii de execuţie a finisajelor interioare/ exterioare ceramice
5.1.Condiţii tehnice care se impun executantului
5.1.1.Lucrările de execuţie trebuie să respecte obligatoriu documentaţia tehnico-economică elaborată de proiectant.
5.1.2.La execuţia lucrărilor se vor utiliza numai produse şi procedee prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, după caz, conform legislaţiei în vigoare.
5.1.3.Orice modificare legată de nivelul dotărilor şi posibilităţilor tehnologice de execuţie trebuie să fie însuşită de proiectant şi acceptată de beneficiar.
5.2.Principii privind execuţia placajelor ceramice exterioare/interioare
5.2.1.Placajele ceramice exterioare/interioare se execută de către personal calificat, efectuându-se controlul calităţii pentru materialele utilizate la realizarea placajului (plăci ceramice, produse de lipire, chituri) şi pe faze de execuţie, respectiv la stratul-suport şi finisajul realizat.
5.2.2.La execuţia placajelor se va ţine seama de reglementările tehnice în vigoare, precum şi de datele furnizate de producător în fişele tehnice ale produselor şi în declaraţiile de conformitate.
Executarea lucrărilor pe timp friguros se va face în conformitate cu reglementările tehnice şi/sau fişele tehnice ale produselor.
La transportul şi depozitarea produselor, la punerea în operă a acestora şi în toată perioada până la darea în exploatare a lucrărilor, trebuie să se asigure condiţiile de microclimat specifice fiecărui tip de produs, în conformitate cu indicaţiile producătorilor.
5.2.3.Condiţii minime ce se impun la începerea lucrărilor de placare:
5.2.3.1.Executarea placajelor ceramice exterioare/interioare se va face numai după terminarea următoarelor lucrări referitoare la:
a)învelitoare a clădirii, inclusiv terase, logii, balcoane, cu amenajarea scurgerilor în soluţia definitivă;
b)toate profilele, solbancurile, glafurile etc.;
c)tocurile ferestrelor şi tocurile sau căptuşelile uşilor, în afară de pervazuri, care se vor monta după executarea placajelor;
d)tencuirea tavanelor şi a suprafeţelor care nu se plachează;
e)montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire, îngropate sub placajul de plăci ceramice; prevederea de conducte aparente trebuie în general evitată; în cazul în care o asemenea soluţie este totuşi adoptată, proiectantul va analiza alternativele executării prealabile sau ulterioare a placajului;
f)probele conductelor de scurgere, probele de presiune ale conductelor de alimentare cu apă, probele instalaţiilor de încălzire (la rece şi la cald) şi lucrările de acoperire cu plasă de rabiţ, inclusiv tencuirea sa;
g)montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare etc., pentru ca după executarea placajului, fie la faţade, fie la interior, să nu se mai execute găuri prin spargeri; eventualele găuri ulterioare urmează să fie date numai cu burghie; de asemenea, trebuie să fie executate în prealabil şi eventualele lucrări care necesită spargeri pe faţa zidului opusă celei placate, pentru a se evita dislocarea placajului sau străpungerea peretelui.
5.2.3.2.Aplicarea plăcilor ceramice se va face respectând perioadele minime de întărire şi de eliminare a umidităţii specifice mortarelor utilizate la realizarea tencuielilor-suport. Pentru tencuielile cu mortare tradiţionale se va ţine cont de faptul că uscarea se face în ritm de 1 cm grosime/săptămână, iar întărirea la 28 de zile.
5.2.3.3.Condiţiile de umiditate necesare stratului-suport pe care se execută placajul ceramic sunt dictate de produsul utilizat la lipire; în lipsa altor precizări, umiditatea maximă a suportului trebuie să fie de 4% pentru adezivii pe bază de ciment şi de maximum 2% pentru cei pe bază de răşini în dispersie sau răşini reactive.
5.2.4.Condiţii tehnice ce se impun stratului-suport:
a)să asigure conlucrarea cu placajul ceramic;
b)să permită menţinerea performanţelor plăcilor ceramice;
c)să aibă o temperatură de +5 °C....+30 °C, dacă nu există alte precizări din partea producătorului de produse de lipire;
d)să fie stabil, curat (lipsit de praf sau impurităţi ce ar putea afecta aderenţa);
e)să împiedice dezvoltarea microorganismelor;
f)să fie plan, fiind admise următoarele toleranţe: maximum 3 mm măsuraţi cu dreptarul de 2 m rotit în toate direcţiile şi maximum 2 mm măsuraţi cu rigla de 0,2 m.
5.2.5.Condiţii tehnice impuse la utilizarea adezivilor:
a)timpul deschis (timpul în care produsul aplicat nu formează peliculă);
b)durata de viaţă (timpul în care produsul se poate utiliza fără să îşi piardă performanţele finale).
5.3.Execuţia placajelor ceramice
5.3.1.Scule şi dispozitive
La aplicarea placajelor ceramice se utilizează următoarele scule şi dispozitive:
a)dispozitive de măsurat lungimi;
b)aparate de trasare automată (nivela laser etc.) sau manuală a orizontalităţii şi verticalităţii;
c)dispozitive de tăiat şi găurit plăci ceramice;
d)dreptar;
e)drişca dinţată;
f)ciocan de cauciuc;
g)drişcă din poliuretan.
5.3.2.Aplicarea plăcilor ceramice la interior şi exterior se va face după detaliile de arhitectură din proiect, trasându-se în prealabil liniile verticale şi orizontale de la care se începe placarea. Trasarea se va face cu aparate şi dispozitive de trasare adecvate, care să asigure o suficientă precizie pentru încadrarea în limitele admise. Pentru decupaje rotunde se foloseşte o maşină de găurit prevăzută cu dispozitiv pentru decupaje circulare.
Pentru poziţionarea perfectă a plăcilor este nevoie de asigurarea unui suport plan cu muchii verticale (unghiuri externe, unghiuri interne etc.) controlate şi rectificate în prealabil.
Pentru asigurarea continuităţii rosturilor şi păstrarea lăţimii acestora se folosesc distanţiere între plăci.
În absenţa unor precizări în proiectul de arhitectură privind modul de începere a placării se respectă următoarele indicaţii:
- dacă placarea se face pe întreaga suprafaţă, atunci operaţia de montaj începe de la partea inferioară unde se fixează un profil metalic sau din lemn, orizontal, care urmăreşte linia orizontală trasată în prealabil (orizontalitatea acestuia se controlează suplimentar cu nivela cu bulă de aer). Placarea începe cu plăci întregi de la colţurile ieşinde şi se continuă spre colţurile intrânde, utilizându-se, după caz, profile de colţ pentru rosturi. În funcţie de forma suprafeţei de placat se poate începe şi de la centru către margini, urmărind linia orizontală, apoi cea verticală;
- dacă nu se aplică placaj ceramic pe întreaga înălţime a peretelui, operaţia de montaj începe de la partea superioară. Se utilizează, după caz, la partea superioară profile de închidere sau plăci ceramice cu o muchie rotunjită. Dacă este cazul racordarea placajului cu alte finisaje se poate realiza ca în fig. 7.
Figura 7. Racordarea placajului ceramic cu tencuială:
a)strat de tencuială din mortar de grund drişcuit;
b)glet;
c)strat de finisaj;
d)strat de tencuială din mortar de grund drişcuit;
e)adeziv pentru plăci ceramice;
f)placă ceramică;
g)chit pentru rosturi;
h)scafa din mortar de grund;
i)strat de tencuială din mortar de grund nedrişcuit.
5.3.3.La partea superioară a schelei şi pe toată înălţimea ei se va executa o acoperire provizorie de protecţie din plasă specială confecţionată din mase plastice.
5.3.4.Plăcile ceramice se aplică pe stratul-suport cu produsele de lipire prezentate la pct. nr. 4.1.2.
5.3.5.Pregătirea produsului de lipire (adezivului)
Se vor respecta indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte:
a)reţeta de preparare (în cazul produselor amestecate la locul de punere în operă, cu apă sau o componentă lichidă);
b)condiţiile de temperatură;
c)timpul de amestecare şi cel de repaus al amestecului înainte de aplicarea mortarului pe suport.
5.3.6.Aplicarea adezivilor
5.3.6.1.Produsele de lipire se aplică pe suport şi/sau pe plăcile ceramice cu o drişcă metalică dinţată cu dinţii având mărimea cuprinsă între 5 şi 10 mm, în funcţie de dimensiunile plăcilor ceramice, conform tabelului nr. 13.
Tabel nr. 13

Dimensiunile plăcilor

Mărime dinţi spatulă

până la 50 mm

3 mm

50-100 mm

4 mm

100-200 mm

6 mm

200-300 mm

8 mm

> 300 mm

măsură specială

5.3.6.2.Tehnologii de aplicare
a)Aplicare simplă
Adezivul se aplică uniform pe suport cu partea netedă a drişcei metalice, apoi se revine imediat cu partea dinţată a acesteia. Se va menţine constantă înclinarea acesteia faţă de suport pentru uniformitatea grosimii de aplicare a produsului de lipire.
b)Aplicare dublă
Adezivul se aplică pe suport conform indicaţiilor prevăzute la lit. a) şi în plus, şi pe spatele plăcilor ceramice utilizând drişca metalică cu partea ei netedă.
NOTA:
La placajele exterioare aplicarea dublă este necesară pentru a garanta aderenţa la suport: în golurile de sub placare apa de ploaie se poate infiltra şi stagna. Dacă apa îngheaţă, presiunea exercitată de aceasta poate cauza desprinderea plăcilor.
5.3.7.Aplicarea plăcilor ceramice
Plăcile ceramice sunt poziţionate direct, presându-se prin mişcări de apăsare, batere sau chiar o uşoară translatare şi rotaţie, astfel încât adezivul să fie uniform distribuit sub întreaga placă.
Plăcile ceramice sunt aplicate pe stratul de adeziv în limita timpului deschis specificat în fişa tehnică a produsului, ţinând cont că acesta este mai lung când temperatura exterioară este scăzută şi mai scurt când temperatura exterioară este ridicată sau în cazul suporturilor absorbante. Se va verifica periodic (la fiecare zonă nouă pe care s-a aplicat produsul de lipire, la fiecare reluare a lucrului sau schimbare a sculelor sau echipei de lucru), prin scoaterea unei plăci, dacă s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe spatele plăcilor ceramice (este necesar ca acestea să fie acoperite minimum 80%).
5.3.8.Realizarea rosturilor
5.3.8.1.La montajul plăcilor ceramice, pentru ca rosturile să fie uniforme atât pe orizontală, cât şi pe verticală, se folosesc distanţieri, care se scot după ce adezivul s-a întărit.
5.3.8.2.Închiderea rosturilor se va executa respectând perioada de aşteptare între montarea plăcilor şi introducerea chiturilor în rosturi, indicată de producător în fişa tehnică a produselor. În lipsa altor informaţii se va aştepta minimum 3 zile.
5.3.8.3.Umplerea rosturilor rigide se va efectua cu o drişcă din material plastic.
5.3.8.4.Curăţarea excesului de materiale de pe suprafaţa placată se va efectua conform indicaţiilor din fişa tehnică a produselor utilizate, după expirarea perioadei indicate (înainte ca materialele respective să facă priză completă).
5.3.8.5.Umplerea rosturilor elastice se va efectua cu scule adecvate indicate de producător (de exemplu: pistol special). Etapele de realizare sunt: aplicarea benzilor protectoare autoadezive pe marginile rostului, umplerea rostului cu chit flexibil, finisarea chitului flexibil cu soluţie bazică pentru întărirea răşinii polimerice, dezlipirea benzilor autoadezive de protecţie după întărirea chitului flexibil (figura 6 a, b, c).
CAPITOLUL 6: 6. Metode şi procedee de verificare a calităţii şi conformităţii lucrărilor în timpul execuţiei şi la recepţia lucrărilor finale
6.1.Sistemul calităţii
Pentru asigurarea calităţii placajelor ceramice interioare/exterioare sunt necesare următoarele acţiuni:
a)verificarea lucrărilor executate cu proiectele şi detaliile de execuţie în funcţie de tipurile de placaje ceramice;
b)verificări pe parcursul executării lucrărilor de placaje (verificarea calităţii stratului pe care se poziţionează plăcile ceramice, verificarea calităţii adezivului utilizat pentru lipire);
c)recepţia placajelor ceramice interioare/exterioare.
Prin caietul de sarcini proiectantul va specifica toate condiţiile de:
- urmărire a comportării în exploatare;
- întreţinere, reparaţii şi postutilizare.
6.2.Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor
a)să aleagă tipul de plăci ceramice, produsele de lipire, chiturile de rosturi adecvate condiţiilor de fapt şi să conceapă placajele ceramice respective pe baza principiilor de proiectare prezentate la cap. 4;
b)să asigure prin proiect toate detaliile de execuţie specifice lucrărilor de placare ce urmează a fi executate;
c)să elaboreze caiete de sarcini privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile;
d)să stabilească prin proiect fazele de execuţie şi să participe pe şantier la verificarea respectării proiectului;
e)să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în exploatare la placajele ceramice executate.
6.3.Obligaţiile executanţilor
a)începerea execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, precum şi în temeiul şi cu respectarea proiectelor tehnice şi detaliile de execuţie verificate de verificatori de proiecte atestaţi;
b)asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu;
c)convocarea factorilor responsabili care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate ale execuţiei, precum şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării verificării, în scopul obţinerii autorizării continuării lucrărilor;
d)soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
e)utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislaţia în domeniu aplicabilă, care conduc la realizarea cerinţelor;
f)respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;
g)orice modificare a prevederilor din proiect se poate face numai după obţinerea acordului scris al proiectantului şi investitorului.
h)supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate;
i)ducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de placaje.
6.4.Verificări pentru asigurarea calităţii finisajelor ceramice interioare/exterioare
6.4.1.Orice lucrare de execuţie a unui placaj ceramic exterior va fi începută numai după verificarea şi recepţionarea suportului.
6.4.2.Verificări de calitate la materiale: toate materialele care intră în componenţa unui placaj se vor utiliza numai după ce s-au realizat următoarele operaţii:
a)verificarea de către conducătorul tehnic al lucrării a documentelor necesare pentru punerea pe piaţă a produselor (atestarea conformităţii prin certificare de produs sau agremente tehnice, după caz, conform legislaţiei în vigoare);
b)depozitarea şi manipularea în conformitate cu prevederile specifice fiecărui produs, care sunt menţionate pe ambalaj şi în fişele tehnice ale acestora;
c)efectuarea încercărilor de calitate la locul de punere în operă, dacă este cazul, la solicitarea proiectantului, a beneficiarului sau a organelor de control abilitate;
d)respectarea soluţiilor din proiect, inclusiv a tehnologiilor de aplicare.
6.4.3.Verificări de calitate obligatorii pentru placajele ceramice exterioare - de către executant
6.4.3.1.Verificări în timpul execuţiei:
a)la stratul-suport:
(i)se va urmări aderenţa stratului-suport la suprafaţa din zidărie de cărămidă, B.C.A. sau beton; la ciocănirea uşoară cu ciocanul de zidar trebuie să prezinte un sunet plin;
(ii)se verifică respectarea condiţiilor minime ce se impun la începerea lucrărilor de placare, prevăzute la pct. 5.2.3, şi a condiţiilor tehnice pentru stratul-suport, prevăzute la pct. 5.2.4;
(iii)se verifică ca umiditatea stratului-suport pe care se execută placajul ceramic exterior să se încadreze în limitele admisibile prevăzute la pct. 5.2.3.3 şi în fişele tehnice ale materialului utilizat la lipire;
(iv)se verifică ca abaterile de la planeitate să se încadreze în limitele admisibile prevăzute la pct. 5.2.4 lit. f);
b)la placajul ceramic:
(i)se verifică plăcile ceramice din punctul de vedere al abaterilor de la planeitate care trebuie să se încadreze în limitele admisibile prevăzute în tabelul 8; se verifică, de asemenea, uniformitatea culorilor şi designului plăcilor (nu se admit abateri de culoare sau desen pe acelaşi perete;
(ii)se va verifica periodic, conform indicaţiilor prevăzute la pct. 5.3.7, dacă s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe spatele plăcilor ceramice;
(iii)se va verifica uniformitatea grosimii rosturilor, a rectiliniarităţii acestora;
(iv)e va urmări ca rosturile elastice să se execute atât la nivelul plăcilor, cât şi în produsul de lipire.
6.4.3.2.Verificări la recepţia lucrărilor de placare
La recepţia lucrărilor se vor verifica îndeplinirea cerinţelor stabilite de proiectant prin caietele de sarcini, respectiv dacă s-a realizat o suprafaţă care să se încadreze din punctul de vedere al performanţelor în limitele admisibile, precizate în prezentul ghid, tabelul 8, precum şi următoarele:
(i)corectitudinea dispunerii rosturilor rigide şi elastice;
(ii)realizarea aderenţei plăcilor ceramice (la ciocănire să nu se constate desprinderi de pe suport, goluri);
(iii)corectitudinea racordărilor cu alte tipuri de finisaje, cu tâmplăria sau cu obiectele de instalaţii, cu plinte sau scafe; în cazul racordurilor rectilinii realizate în plan vertical sau orizontal nu se admite mai mult de o undă sub dreptarul de 2 m, având o săgeată de maximum 2 mm;
(iv)mascarea străpungerilor (prize, întrerupătoare, ţevi de instalaţii, găuri practicate în placaj pentru fixarea obiectelor sanitare, oglinzilor etc.) cu rozete metalice/din mase plastice etc.;
(v)corespondenţa elementelor decorative de placaj cu indicaţiile din proiect.
CAPITOLUL 7: 7. Întreţinerea finisajelor ceramice
Întreţinerea placajelor ceramice nu implică măsuri speciale, acestea putând fi curăţate cu apă şi detergenţi neutri sau cu aburi. Pentru chiturile de rosturi se pot utiliza şi produse de spălare specifice împotriva mucegaiului şi tartrului.
CAPITOLUL 8: 8. Măsuri de protecţia muncii
La proiectarea şi executarea placajelor ceramice exterioare se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:
a)Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
b)Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c)acte normative privind protecţia muncii, aplicabile, în vigoare.
CAPITOLUL 9: 9. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor
La proiectarea şi executarea placajelor ceramice exterioare se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:
a)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
b)Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
c)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-
ANEXĂ: Referinţe tehnice şi legislative
1.Legislaţie:

Nr. crt.

Acte normative

Publicaţie

1.

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006

3.

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 1.822/394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005

4.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2007

5.

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006

6.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 iulie 2005

7.

Decizia Comisiei Europene 2010/81/CE din 9 februarie 2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea ce priveşte adezivii pentru plăci ceramice

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 38 din 11 februarie 2010

2.Standarde:

Nr. crt.

Indice

Titlu

1.

SR EN 14411:2007

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

2.

SR EN ISO 10545-1:1999

Plăci şi dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor şi condiţii de recepţie

3.

SR EN ISO 10545-2:1999

Plăci şi dale ceramice. Partea 2: Determinarea dimensiunilor şi calitatea suprafeţei

4.

SR EN ISO 10545-3:1999

Plăci şi dale ceramice. Partea 3: Determinarea absorbţiei de apă, porozităţii aparente, densităţii relative aparente şi densităţii aparente

5.

SR EN ISO 10545-4:2012

Plăci şi dale ceramice. Partea 4: Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere

6.

SR EN ISO 10545-6:2012

Plăci şi dale ceramice. Partea 6: Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate

7.

SR EN ISO 10545-7:2002

Plăci şi dale ceramice. Partea 7: Determinarea rezistenţei la abraziune a suprafeţei pentru plăci şi dale glazurate

8.

SR EN ISO 10545-7: 2002/AC:2003

Plăci şi dale ceramice. Partea 7: Determinarea rezistenţei la abraziune a suprafeţei pentru plăci şi dale glazurate

9.

SR EN ISO 10545-8:2000

Plăci şi dale ceramice. Partea 8: Determinarea dilatării termice liniare

10.

SR EN ISO 10545-9:2000

Plăci şi dale ceramice. Partea 9: Determinarea rezistenţei la şoc termic

11.

SR EN ISO 10545-10:2001

Plăci şi dale ceramice. Partea 10: Determinarea dilatării la umiditate

12.

SR EN ISO 10545-11:2002

Plăci şi dale ceramice. Partea 11: Determinarea rezistenţei la harisare pentru plăci şi dale glazurate

13.

SR EN ISO 10545-12:2000

Plăci şi dale ceramice. Partea 12: Determinarea rezistenţei la îngheţ

14.

SR EN ISO 10545-13:2001

Plăci şi dale ceramice. Partea 13: Determinarea rezistenţei chimice

15.

SR EN ISO 10545-14:2002

Plăci şi dale ceramice. Partea 14: Determinarea rezistenţei la pătare

16.

SR EN ISO 10545-15:1999

Plăci şi dale ceramice Partea 15: Determinarea emisiei de plumb şi de cadmiu a plăcilor şi dalelor glazurate

17.

SR EN ISO 10545-16:2012

Plăci şi dale ceramice. Partea 16: Determinarea diferenţelor mici de culoare

18.

SR EN 12004:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

19.

SR EN 1324:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie

20.

SR EN 1308:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării

21.

SR EN 1346:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time)

22.

SR EN 1348:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali

23.

SR EN 12003:2009

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor pe bază de răşini reactive

24.

SR EN 12003: 2009/AC:2009

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor pe bază de răşini reactive

25.

SR EN 13888:2009

Mortare de rosturi pentru plăci şi dale ceramice. Specificaţii, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

26.

SR EN 12808-1:2009

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 1: Determinarea rezistenţei chimice a mortarelor pe bază de răşini reactive

27.

SR EN 12808-2:2009

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 2: Determinarea rezistenţei la abraziune

28.

SR EN 12808-3:2009

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 3: Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere şi compresiune

29.

SR EN 12808-4:2009

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 4: Determinarea contracţiei

30.

SR EN 12808-4: 2009/AC:2011

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 4: Determinarea contracţiei

31.

SR EN 12808-5:2009

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 5: Determinarea absorbţiei de apă

32.

SR EN 12002: 2009

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea deformării la întindere prin încovoiere pentru adezivii pe bază de lianţi minerali şi chituri

33.

SR EN ISO 9239-1:2010

Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă

34.

SR EN ISO 11925-2:2011

Încercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o singură flacără

35.

SR EN 13823:2010

Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acţiunii termice a unui singur obiect arzând

36.

SR EN 13501-1+A1:2010

Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc

37.

SR EN ISO 11507:2007

Vopsele şi lacuri. Expunerea acoperirilor la îmbătrânire artificială. Expunere la radiaţii UV fluorescente şi la apă

3.NOTE:
1.Referinţele datate au fost luate în considerare la data elaborării reglementării tehnice.
2.La data utilizării reglementării tehnice se va consulta ultima ediţie a standardelor şi a tuturor modificărilor în vigoare ale acestora.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 6 martie 2013