HOTĂRÂRE nr. 825 din 7 august 2012 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor imobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Cod de clasificare

Tipul bunului
(mobil/ imobil)

Datele de identificare

Vecinătăţi

Adresa/ Localitatea

Anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică (administrare/ concesiune)

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Suprafaţă

Număr cadastral

Număr carte funciară

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ministerul Mediului şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/
C.U.I. R1590120

8.04.01

imobil

Pădure

6 ha

313, 314, 315

60193, 60194, 60195

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2004

6.404

În administrare

2

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

16.6787 ha

311, 294

60185, 60192

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2004

17.803

În administrare

3

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

360

60124

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Coţofăneşti

2004

32.177

În administrare

4

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

376

60125

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Coţofăneşti

2004

56.873

În administrare

5

8.04.01

imobil

Pădure

8,0001 ha

372

60126

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Coţofăneşti

2004

41.412

În administrare

6

8.04.01

imobil

Pădure

3 ha

187

60177

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca

2004

14.155

În administrare

7

8.04.01

imobil

Pădure

3 ha

185

60178

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca

2004

14.155

În administrare

8

8.04.01

imobil

Pădure

3,0001 ha

189

60179

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca

2004

14.153

În administrare

9

8.04.01

imobil

Pădure

3 ha

188

60180

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca

2004

14.155

În administrare

10

8.04.01

imobil

Pădure

3 ha

186

60181

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Palanca

2004

14.153

În administrare

11

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

485

60293

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2005

4.066

În administrare

12

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

486

60294

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

7.978

În administrare

13

8.04.01

imobil

Pădure

1,5334 ha

471

60295

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.881

În administrare

14

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

514

60296

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2005

7.958

În administrare

15

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

488

60297

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.008

În administrare

16

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

484

60298

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

7.980

În administrare

17

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

494

60299

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.016

În administrare

18

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

489

60300

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.016

În administrare

19

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

487

60301

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

7.978

În administrare

20

8.04.01

imobil

Pădure

1,5334 ha

473

60302

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.881

În administrare

21

8.04.01

imobil

Pădure

1,5333 ha

474

60303

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.881

În administrare

22

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

503

60304

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.015

În administrare

23

8.04.01

imobil

Pădure

4,0053 ha

366

60306

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

12.555

În administrare

24

8.04.01

imobil

Pădure

2 ha

512

60320

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

16.773

În administrare

25

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

511

60317

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

4.016

În administrare

26

8.04.01

imobil

Pădure

2 ha

502

60318

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

15.753

În administrare

27

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

513

60319

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Sănduleni

2004

7.928

În administrare

28

8.04.01

imobil

Pădure

2,66 ha

586

60508

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni

2004

16.235

În administrare

29

8.04.01

imobil

Pădure

6 ha

593

60511

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni

2004

40.347

În administrare

30

8.04.01

imobil

Pădure

3,4 ha

592

60512

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni

2003

17.400

În administrare

31

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

779

60513

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răcăciuni

2004

71.193

În administrare

32

8.04.01

imobil

Pădure

185, 6092 ha

2677

61150

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Comăneşti

2007

1.420.529

În administrare

33

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

7,1 ha

2677

61150

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Comăneşti

2007

54.339

În administrare

34

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

469

60320

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti

2004

2.110

În administrare

35

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

437

60456

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Cleja

2004

27.490

În administrare

36

8.04.01

imobil

Pădure

43 ha

1001

60455

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Cleja

2007

240.482

În administrare

37

8.04.01

imobil

Pădure

4,01 ha

990

60265

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi

2007

20.146

În administrare

38

8.04.01

imobil

Pădure

1,5 ha

457

60529

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci

2003

9.203

În administrare

39

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

489

60321

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti

2004

4.067

În administrare

40

8.04.01

imobil

Pădure

4,19 ha

701

60339

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2004

34.902

În administrare

41

8.04.01

imobil

Pădure

2,2001 ha

318

60167

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pârjol

2003

8.413

În administrare

42

8.04.01

imobil

Pădure

8,8901 ha

319

60166

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pârjol

2003

30.839

În administrare

43

8.04.01

imobil

Pădure

4 ha

320

60165

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pârjol

2003

14.113

În administrare

44

8.04.01

imobil

Pădure

2,0285 ha

330

60196

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Solonţ

2004

7.909

În administrare

45

8.04.01

imobil

Pădure

2,0001 ha

309

60209

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2003

6.013

În administrare

46

8.04.01

imobil

Pădure

1,05 ha

307

60208

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2003

2.813

În administrare

47

8.04.01

imobil

Pădure

0,7927 ha

327

60210

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2003

2.288

În administrare

48

8.04.01

imobil

Pădure

1,74 ha

311

60211

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2003

5.313

În administrare

49

8.04.01

imobil

Pădure

3,5001 ha

308

60212

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2003

10.963

În administrare

50

8.04.01

imobil

Pădure

0,4001 ha

310

60213

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2003

1.513

În administrare

51

8.04.01

imobil

Pădure

2 ha

314

60217

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2004

5.963

În administrare

52

8.04.01

imobil

Pădure

2 ha

368

60218

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2004

5.363

În administrare

53

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

322

60219

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani

2004

1.583

În administrare

54

8.04.01

imobil

Pădure

1,36 ha

583

60333

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2003

3.985

În administrare

55

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

589

60332

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2003

37.713

În administrare

56

8.04.01

imobil

Pădure

1,32 ha

494

60281

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău

2004

10.450

În administrare

57

8.04.01

imobil

Pădure

0,2 ha

497

60279

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău

2004

1.698

În administrare

58

8.04.01

imobil

Pădure

1,53 ha

498

60278

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău

2004

10.655

În administrare

59

8.04.01

imobil

Pădure

4,9701 ha

593

60334

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2003

17.908

În administrare

60

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

574

60331

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2003

42.763

În administrare

61

8.04.01

imobil

Pădure

1,0001 ha

376

60272

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău

2003

4.163

În administrare

62

8.04.01

imobil

Pădure

82,34 ha

872, 873. 870, 871

60349, 60352, 60353, 60354

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Măgireşti

2007

521.066

În administrare

63

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

591

60343

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2004

82.323

În administrare

64

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

592

60344

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2004

74.143

În administrare

65

8.04.01

imobil

Pădure

2,2523 ha

700

60337

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2004

18.793

În administrare

66

8.04.01

imobil

Pădure

6 ha

702

60336

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2004

49.582

În administrare

67

8.04.01

imobil

Pădure

2,8099 ha

200

60100

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni

2004

22.480

În administrare

68

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

239

60061

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2003

3.800

În administrare

69

8.04.01

imobil

Pădure

3,0001 ha

222

60064

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2003

13.835

În administrare

70

8.04.01

imobil

Pădure

5,8072 ha

220, 227, 225

60066, 60182, 60183

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2003

23.200

În administrare

71

8.04.01

imobil

Pădure

5 ha

229

60074

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2003

22.950

În administrare

72

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

461

60532

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci

2003

3.650

În administrare

73

8.04.01

imobil

Pădure

18,0001 ha

171

60093

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni

2003

26.800

În administrare

74

8.04.01

imobil

Pădure

5 ha

456

60316

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti

2004

19.353

În administrare

75

8.04.01

imobil

Pădure

3,0007 ha

296

60068

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2004

12.000

În administrare

76

8.04.01

imobil

Pădure

4 ha

323

60073

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2004

19.200

În administrare

77

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

12,9205 ha

319, 320

60186, 60190, 60189

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2004

16,789

În administrare

78

8.04.01

imobil

Pădure

22,9527 ha

321

60188, 60189

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2004

29,824

În administrare

79

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

0,65 ha

207

60097

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni

2005

612

În administrare

80

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

0,5590 ha

205

60098

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni

2004

347

În administrare

81

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

0,7250 ha

206

60099

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni

2004

453

În administrare

82

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

6,8404 ha

247

60187

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2004

4.104

În administrare

83

8.04.01

imobil

Pădure

8,2501 ha

237

60100

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Dealu Morii

2004

33.450

În administrare

84

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

200

60114

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Filipeni

2004

41.462

În administrare

85

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

8,0523 ha

199

60115

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Filipeni

2004

34.257

În administrare

86

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

236

60119

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Ungureni

2004

17.875

În administrare

87

8.04.01

imobil

Pădure

2 ha

433

60228

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Parincea

2004

12.253

În administrare

88

8.04.01

imobil

Pădure

3,6820 ha

473

60262

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi

2003

12.451

În administrare

89

8.04.01

imobil

Pădure

5,6 ha

472

60263

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi

2003

24.480

În administrare

90

8.04.01

imobil

Pădure

3 ha

617

60285

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Secuieni

2004

12.615

În administrare

91

8.04.01

imobil

Pădure

1,3907 ha

232

60300

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Plopana

2004

2.698

În administrare

92

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

6,6133 ha

232

60300

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Plopana

2004

12.832

 

93

8.04.01

imobil

Pădure

1,0001 ha

458

60526

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci

2003

4.730

În administrare

94

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

1 ha

643

60528

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci

2004

5.355

În administrare

95

8.04.01

imobil

Pădure

5,9999 ha

474

60317

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti

2004

23.146

În administrare

96

8.04.01

imobil

Pădure

8.0001 ha

474

60264

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Tamaşi

2003

28.400

În administrare

97

8.04.01

imobil

Pădure

1.25 ha

495

60282

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău

2004

9.910

În administrare

98

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

590

60338

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri

2004

74.163

În administrare

99

8.04.01

imobil

Pădure

0,5 ha

654

60531

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci

2004

2.934

În administrare

100

8.04.01

imobil

Pădure

10,0108 ha

117, 118

60095, 60096

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Vultureni

2003

30.855

În administrare

101

8.04.01

imobil

Pădure

1,8 ha

228

60062

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa

2003

6.550

În administrare

102

8.04.01

imobil

Pădure

7,3601 ha

1105

60856

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Oituz

2004

60.742

În administrare

103

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

4,5 ha

68

25073

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Miceştii de Câmpie

2006

10.080

În administrare

104

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

351, 353

50286, 50288

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Păltiniş

2004

53.447

În administrare

105

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

12,1786 ha

174, 175

50321, 50326

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti

2005

21.900

În administrare

106

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

1,0017 ha

40, 39

50185, 50186

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Durneşti

2007

2.271

În administrare

107

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

8 ha

335, 334, 336, 333

50322, 50324, 50329, 50330

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti

2007

15.356

În administrare

108

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

350, 352

50290, 50291

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Păltiniş

2004

40.811

În administrare

109

8.04.01

imobil

Pădure

3,4988 ha

273

50207

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Brăeşti

2004

22.400

În administrare

110

8.04.01

imobil

Pădure

0,9997 ha

475, 474

50296, 50297

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Ibăneşti

2004

6.400

În administrare

111

8.04.01

imobil

Pădure

1,0020 ha

169

50328

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti

2004

5.194

În administrare

112

8.04.01

imobil

Pădure

2:9990 ha

118

50234

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Frumuşica

2004

15.000

În administrare

113

8.04.01

imobil

Pădure

9,0042 ha

168

50245

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Suliţa

2003

40.942

În administrare

114

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

16,8942 ha

415, 413, 416, 412

50287, 50289, 50292, 50293

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Păltiniş

2005

19.880

În administrare

115

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2,1438 ha

87, 89, 84, 86, 85

50311, 50312, 50313, 50314, 50315

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Hlipiceni

2006

4.024

În administrare

116

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

164,9609 ha

236, 238, 239, 237, 240,

50232: 50234, 50235, 50236, 50237

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Avrămeni

2006

261.486

În administrare

117

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

1,0023 ha

120

50167

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Manoleasa

2006

1.300

În administrare

118

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

47,8111 ha

461, 463, 462

50221, 50222, 50223

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Suharău

2007

76.714

În administrare

119

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

20 ha

475

50370

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Coţuşca

2007

36.057

În administrare

120

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2,5136 ha

102, 101

50165; 50166

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Manoleasa

2006

3.250

În administrare

121

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

49,49 ha

128

30168

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Singureni

2006

870.000

În administrare

122

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

3 ha

338

30498

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

18.300

În administrare

123

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

7 ha

345

30501

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

42.700

În administrare

124

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

7 ha

416

30503

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

42.700

În administrare

125

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

4 ha

326

30506

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

31.200

În administrare

126

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

3,9059 ha

178

30504

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

31.200

În administrare

127

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2 ha

343

30505

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

12.200

În administrare

128

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

4 ha

347

30502

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

24.400

În administrare

129

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2 ha

344

30499

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

12.200

În administrare

130

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2 ha

346

30500

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

12.200

În administrare

131

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

3 ha

342

30507

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Giurgiu, comuna Slobozia

2007

18.300

În administrare

132

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

212, 213

50437; 50438

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Harghita, comuna Tulgheş

2003

110.381

În administrare

133

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

166

50439

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Harghita, comuna Tulgheş

2003

110.381

În administrare

134

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

286

50436

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Harghita, comuna Tulgheş

2004

132.780

În administrare

135

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2,4967 ha

1368, 1369

61672; 61674

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Tomeşti

2004

5.668

În administrare

136

8.04.01

imobil

Pădure

0,9127 ha

1372

61680

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Tomeşti

2004

2.103

În administrare

137

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

1,0698 ha

1370,1371,

61671; 61670;

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Tomeşti

2004

2.464

În administrare

138

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

6,0701 ha

194

70186

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Micleşti

2004

6.357

În administrare

139

8.04.01

imobil

Pădure

4 ha

60176

60176

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Scobinţi

2004

15.771

În administrare

140

8.04.01

imobil

Pădure

3,4996 ha

266

60136

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Trifeşti

2004

13.588

În administrare

141

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

60338

60338

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele

2004

69.498

În administrare

142

8.04.01

imobil

Pădure

5,5 ha

60335

60335

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele

2004

39.286

În administrare

143

8.04.01

imobil

Pădure

5 ha

60343

60343

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele

2004

33.450

În administrare

144

8.04.01

imobil

Pădure

4,5 ha

157

60423

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele

2004

28.051

În administrare

145

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

60375

60375

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ţibăneşti

2004

46.541

În administrare

146

8.04.01

imobil

Pădure

2,8 ha

527

60466

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ţibăneşti

2003

11.040

În administrare

147

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

146

60424

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele

2003

49.037

În administrare

148

8.04.01

imobil

Pădure

6,1 ha

60337

60337

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ipatele

2004

38.011

În administrare

149

8.04.01

imobil

Pădure

10 ha

389

60287

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ciorteşti

2007

49.359

În administrare

150

8.04.01

imobil

Pădure

128 ha

413

60288

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Ciorteşti

2007

553.749

În administrare

151

8.04.01

imobil

Pădure

9,9798 ha

346

60674

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Şcheia

2003

29.083

În administrare

152

8.04.01

imobil

Pădure

11,1904 ha

167, 166

70228; 70231

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Dăneşti

2004

49.609

În administrare

153

8.04.01

imobil

Pădure

11,2001 ha

164, 165

70229; 70230

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Dăneşti

2004

49.609

În administrare

154

8.04.01

imobil

Pădure

9 ha

60452, 179

60452, 60450

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Răducăneni

2003

24.318

În administrare

155

8.04.01

imobil

Pădure

1,7265 ha

541

50658

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Neamţ, comuna Tarcău

2004

20.543

În administrare

156

8.04.01

imobil

Pădure

0,7264 ha

538

50659

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Neamţ, comuna Tarcău

2004

8.568

În administrare

157

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

11,47 ha

1425, 1426, 90

100169; 100170

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Sibiu, comuna Alma

2006

20.560

În administrare

158

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

48 ha

2666

1860

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Sibiu, comuna Rusciori

2006

100.000

În administrare

159

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

98,1 ha

161, 162

100087; 100086

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Sibiu, oraşul Copşa Mică

2007

227.154

În administrare

160

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

48,3534 ha

416

20137

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Săceni

2006

337.343

În administrare

161

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

3,0168 ha

559

20140

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Săceni

2006

20.970

În administrare

162

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

28,4985 ha

310, 311

20076; 20098

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Sfinţeşti

2006

207.635

În administrare

163

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

48,0376 ha

238, 239

20094; 20092

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Sfinţeşti

2006

349.700

În administrare

164

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

59,5817 ha

269, 266. 267, 265, 268, 264, 263

20090; 20097; 20095; 20093; 20091; 20099; 20096

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Sfinţeşti

2006

436.548

În administrare

165

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

60,7402 ha

613/4, 255, 686, 685, 614/1, 613/3, 852, 853, 851, 850, 614/2, 614/3, 614/4, 614/5, 613/2, 613/1

20276; 20277; 20288: 20275; 20282; 20283; 20280; 20286; 20274; 20279; 20285; 20278; 20289; 20273; 20281;
20284

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Peretu

2006

443.503

În administrare

166

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

0,5159 ha

276

20069

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Vârtoape

2007

2.730

În administrare

167

8.04.01

imobil

Pădure

3,0004 ha

577

70579

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Negreşti

2003

12.667

În administrare

168

8.04.01

imobil

Pădure

1 ha

120

70150

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Pungeşti

2003

4.222

În administrare

169

8.04.01

imobil

Pădure

10,0063 ha

576

70578

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Negreşti

2003

42.222

În administrare

170

8.04.01

imobil

Pădure

9,5003 ha

216, 217/1

70296; 70298

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Zăpodeni

2003

40.111

În administrare

171

8.04.01

imobil

Pădure

9,0069 ha

208

70412

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti

2003

46.423

În administrare

172

8.04.01

imobil

Pădure

9,0096 ha

209

70413

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti

2003

43.692

În administrare

173

8.04.01

imobil

Pădure

9,0074 ha

207

70411

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti

2003

53.705

În administrare

174

8.04.01

imobil

Pădure

4,5161 ha

126

73373

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti

2003

27.960

În administrare

175

8.04.01

imobil

Pădure

9,9992 ha

211

70333

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Duda- Epureni

2003

53.062

În administrare

176

8.04.01

imobil

Pădure

10,0175 ha

137

70081

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Ghergheşti

2004

33.720

În administrare

177

8.04.01

imobil

Pădure

2,0068 ha

3255

73929

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, municipiul Vaslui

2004

4.114

În administrare

178

8.04.01

imobil

Pădure

10,0003 ha

236

70300

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Zăpodeni

2004

34.164

În administrare

179

8.04.01

imobil

Pădure

9,0001 ha

215

70163

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Dăneşti

2004

66.766

În administrare

180

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

35,8821 ha

220, 219

70110; 70111

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fereşti

2004

13.448

În administrare

181

8.04.01

imobil

Pădure

5,7819 ha

176

73371

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti

2004

37.854

În administrare

182

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

82,6116 ha

144, 145, 147, 146

70126; 70125; 70128; 70129; 70124; 70127

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Viişoara

2004

25.604

În administrare

183

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

61,9778 ha

112, 111

70135; 70130

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Găgeşti

2004

22.813

În administrare

184

8.04.01

imobil

Pădure

0,9664 ha

159

70144

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Bogdăneşti

2004

3.279

În administrare

185

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

16,0051 ha

352

70198

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Puieşti

2006

13.263

În administrare

186

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

3,0089 ha

263, 262

70400; 70401

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Vutcani

2007

7.630

În administrare

187

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

1,0008 ha

2764

72372

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, municipiul Huşi

2007

1.300

În administrare

188

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

1,1604 ha

556

70419

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni

2007

1.218

În administrare

189

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

11,7491 ha

958, 959

72756; 72757

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu

2007

18.212

În administrare

190

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2,2001 ha

960, 961

72752; 72753

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu

2007

3.410

În administrare

191

8.04.01

imobil

Pădure

1,8139 ha

140

73372

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti

2003

10.696

În administrare

192

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

72,2296 ha

676

70763

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Zorleni

2004

33.225

În administrare

193

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

6,2014 ha

283

70171

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Alexandru Vlahuţă

2006

8.526

În administrare

194

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

6,2416 ha

239, 238

70440; 70441

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Vutcani

2006

16.103

În administrare

195

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

23,84 ha

538

70508

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni

2006

38.795

În administrare

196

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

18,1002 ha

146, 149, 151, 153, 145, 148, 154, 144, 147, 150, 152, 155

70088; 70089; 70090; 70091; 70092; 70093; 70094: 70095; 70096: 70097; 70098; 70099

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Voineşti

2006

38.581

În administrare

197

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2,3998 ha

505

70509

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni

2007

3.600

În administrare

198

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

4,3830 ha

480, 481

70467; 70469

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Costeşti

2007

6.132

În administrare

199

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

8,5454 ha

432

70478

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Costeşti

2007

12.122

În administrare

200

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

9,2614 ha

433

70468

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Costeşti

2007

13.775

În administrare

201

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

25,0030 ha

557, 559

70493; 70506

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, oraşul Murgeni

2007

41.517

În administrare

202

8.04.01

imobil

Pădure

2,1093 ha

360

70457

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti

2007

14.910

În administrare

203

8.04.01

imobil

Pădure

15,0160 ha

359

70456

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti

2007

106.500

În administrare

204

8.04.01

imobil

Pădure

30,0205 ha

361

70461

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Albeşti

2007

213.000

În administrare

205

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

2,3420 ha

367

73505

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti

2008

3.695

În administrare

206

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

8,4983 ha

962

72754

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu

2007

13.175

În administrare

207

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

9,3014 ha

963

72750

conform amenaja-mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Fălciu

2007

14.415

În administrare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 13 august 2012