DECRET nr. 713 din 31 august 2015 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,
în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul de care a dat dovadă în activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, îndeplinindu-şi datoria cu preţul sacrificiului suprem,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă post-mortem Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, sublocotenentului Fripis Gheorghe Marius-Daniel.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 661 din data de 1 septembrie 2015